Electrical calculations

Xem 1-20 trên 60 kết quả Electrical calculations
 • Electricity is an invisible force that is used to transfer energy into heat, light, intelligence, or motion. Electricity is explained in terms of electrical charge, potential differ- ence (or voltage), electrical charge flow (or current), and resistance to current flow. Figure 1-1 graphically illus- trates electron flow through a conductor by comparing it with water flow through a pipe. The normal unit of current measurement is the ampere, whereas the normal unit of voltage measurement is the volt. The unit of opposition to current flow, or resistance, is the ohm...

  pdf439p beobobeo 01-08-2012 59 34   Download

 • Mathematics for Electrical Calculations, Power Factor Correction, and Harmonics Cũng như các 100 pounds (lb) vũ lực mà một đứa trẻ tác động khi kéo một đối tượng đối với các phía đông, hoặc hướng x, thông qua một sợi dây thừng, không có thể được bổ sung trực tiếp các lb 150 của lực lượng mà một đứa trẻ riêng biệt tác động đồng thời kéo cùng một đối tượngvề hướng bắc, hoặc y, hai kéo làm việc cùng nhau hướng tới mục tiêu kéo các đối tượng trong một hướng c...

  pdf54p xuongrong_battien 25-10-2011 54 17   Download

 • Ecodial Advance Calculation 4.2 Technical help .Ecodial Advanced Calculations 4.

  pdf44p vanbinh_21 19-12-2012 274 75   Download

 • All the designs that become are not for arming them and that works in their beginning, but to only have an approximated idea of the components to use. To remember here one of the laws of Murphy: " If you make something and works, it is that it has omitted something by stop ".The calculations have so much the heuristic form (test and error) like algoritmic (equations)and, therefore, they will be only contingent; that is to say, that one must correct them until reaching the finished result.

  pdf493p hoang1 02-11-2009 117 58   Download

 • To properly operate a waterworks or wastewater treatment plant and to pass the examination for a waterworks/wastewater operator’s license, it is necessary to know how to perform certain calculations. In reality, most of the calculations that operators at the lower level of licensure need to know how to perform are not difÞcult, but all operators need a basic understanding of arithmetic and problem-solving techniques to be able to solve the problems they typically encounter.

  pdf569p crazy_sms 10-05-2012 102 51   Download

 • Tham khảo sách 'electrical installation handbook volume 2', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf137p endlesslovelp 20-09-2012 93 40   Download

 • Basic Electrical Working Definitions and Concepts Điện là một lực lượng vô hình được sử dụng để chuyển năng lượng thành nhiệt, ánh sáng, thông minh, hoặc chuyển động. điện lực được giải thích về điện tích, sự khác biệt tiềm năng (hoặc điện áp), điện phí dòng chảy (hoặc hiện hành), và đề kháng với dòng chảy hiện tại. Hình 1-1 đồ họa minh họa truyền điện qua một dây dẫn bằng cách so sánh nó nước chảy qua một đường ống.

  pdf77p xuongrong_battien 25-10-2011 59 30   Download

 • This publication deals primarily with small and medium-sized induction motors which are the most common type of alternating current motor. The combination of new materials and more sophisticated methods for calculation, design and production have made the modern three-phase induction motor a robust and reliable prime mover.

  pdf346p ckm0789 12-01-2014 75 28   Download

 • Solar electric plants shall be understood to be photovoltaic energy converters that are able to self-sufficiently satisfy a mean energy demand over a significant period of time, be it an appliance that is permanently hooked up or just for sporadic power supply of appliances. Such plants have in common that their input and output quantities fluctuate widely. They can therefore only be dimensioned on the basis of a mean value and are not able to satisfy this demand without the possibility to store energy. ...

  pdf15p congdat261 08-11-2010 104 27   Download

 • Electrical Cost Estimating Xác định chi phí của một cài đặt điện được thực hiện chuyên nghiệp bằng cách sử dụng một kỹ thuật cơ khí mà chấm dứt trong một danh sách đầy đủ các thiết bị điện, raceways, đèn, và các thiết bị để "xây dựng vào" cài đặt và một danh sách chi tiết của nhân viên cài đặt giờ các công trình xây dựng sẽ yêu cầu. Chương này cung cấp những hiểu biết và các mẫu để sử dụng trong tính toán ước tính điện.

  pdf52p xuongrong_battien 25-10-2011 84 27   Download

 • Conversion Calculations Nhiệt độ tính toán chuyển đổi Trong khi hầu hết tất cả các nhiệt độ môi trường xung quanh trong kỹ thuật điện được đưa ra trong độ F, gần như tất cả các nhiệt độ hoạt động thiết bị được quy định trong độ C. Vì vậy, điều quan trọng là một phương pháp chuyển đổi nhanh chóng và dễ dàng có sẵn.

