Ehr databases

Xem 1-3 trên 3 kết quả Ehr databases
  • Large EHR research databases are the key development that makes it possible to create a rapid learning health system. The VA and Kaiser Permanente are the public and private sector leaders; their new research databases each have more than 8 million EHRs. They are likely to add genomic information. New networks with EHR databases—“virtual research organizations”—add even more to these capacities.

    pdf375p camchuong_1 10-12-2012 23 0   Download

  • Large EHR research databases are the key development that makes it possible to create a rapid learning health system. The VA and Kaiser Permanente are the public and private sector leaders; their new research databases each have more than 8 million EHRs. They are likely to add genomic information.

    pdf375p mnemosyne75 02-02-2013 23 2   Download

  • Dễ Databasing Cập nhật Hỗ trợ Thời gian biểu thực hiện tích hợp với hệ thống nhân sự khác Nhu cầu về Tài nguyên CNTT nội bộThực hiện thực hiện yêu cầu của bất kỳ hệ thống lựa chọn mới là phức tạp và sự tích hợp của công nghệ làm cho rằng việc thực hiện phức tạp hơn.

    pdf34p banhbeo9 19-11-2011 27 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản