Dự toán ngân sách nhà nước năm 2005

Xem 1-16 trên 16 kết quả Dự toán ngân sách nhà nước năm 2005
 • Thông tư 55/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2005

  doc31p sontinh 18-08-2009 95 6   Download

 • Chỉ thị 18/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2006

  doc11p sontinh 18-08-2009 172 29   Download

 • Quyết định 335/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2005

  doc2p sontinh 18-08-2009 86 7   Download

 • Thông tư 100/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điểm về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2006

  doc15p sontinh 18-08-2009 61 2   Download

 • Thông tư 44/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2006 và giai đoạn 2006 - 2010

  doc20p sontinh 18-08-2009 97 2   Download

 • Thông tư 55/2004/TT-BTC về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2005 do Bộ Tài chính ban hành

  pdf19p lawvhxh11 19-11-2009 55 4   Download

 • Chỉ thị số 18/2005/CT-TTg về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2006 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf10p lawdn4 31-10-2009 60 1   Download

 • Thông tư 55/2004/TT-BTC về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2005 do Bộ Tài chính ban hành

  pdf18p lawttyt6 30-11-2009 48 3   Download

 • Xem xét tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội – ngân sách nhà nước năm 2005 Quyết định phương hướng nhiệm vụ, dự toán ngân sách nhà nước Phân bổ ngân sách TW năm 2006 Cho ý kiến về kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm năm 2006 - 2010 Xem xét thông qua 14 dự án luật, nghị quyết về chương trình xây dựng luật Thực hiện hoạt động giám sát: xem xét báo cáo, chất vấn, giám sát văn bản Miễn nhiệm đại biểu Lê Minh Hoàng xem xét việc bầu chức danh Tổng ki...

  ppt7p tab_12 29-07-2013 31 3   Download

 • Thông tư số 111/2004/TT-BTC về việc hướng dẫn một số điểm về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2005 do Bộ Tài chính ban hành

  pdf13p lawgd4 04-11-2009 57 1   Download

 • Thông tư số 111/2004/TT-BTC về việc hướng dẫn một số điểm về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2005 do Bộ Tài chính ban hành

  pdf12p lawdt4 02-12-2009 48 1   Download

 • Quyết định số 163/2005/QĐND-UB về việc bổ sung dự toán ngân sách năm 2005 cho ngành Giáo dục – Đào tạo khối quận - huyện do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf2p lawktkt1 25-10-2009 65 2   Download

 • Quyết định số 299/QĐ-UBDT về việc giao bổ sung dự toán ngân sách năm 2005 thực hiện việc cấp không thu tiền báo nông thôn ngày nay do Ủy ban Dân tộc ban hành

  pdf2p lawvhxh10 19-11-2009 51 3   Download

 • Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2005 và điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2006 do Hội đồng nhân dân huyện Nhà Bè ban hành

  pdf4p lawbmhc10 24-11-2009 63 3   Download

 • 3. Bao gồm các công việc dự án theo kinh nghiệm, kinh nghiệm là không giới hạn các vị trí được trả lương. 4. Dina nên đặt thành tựu của mình vào quan điểm bằng cách định lượng và so sánh thêm. BS trong Tài chính và Kế toán, tháng 5 năm 2005 tích lũy điểm trung bình: 3,51 North Carolina Nhà nước Đại học, Cao đẳng quản trị, Raleigh, NC các khóa học Quản lý kinh doanh, tháng 8 năm 2001 đến tháng năm 2003 Danh sách tích lũy điểm trung bình: ...

  pdf10p myngoc1 07-09-2011 42 12   Download

 • Nhà nước có cơ chế để trong 5 năm 2001- 2005 cơ bản tạo dủ vốn điều lệ cho doanh nghiệp. Không thu thuế sử dụng vốn ngân sách, chuyển hình thức cấp vốn sang đầu tư vốn. Thí điểm lập công ty đầu tư tài chính nhà nước để thực hiện đầu tư và quản lý vốn nhà nước tại DN. Nghiên cứu ban hành luật sử dụng vốn nhà nước vào đầu tư và kinh doanh. DN được tự chủ trong việc phân phối và trích lập các quỹ từ lợi nhuận để lại theo khung quy định...

  pdf10p samsung2 05-09-2011 36 3   Download

Đồng bộ tài khoản