intTypePromotion=3

Dữ liệu XML

Xem 1-20 trên 789 kết quả Dữ liệu XML
 • Mục đích của bài này nhằm hướng dẫn các quản trị viên cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server trong việc: Tạo giản đồ XML (XML Shema).Tạo một bảng với kiểu dữ liệu XML. Nhập file XML vào bảng với kiểu dữ liệu XML. Truy vấn file XML. Truy vấn file XML và đưa ra kết quả, tương tự như kết quả trả ra từ các lệnh Transact SQL Statement.

  doc8p hangkute_101091 02-07-2010 438 178   Download

 • Trong phần này, ta sẽ tìm hiểu về cách bind dữ liệu XML vào một control hiển thị dữ liệu như GridView. Để thực hiện việc này, đầu tiên ta sẽ sử dụng control XmlDataSource quản lý dữ liệu từ file XML

  pdf8p kienk6e 31-03-2011 119 22   Download

 • Tài liệu Chuyển đổi dữ liệu quan hệ sang dữ liệu XML giới thiệu về XML, tổng quan về ADO.NET, các phương pháp chuyển đổi dữ liệu quan hệ sang dữ liệu XML, tổng quan về các phương pháp, sử dụng đối tượng Command, sử dụng đối tượng DataSet, sử dụng CSDL MySQL.

  doc6p tuithattinh6x 21-05-2014 124 16   Download

 • Một mô hình kho câu hỏi trắc nghiệm theo chuẩn QTI trong đào tạo điện tử với hệ cơ sở dữ liệu XML nguyên sinh . Chuẩn QTI đối với các hệ thống sát hạch trắc nghiệm bằng máy tính có vai trò tương tự như chuẩn SCORM với các hệ thống đào tạo điện tử (e-learning).

  pdf11p tuanlocmuido 13-12-2012 67 9   Download

 • Bài giảng "Biểu diễn tầng dữ liệu XML" cung cấp cho người học các kiến thức: Kiến trúc phân tầng của web ngữ nghĩa, XML, các phần của một văn bản XML, các quy tắc văn bản XML, các giao diện lập trình XML,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf5p doinhugiobay_04 27-11-2015 42 7   Download

 • Tạo các đối tượng cơ sở dữ liệu Để bắt đầu, hãy tạo một cơ sở dữ liệu Unicode duy nhất của DB2. (Với DB2 phiên bản V9.1, cần có một cơ sở dữ liệu Unicode cho XML. DB2 phiên bản v9.5 và mới hơn không cần có một cơ sở dữ liệu Unicode nữa). Sau đó, bạn sẽ tạo các đối tượng trong cơ sở dữ liệu này để quản lý cả hai dữ liệu XML và các kiểu dữ liệu khác. Tạo một cơ sở dữ liệu thử nghiệm Để tạo ra một cơ sở dữ liệu thử...

  pdf12p buncha_1 11-05-2013 54 5   Download

 • Lược đồ XML do W3C đề xuất cung cấp nhiều cách biểu diễn vị trí của một lược đồ XML (sau đây gọi là vị trí lược đồ). Chỉ rõ vị trí lược đồ để nhận được lược đồ XML, khi bạn xác nhận hợp lệ dữ liệu XML, và khi một lược đồ XML chứa hay nhập khẩu nó. W3C nói rằng vị trí lược đồ chỉ là một gợi ý và một số bộ xử lý và các ứng dụng sẽ có lý do để không sử dụng nó. Vì vậy DB2 cung cấp hai cách để...

  pdf14p buncha_1 11-05-2013 38 5   Download

 • Phần 1: Quản lý các lược đồ XML và xác nhận hợp lệ dữ liệu XML: Khám phá cả hai vị trí lược đồ và một ID quan hệ để quản lý các lược đồ XML và xác nhận hợp lệ dữ liệu XML Thật quan trọng để phân tích liên tục nghiệp vụ của bạn, xem xét xem cần quản lý loại dữ liệu nào và cập nhật dữ liệu sao cho phù hợp. XML có ích vì nó linh hoạt, nhưng nó cũng quan trọng để định nghĩa cấu trúc và xử lý dữ liệu XML dựa trên...

  pdf13p buncha_1 11-05-2013 35 4   Download

 • Internet ra đời đáp ứng việc trao đổi thông tin ngày càng cao của con người, thông tin không còn dừng lại ở các thông điệp đơn giản mà phải được trích xuất từ ngữ nghĩa của nó. Việc chuyển đổi các mô hình dữ liệu để sử dụng trên môi trường Internet ngày càng được quan tâm, đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại điện tử và khai phá dữ liệu.

  pdf13p thiendiadaodien_9 04-03-2019 8 0   Download

 • Các quản trị viên cơ sở dữ liệu (CSDL) SQL Server thường có một số nhu cầu như import nhiều file vào một bảng trong CSDL. Bài này sẽ thảo luận đến việc làm thế nào để upload nhiều file (đặc biệt là file XML) vào cột kiểu dữ liệu XML của CSDL SQL Server.

  pdf8p nhan1234 19-10-2009 180 46   Download

 • nhu cầu sử dụng XML ngày càng tăng đòi hỏi các hệ thống mà lưu dữ liệu bán cấu trúc mà không cần phải ép nó vào cấu trúc dữ liệu không phù hợp

  pdf6p hangkute_101091 10-07-2010 132 30   Download

 • Lưu trữ và lấy ra dữ liệu XML thông qua ứng dụng của bạn Donald E. Payne, Chuyên gia tư vấn IT, IBM Tóm tắt: Tìm hiểu DB2® của IBM® phân tích cú pháp XML, xử lý khoảng trống và tuần tự hóa XML như thế nào và xem xét cách mã hóa tài liệu và kiểu dữ liệu phía khách ảnh hưởng đến việc phân tích cú pháp và tuần tự hóa ra sao. Cũng tìm hiểu cách DB2 xác nhận hợp lệ tài liệu XML dựa vào một lược đồ XML như thế nào cũng như làm...