  pdf13p xuongrong_battien 25-10-2011 48 19   Download

 • Short-Circuit Calculations Khi đường dẫn dòng chảy hiện tại được định hướng một cách chính xác, áp lực của điện áp nguồn lực lượng cường độ bình thường dòng điện chạy qua các trở kháng tải. Trong thời gian này, các vật liệu cách nhiệt xung quanh các dây dẫn năng lượng ngăn ngừa hiện nay chảy qua bất cứ con đường nào khác hơn là thông qua trở kháng tải.

  pdf15p xuongrong_battien 25-10-2011 56 16   Download

 • Generator Sizing Calculations Một bộ máy phát điện bao gồm một trình điều khiển động cơ và máy phát điện điện được biết đến như là một phát điện hoặc máy phát điện. Các động lực cung cấp năng lượng cơ học để tạo ra điện, và máy phát điện tạo ra voltamperes của quyền lực rõ ràng điện. Bỏ qua sự thiếu hiệu quả hoặc thua lỗ, sản lượng kilowatt của máy phát điện bằng kilowatt với khả năng sức mạnh của động lực, động cơ.

  pdf9p xuongrong_battien 25-10-2011 51 16   Download

 • Electrical Design and Layout Calculations Nhiều thiết kế và bố trí các vấn đề phát sinh hàng ngày trong công việc của các kỹ sư điện và nhà thiết kế, chẳng hạn như: kích thước tối thiểu là gì thẳng thông qua hộp kéo, kéo một hộp góc, hoặc một hộp đường giao nhau? 480/277-volt (V) bảng điều khiển có thể được đặt gần một bức tường? Gần nhau có thể hai đối lập 13,8-kilovolt (kV) bố trí thiết bị chuyển mạch được đặt? Làm thế nào gần nhau Knockouts có thể đ...

  pdf13p xuongrong_battien 25-10-2011 51 14   Download

 • In No 216 of "The Medical Record" (Dec. 15th, 1874) was published an article written by me, entitled "On some of the Uses of Galvanic and Faradic Baths." The interest manifested in the subject, as evidenced by numerous letters of inquiry since received from physicians in almost all parts of the United States, and some in Europe, has induced me to write the present treatise, in which I have endeavored to present to the profession, as far as lies in my power, all that is necessary to a full comprehension of the electro-balneological treatment.

  pdf55p hotmoingay9 02-02-2013 20 4   Download

 • Father," exclaimed Tom Swift, looking up from a paper he was reading, "I think I can win that prize!" "What prize is that?" inquired the aged inventor, gazing away from a drawing of a complicated machine, and pausing in his task of making some intricate calculations. "You don't mean to say, Tom, that you're going to have a try for a government prize for a submarine, after all." "No," not a submarine prize, dad," and the youth laughed. "Though our Advance would take the prize away from almost any other underwater boat, I imagine. No, it's another prize I'm thinking about.

  pdf118p hotmoingay9 26-01-2013 28 1   Download

 • Ecodial V3.38 Low-voltage electrical installation design software Fupact and variable speed drive integrated Building a New Electric World Ecodial V3.38 complies with the latest electrical standards, bringing LV installation design software to a new level of performance. With Ecodial V3.38, design low the easy way Personalise your project New standards Ecodial V3.3 series have been approved by the UTE. It can be used to produce design files complying with: b the CENELEC R 064-003 European calculation guide b IEC 364 installation standards.

  pdf4p bimatcuocdoi0905 22-04-2010 208 69   Download

 • Power flow solutions are needed in both for planning and operation studies. Power flow studies for three phases balanced power system can be carried out using very efficient methods. Power flow analysis for certain type of power system network can be carried on by using several software that already been develop without manual calculation on this time. One of the software is MATLAB with its toolbox: Power System Analysis Toolbox. This software also uses numerical methods to do power flow analysis like Newton-Raphson and its modified form, Fast Decoupled Method.

  pdf67p hoanganhbkpro 13-10-2010 231 67   Download

 • The inspiration for Building Systems for Interior Designers came when I tried to teach interior design students about all the ways buildings support our activities and physical needs—without an adequate textbook. I needed an approach that supported the special concerns of the interior designer, while connecting those issues to the work of the rest of the building design team.

  pdf469p peheo_3 24-08-2012 103 56   Download

 • Electric motors convert electrical energy into mechanical energy by utilizing the properties of electromagnetic energy conversion. The different types of motors operate in different ways and have different methods of calculating the performance, but all utilize some arrangement of magnetic fields. Understanding the concepts of electromagnetics and the systems of units that are employed is essential to understanding electric motor operation.The first part of this chapter covers the concepts and units and shows how forces are developed.

  pdf1184p beobobeo 01-08-2012 122 55   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản