intTypePromotion=3
ADSENSE

Ecological risk assessment

Xem 1-20 trên 69 kết quả Ecological risk assessment
 • My start with ecological risk assessment at the regional scale began with the evaluation of risks within the fjord of Port Valdez, Alaska. I initially thought that the process was going to be very straightforward. The USEPA had produced a framework document and there were published case studies.

  pdf303p 951628473 07-05-2012 77 13   Download

 • p 01-01-1970   Download

 • A sequel to the bestselling Ecological Risk Assessment, Ecological Risk Assessment for Contaminated Sites focuses on how to perform ecological risk assessments for Superfund sites and locations contaminated by improper disposal of wastes, or chemical spills. It integrates the authors' extensive experience in assessing ecological risks at U.S. government sites with techniques and examples from assessments performed by others.

  pdf357p ktct_1669 03-05-2012 74 15   Download

 • This is a very different risk assessment book. Many risk assessment books target risk assessment practitioners exclusively, providing them with greater technical insights and complex methodologies to aid in professional practice. Other risk assessment books provide brief overviews of the risk assessment process and technical inputs for a lay audience.

  pdf630p 951628473 07-05-2012 91 36   Download

 • The primary purpose of preparing this edition is to provide an update. In the 14 years since the first edition was published, ecological risk assessment has gone from being a marginal activity to being a relatively mature practice. There are now standard frameworks and guidance documents in the United States and several other countries. Ecological risk assessment is applied to the regulation of chemicals, the remediation of contaminated sites, the importation of exotic organisms, the management of watersheds, and other environmental management problems....

  pdf0p 951628473 07-05-2012 90 27   Download

 • Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Second REP-LECOTOX Workshop “Trends in Ecological Risk Assessment”, University of Novi Sad, Serbia, 21-23 September 2009

  pdf3p sting05 09-02-2012 35 5   Download

 • The “Present Your Perspective on an Issue” section of the test assesses your ability to think critically about a topic of general interest and to clearly express your thoughts about it in writing. Each topic, presented in quotation marks, makes a claim about an issue that test takers can discuss from various perspectives and apply to many different situations or conditions. Your task is to present a compelling case for your own position on the issue. The best approach to this task is read the topic carefully.

  pdf29p truongdoan 24-07-2009 267 119   Download

 • Ecotoxicological models have been applied increasingly to perform chemical risk assessments since the first models of this kind emerged about 25 years ago. The first ecotoxicological models were applied to very specific cases — for instance, cadmium contamination of Lake Erie or mercury contamination of Mex Bay, Alexandria. The models were inspired by the experience gained in ecological modeling and therefore contained good descriptions of ecological processes. Slightly later, the so-called fate models emerged, which were first developed by McKay and others.

  pdf303p crazy_sms 10-05-2012 68 22   Download

 • Dietary Metals Exposure and Toxicity to Aquatic Organisms: Implications for Ecological Risk Assessment - Ảnh hưởng của ô nhiễm yếu tố dấu vết trên các hệ sinh thái ven biển và cửa sông nhận được sự chú ý đáng kể trong 50 đến 60 năm qua. 1 Đánh giá rủi ro khuôn khổ cung cấp một phương tiện để xác định số lượng những ảnh hưởng này, và phát triển các lựa chọn thay thế quản lý để đối phó với ô nhiễm yếu tố lịch sử và liên tục theo dõi. Định lượng nguy cơ của kim loại cho các hệ thống thủy sản bây giờ...

  pdf38p hoathietmoclan 03-10-2011 49 8   Download

 • Endocrine Disruption in Fishes and Invertebrates: Issues for Saltwater Ecological Risk Assessment - Chương này xem xét một số vấn đề liên quan đến đánh giá rủi ro của nội tiết gây ảnh hưởng hóa chất (EDCs) trong môi trường nước mặn. nội tiết gây ảnh hưởng hóa chất đã được định nghĩa theo cách sau: "Một disrupter nội tiết là một chất ngoại sinh gây ra tác dụng có hại cho sức khỏe trong một sinh vật còn nguyên vẹn, hoặc con cháu của nó, thứ cấp để thay đổi chức năng nội tiết. " 1 Nói cách khác, một EDC là một chất tương tác với hệ thống...

  pdf27p hoathietmoclan 03-10-2011 49 8   Download

 • Experts working in diverse areas of coastal and estuarine risk assessment contributed to this first volume of the CRC Press Environmental Risk Series. Contributors were asked to address a comprehensive series of important topics including the regulatory context for coastal and estuarine risk assessment, emerging contaminants of concern, effects to marine mammals, bioavailability and exposure of marine organisms to inorganic and organic contaminants, and effects of contaminants on ecological entities ranging from biomolecules to landscapes....

  pdf0p 326159487 17-05-2012 60 8   Download

 • Chapter 7 - Human health and environmental toxicology. The contents of this chapter include all of the following: Human health, environmental pollution and disease, determining health effects of pollutants, ecotoxicology, risk assessment.

