intTypePromotion=1
ADSENSE

Ebook Bộ tổng tham mưu Xô Viết

Xem 1-2 trên 2 kết quả Ebook Bộ tổng tham mưu Xô Viết
  • "bộ tổng tham mưu xô viết những năm chiến tranh" là một cuốn hồi ký trình bày về sứ mệnh giải phóng của quân đội liên xô ở châu Âu, nhắc đến sự đóng góp vô giá của các lực lượng vũ trang liên xô vào công cuộc giải phóng các dân tộc châu Âu khỏi chủ nghĩa phát-xít.

    pdf224p roongkloi00 07-09-2017 223 3   Download

  • "bộ tổng tham mưu xô viết những năm chiến tranh" là một cuốn hồi ký trình bày về sứ mệnh giải phóng của quân đội liên xô ở châu Âu, nhắc đến sự đóng góp vô giá của các lực lượng vũ trang liên xô vào công cuộc giải phóng các dân tộc châu Âu khỏi chủ nghĩa phát-xít.

    pdf186p roongkloi00 07-09-2017 34 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Ebook Bộ tổng tham mưu Xô Viết
p_strCode=ebookbotongthammuuxoviet

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2