Dự thảo “thí nghiệm các tính chất hình học của cốt liệu"

Xem 1-3 trên 3 kết quả Dự thảo “thí nghiệm các tính chất hình học của cốt liệu"
  • Quyết định 765/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc thành lập Hội đồng Khoa học kỹ thuật chuyên ngành để nghiệm thu dự thảo Tiêu chuẩn: “Thí nghiệm các tính chất hình học của cốt liệu"

    doc3p tuyettrang 07-08-2009 132 3   Download

  • Quyết định 765/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc thành lập Hội đồng Khoa học kỹ thuật chuyên ngành để nghiệm thu dự thảo Tiêu chuẩn: “Thí nghiệm các tính chất hình học của cốt liệu"

    doc0p 1huutri 06-08-2009 74 4   Download

  • Quyết định số 765/QĐ-BXD về việc thành lập Hội đồng Khoa học kỹ thuật chuyên ngành để nghiệm thu dự thảo Tiêu chuẩn: "Thí nghiệm các tính chất hình học của cốt liệu.” do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

    pdf4p lawttnh4 11-11-2009 39 2   Download

Đồng bộ tài khoản