  pdf102p hoa_kimngan 13-09-2011 57 8   Download

 • Sự giống và khác nhau giữa cơ sở dữ liệu XML nguyên gốc và pureXML là gì? Adriaan de Jonge, Kỹ sư phần mềm, 自由职业者 Tóm tắt: Nhu cầu sử dụng XML ngày càng tăng đòi hỏi các hệ thống mà lưu trữ dữ liệu bán cấu trúc mà không cần phải ép nó vào các cấu trúc dữ liệu không phù hợp. Các yêu cầu này đều được đáp ứng bởi cả cơ sở dữ liệu XML nguyên gốc và cơ sở dữ liệu quan hệ hỗ trợ XML. Câu hỏi đặt ra là: Tại sao bạn thích...

  pdf10p hoa_kimngan 13-09-2011 83 6   Download

 • Cynthia M. Saracco, Kiến trúc giải pháp cao cấp, IBM Tóm tắt: DB2® V9 cho Linux®, UNIX® và Windows® của IBM® mô tả sự hỗ trợ mới quan trọng để lưu trữ, quản lý và truy vấn dữ liệu XML, được gọi là pureXML®. Bài viết này giúp bạn nhanh chóng nắm vững các tính năng XML mới này thông qua một số bài viết từng bước một giải thích cách hoàn thành các nhiệm vụ cơ bản. Trong bài viết này, hãy tìm hiểu cách tạo các đối tượng cơ sở dữ liệu để quản lý dữ liệu XML...

  pdf25p hoa_kimngan 13-09-2011 61 6   Download

 • Cynthia M. Saracco, Kiến trúc giải pháp cao cấp, IBM Tóm tắt: Bản phát hành DB2 9 của IBM mô tả sự hỗ trợ mới quan trọng để lưu trữ, quản lý và truy vấn dữ liệu XML, được gọi là pureXML. Trong bài này, hãy tìm hiểu cách truy vấn dữ liệu được lưu trữ trong các cột XML bằng cách sử dụng SQL và SQL/XML. Các bài viết tiếp theo trong loạt bài này sẽ minh họa cách truy vấn dữ liệu XML bằng XQuery, một ngôn ngữ mới được DB2 hỗ trợ. ...

  pdf36p hoa_kimngan 13-09-2011 78 6   Download

 • Cơ sở dữ liệu mẫu Các truy vấn trong bài viết này sẽ truy cập vào các bảng mẫu được tạo ra trong bài "Hãy khởi đầu nhanh chóng với DB2 9 pureXML, Phần 2" (developerWorks, 03. 2006). Nhìn lướt qua, các bảng mẫu "items" (các mặt hàng) và "clients" (các khách hàng) được định nghĩa như sau:

  pdf16p buncha_1 11-05-2013 43 5   Download

 • Xác nhận hợp lệ thông qua ràng buộc kiểm tra (CHECK), hỗ trợ trigger Manoj Sardana, Kỹ sư phần mềm, IBM Madhavi Kaza, Kỹ sư phần mềm, IBM Tóm tắt: DB2® của IBM® cho Linux®, UNIX® và Windows® đã đưa công nghệ pureXML® vào trong phiên bản 9. Công nghệ này cho phép bạn lưu trữ dữ liệu XML dưới dạng nguyên sinh của nó, như vậy duy trì được cấu trúc phân cấp và cho phép bạn truy vấn nó bằng cách sử dụng SQL/XML và XQuery. Cũng như với các dữ liệu quan hệ, khả năng để bảo...

  pdf27p hoa_kimngan 13-09-2011 62 4   Download

 • Các hướng dẫn thông dụng cho việc sử dụng XQuery với các cơ sở dữ liệu XML nguyên gốc Donnie Cameron, Nhà phân tích lập trình viên cao cấp, R.R. Bowker, LLC Tóm tắt: RSS, Atom, các ứng dụng (mashup), các yêu cầu tìm kiếm đặc biệt và các sự phát triển khác đang làm cho các cơ sở dữ liệu XML nguyên gốc cho một hệ điều hành nào đó trở thành một phần quan trọng trong các ứng dụng và các dịch vụ tìm kiếm. Các loại cơ sở dữ liệu này vượt trội về hiệu quả tìm...

  pdf24p hoa_kimngan 13-09-2011 34 4   Download

 • Việc lưu trữ dữ liệu, ví dụ như một phần của một kiến trúc XForms/REST/XQuery [XRX] (xem phần Tài nguyên), thường thấy hiện nay. Bạn có thể truy vấn, lấy ra và xếp tuần tự dữ liệu được lưu trữ theo cách này sang định dạng mong muốn.

  pdf8p buncha_1 11-05-2013 58 4   Download

 • Cynthia M. Saracco, Kiến trúc giải pháp cao cấp, IBM Tóm tắt: DB2 phiên bản V9 của IBM cho Linux, UNIX và Windows mô tả sự hỗ trợ mới quan trọng để lưu trữ, quản lý và truy vấn dữ liệu XML. Trong loạt bài này, bạn sẽ tìm hiểu những vấn đề cơ bản về cách viết các ứng dụng Java truy cập dữ liệu XML mới. Bạn sẽ thấy cách chèn, truy vấn, cập nhật và xóa dữ liệu XML, cách tạo các thủ tục được lưu trữ để truy cập dữ liệu XML và còn nhiều hơn...

  pdf49p hoa_kimngan 13-09-2011 47 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Dữ liệu XML
p_strCode=dulieuxml

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản