intTypePromotion=1
ADSENSE

Đương thời niên thiếu thanh sam bạc

Xem 1-3 trên 3 kết quả Đương thời niên thiếu thanh sam bạc
  • Lại nói giữa trưa hôm nay, Tỉnh Ngôn đang xăng xái như con thoi giữa đống bàn ghế ở Đạo Hương tửu lâu, bỗng nghe ngoài tiếng huyên nào ầm ĩ của bọn uống rượu, trong đó có thanh âm nữ nhân trong trẻo nhẹ nhàng truyền lại, rất giống tiếng của giọt sương óng ánh sớm mai, trong ánh sáng ngũ sắc rơi vỡ trên đá xanh.

    pdf11p linhdan05017 29-12-2010 67 4   Download

  • Ngày tháng cứ thong thả trôi qua, Tỉnh Ngôn mỗi ngày đều theo lộ tuyến giống nhau như thế, qua qua lại lại Mã Đề Sơn, Quý gia tư thục, nơi thiện duyên Thượng Thanh Cung, cửa tiệm tạp hóa Lý Kí, còn có chỗ làm công nhật Đạo Hương tửu lâu.

    pdf9p linhdan05017 29-12-2010 75 3   Download

  • " Khẩn thỉnh tiên trưởng thu Lục tiểu tử làm đồ đệ!". " Các hạ trần duyên chưa dứt, cùng bần đạo vô duyên. Mời quay về!". " Hu hu hu..." " Xin đại sư thu con làm đồ đệ!".

    pdf13p linhdan05017 29-12-2010 68 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Đương thời niên thiếu thanh sam bạc
p_strCode=duongthoinienthieuthanhsambac

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2