  pdf41p shiwo_ding5 22-05-2019 5 0   Download

 • Đánh giá rủi ro Phân tích rủi ro là khoa học điều gần gũi nhất đã cho chúng ta một phương pháp để phân tích sự tồn tại của chúng tôi điều kiện không chắc chắn và nghi ngờ trong khi đối mặt với quyết định. Crawford-Brown (1999) Cuốn sách này cung cấp một số quy trình để thực hiện một đánh giá rủi ro sinh thái. phần I cung cấp một định nghĩa của lĩnh vực này, mô tả mối quan hệ của mình để đánh giá môi trường khác thực hành, và giải thích khuôn khổ tổ chức nó. Nó bao gồm một chương...

  pdf174p bengoan741 22-12-2011 61 14   Download

 • Đặc tính rủi ro phục vụ để thông báo cho quản lý rủi ro. Ở mức tối thiểu, giám định rủi ro sinh thái phải báo cáo kết quả của đặc tính rủi ro của họ để quản lý rủi ro và bất kỳ các bên liên quan được tham gia vào quá trình ra quyết định (Chương 35). Trong một số hoàn cảnh, người đánh giá rủi ro sinh thái cũng tham gia vào quá trình ra quyết định (Chương 36). Trong phạm vi là một quá trình phân tích chính thức tham gia, giám định nguy cơ phải,...

  pdf26p bengoan741 22-12-2011 59 13   Download

 • Kế hoạch và Xây dựng Vấn đề Trước khi mọi thứ khác, sẵn sàng là bí quyết để thành công. Henry Ford Trước khi rủi ro được phân tích, nó là cần thiết để đặt nền móng bằng cách xác định các vấn đề và phương tiện để giải quyết nó. Quá trình này được thúc đẩy bởi nhu cầu của người quản lý, những người sẽ sử dụng kết quả đánh giá để đưa ra quyết định, nhưng nó bị hạn chế bởi những hạn chế của thời gian, nguồn lực, và khả năng kỹ thuật. Khuôn khổ của EPA...

  pdf52p bengoan741 22-12-2011 32 11   Download

 • Giới thiệu: Các định nghĩa và khái niệm Khi nói đến các vấn đề khái niệm, các nhà khoa học không có miễn dịch với sự nhầm lẫn hơn giáo dân. - D. C. Dennett (1991) 1,1 PHẠM VI VÀ ĐỊNH NGHĨA Cuốn sách này trình bày một cách tiếp cận khái niệm và phương pháp cụ thể để đánh giá rủi ro sinh thái gây ra bởi các trang web bị ô nhiễm. Các trang web bị ô nhiễm là những phạm đã bị nhiễm chất xử lý chất thải hoặc bị đổ hoặc sử dụng không đúng hóa chất. ...

  pdf37p tuongmatdo 10-12-2011 54 10   Download

 • Phân tích sự tiếp xúc Rủi ro sinh thái xảy ra bởi vì các sinh vật có khả năng tiếp xúc với tác nhân độc hại trong một cách mà có thể gây ra hậu quả. Phân tích tiếp xúc kéo dài từ việc xác định và đặc tính của nguồn (Chương 19) để lập dự toán các cấp của các đại lý trong môi trường hoặc lấy mẫu và phân tích (Chương 20) hoặc vận chuyển và mô hình hóa số phận (Chương 21), và kết thúc với dự toán tiếp xúc thực tế của sinh vật qua tiếp xúc...

  pdf98p bengoan741 22-12-2011 57 10   Download

 • Báo cáo về những sự kiện duy nhất không có thể được quyết định bởi một máy tính, họ có được băm ra bằng cách cân bằng chứng, đánh giá tính thuyết phục của lập luận, recasting báo cáo để làm cho họ dễ dàng hơn để đánh giá, và tất cả các quá trình sai lầm khác mà chết con làm cho dự đoán quy nạp về một tương lai không thể biết. Pinker (1997) rủi ro đặc tính là giai đoạn đánh giá rủi ro sinh thái tích hợp tiếp xúc và các cấu hình tiếp xúc, phản...

  pdf88p bengoan741 22-12-2011 51 10   Download

 • Theo đuổi toàn bộ phạm vi hoạt động khoa học cần thiết cho bảo tồn đòi hỏi phải tận dụng sáng tạo của tất cả các nguồn tài nguyên tiềm năng. Gell-Mann (1994) Kể từ khi công bố phiên bản đầu tiên của văn bản này, đánh giá rủi ro sinh thái đã trở thành thành lập như là phương pháp chủ đạo để thông báo quyết định liên quan đến việc quản lý của các hóa chất trong môi trường phi nhân văn. Bây giờ, áp lực từ các tiến bộ khoa học và từ những thay đổi trong...

  pdf78p bengoan741 22-12-2011 47 10   Download

 • Overview of Ecological - Đánh giá rủi ro sinh thái là một quá trình hợp lý cho khách quan xác định xác suất ảnh hưởng xấu đến một sinh vật hoặc bộ sưu tập của các sinh vật khi thách thức với sửa đổi một môi trường như thay đổi khí hậu, xenobiotic tiếp xúc, nhiễm trùng với một sinh vật bệnh, hoặc một số căng thẳng tiềm năng khác. Mối liên hệ giữa tham số sản xuất hiệu quả (ví dụ, căng thẳng) và sinh vật (s) đáp ứng (tức là, các thụ thể) có thể truy cập chủ yếu là do suy luận...

  pdf13p hoathietmoclan 03-10-2011 48 9   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Ecological risk assessment
p_strCode=ecologicalriskassessment

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản