Edoc 2

Xem 1-3 trên 3 kết quả Edoc 2
  • Thêm một khả năng mới vào hệ thống, xoá một khả năng khỏi hệ thống, chỉnh sửa thông tin một khả năng trong hệ thống. 6.2.4 Các yêu cầu phi chức năng.Ràng buộc thiết kế : Hệ thống phải cung cấp toàn bộ giao diện web. Tính hiệu quả : Kết quả tìm kiếm phù hợp, chính xác, nhanh chóng theo công nghệ Semantic web.

    pdf38p cnkbmt3 19-10-2011 32 8   Download

  • Java is a success. It is now used across the programming landscape, from embedded devices to enterprise-class distributed systems. As Java's use increases, the pressure grows for it to expand to meet the diverse needs of the developer communities. The latest edition of Java, JDK 1.4 (or J2SE 1.4), includes new features like a new I/O system, a persistent preferences framework, Java Web Start, and Java regular expressions.

    pdf408p phungnguyet_123 20-02-2013 28 3   Download

  • Nó có một hiệp hội rộng lớn và hùng mạnh, bao gồm nhiều người mua và người bán trên thế giới. Họ là những người thích mua bán trực tiếp không cần trung gian. Do đó, trang web là một nơi dùng để đưa lên một cách có phân loại bởi vì nó có một cơ sở dữ liệu khổng lồ. Alibaba.com tập hợp các quảng cáo lại để tổ chức lại trong cơ sở dữ liệu. CSDL chính là trung tâm của trang alibaba.com. CSDL được tổ chức theo từng danh mục mặt hàng. Nó có 27 danh mục...

    pdf38p cnkbmt3 19-10-2011 43 9   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản