Edited

Xem 1-20 trên 13059 kết quả Edited
 • Starter TOEIC - Third edition được biên soạn riêng cho những học viên ở trình độ sơ cấp muốn chuẩn bị cho kì thi TOEIC một cách hiệu quả nhất. Giúp các bạn nắm các kiến thức TOEIC cơ bản nhất, phù hợp cho giai đoạn luyện thi bước đầu.

  pdf306p lepdaihiep 08-03-2012 2663 1379   Download

 • This copyright covers material written expressly for this volume by the editor/s as well as the compilation itself. It does not cover the individual selections herein that first appeared elsewhere. Permission to reprint these has been obtained by Pearson Custom Publishing for this edition only. Further reproduction by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording, or by any information storage or retrieval system, must be arranged with the individual copyright holders noted.......

  pdf456p songngoc 12-03-2009 1443 596   Download

 • (BQ) Ebook Family and friends grade 1 special edition workbook includes untits: What colors is it? what's it? Is it a plane? This is my mom, he's happy! They're bear! Are they teachers? I have a shirt! I like plums!.

  pdf75p thieulam5782 04-10-2015 788 272   Download

 • (BQ) Toeic Analyst Second Edition giúp người học thực hiện cả hai mục tiêu: nâng cao khả năng tiếng Anh và rèn luyện tốt kỹ năng làm bài thi. Bạn sẽ được trang bị vốn ngôn ngữ và đồng thời phát triển kỹ năng xử lý các loại hình câu hỏi trong bài thi TOEIC để đạt được kết quả tốt nhất.

  pdf232p luongmylm 19-12-2013 432 200   Download

 • Tham khảo sách 'new headway edition intermediate student's book liz and soars', ngoại ngữ, anh văn giao tiếp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf159p kennybibo 10-07-2012 413 135   Download

 • Tài liệu tham khảo Tính toán thiết kế kết cấu bằng chương trình SAP 2000 - Giáo trình SAP 2000 - Phụ lục B3 - Trình đơn Edit

  pdf0p duchau1102 28-11-2010 192 132   Download

 • Tham khảo tài liệu 'trình đơn edit', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf9p phamhongvanducdo_49 27-12-2010 154 96   Download

 • Book Family and Friends Workbook Special Edition 4 giúp các em học sinh phát triển kỹ năng trong cuộc sống và phát huy thái độ tích cực trong việc học tiếng Anh. Cuốn giáo trình này được chia thành gồm 12 unit và ngữ pháp đi kèm. Mời các em cùng tham khảo!

  pdf98p duong16112004 01-07-2017 213 93   Download

 • Tham khảo sách 'new headway english course french edition by liz soars', ngoại ngữ, anh văn giao tiếp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf96p kennybibo 10-07-2012 213 89   Download

 • Author and Excel guru John Walkenbach, known to his devoted fans as “Mr. Spreadsheet,” guides you through taking your Excel skills to the next level by creating your own customized spreadsheet solutions using Visual Basic for Applications (VBA). This updated edition of this bestselling book shows you how to use VBA, write macros, customize your Excel apps to look and work the way you want, avoid errors, and more. Introduces you to a wide array of new Excel 2013 options, beginning with the most important tools and operations for the Visual Basic Editor...

  pdf411p lock_123 08-04-2013 134 79   Download

 • Family and Friends Workbook Special Edition 5 gồm có 12 bài. Chương trình dạy phát âm độc đáo được thiết kế đặc biệt giúp học sinh tiếp thu nhanh hơn.Phương pháp dàn dựng và hỗ trợ đào tạo kỹ năng mang đến cho các em sự cân bằng giữa những hỗ trợ và sự thách thức. Mời các em cùng tham khảo!

  pdf98p duong16112004 01-07-2017 117 76   Download

 • Books for children learning English, "Fun For Flyers 2nd edition" below useful documents with vivid images, simple, easy to understand help children develop thinking ability, absorb and learn English as quickly as possible, the most effective. Parents just have to choose wisely to help their children complete a best way.

  pdf135p thanhthanh2811 06-04-2016 128 74   Download

 • Tham khảo sách 'let's go 3 work book (3rd edition) part 3', tài liệu phổ thông, tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf19p hikarijun 25-07-2013 110 69   Download

 • SP.NET 4 is the principal standard for creating dynamic web pages on the Windows platform. Pro ASP.NET 4 in C# 2010 raises the bar for high-quality, practical advice on learning and deploying Microsoft's dynamic web solution. This edition is updated with everything you need to master up to version 4 of ASP.NET, including coverage of ASP.NET MVC, ASP.NET AJAX 4, ASP.NET Dynamic Data, and Silverlight 3.SP.NET MVC, ASP.NET AJAX 4, ASP.NET Dynamic Data, and Silverlight 3

  pdf1617p caucaphung 04-02-2013 103 68   Download

 • Book Family and Friends Workbook Special Edition 3 gồm 12 unit sẽ giúp các em nắm được kỹ năng trong cuộc sống và phát triển tư duy trong việc học Tiếng Anh. Mời các em cùng tham khảo!

  pdf95p duong16112004 01-07-2017 110 66   Download

 • 1. Tạo shortcut cho trình biên dịch Java: dịch file mã nguồn *.java thành mã bytecode *.class + Tools -> Config user tool.. Hướng dẫn cấu hình Edit Plus 2. Tạo shortcut cho trình thông dịch Java: Chạy CT Java + Tools ->

  doc2p annguyensbv 24-02-2010 459 63   Download

 • Beginning SQL Server 2012 for Developers is the perfect book for developers new to SQL Server and planning to create and deploy applications against Microsoft’s market-leading database system for the Windows platform. Now in its third edition, the book is enhanced to cover the very latest developments in SQL Server 2012. Also new in the book is coverage of the no-cost Express Edition.

  pdf714p stingdau_123 19-01-2013 110 60   Download

 • Tham khảo tài liệu 'let's go 6 third edition unit in the future', tài liệu phổ thông, tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf17p thusau1981 22-09-2013 154 52   Download

 • Nhằm giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng trong cuộc sống và phát huy thái độ tích cực trong việc học tập. Để nắm chi tiết hơn mời các em cùng tham khảo book "Family and Friends Workbook Special Edition 2".

  pdf95p duong16112004 01-07-2017 94 52   Download

 • Are you looking for a deeper understanding of the Java™ programming language so that you can write code that is clearer, more correct, more robust, and more reusable? Look no further! Effective Java™, Second Edition, brings together seventy-eight indispensable programmer’s rules of thumb: working, best-practice solutions for the programming challenges you encounter every day. This highly anticipated new edition of the classic, Jolt Award-winning work has been thoroughly updated to cover Java SE 5 and Java SE 6 features introduced since the first edition.

  pdf369p hiepkhach_1006 30-10-2012 106 50   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản