Engineering document

Xem 1-20 trên 5404 kết quả Engineering document
 • The intent of this document is to outline issues relating to the utilization of digital signatures on engineering related documents with the Oregon Department of Transportation. For the purpose of this document, the term engineering will include all branches of engineering performed within the agency, including surveying, geology, and any other branch that requires the placement of a seal and signature on a final product.

  pdf10p dunglh2013 02-04-2014 44 0   Download

 • Phần A. Cài mạng ảo Bước 1. Chọn Manage từ Computer(chuột phải) Bước 2 : Chọn Device Manager- chọn Add legacy hardware B3. Chọn Next B4. Chọn Install the hardware…… chọn next B5. Chọn Network adaters –chọn Next B6. Chọn Microsoft- chọn Microsoft loopback Adapter- chọn next- chọn Next- chọn Fisnish B. Cài Pro B1. Chạy Setup từ thư mục Pro B2. Kiểm tra mạng ảo. Nếu màng hình cài Pro có PTC HostID : 02-00-4C-4F-4F-50 là Ok ( nếu không thì làm lại phần A) B3.

  pdf6p padkhoa 28-09-2010 1304 274   Download

 • Tham khảo tài liệu 'lesson 10-marine diesel engines (1)', ngoại ngữ, anh văn thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p vannghiamt07 08-07-2010 376 207   Download

 • Nội dung chương trình môn học Pro/engineer Wildfire Căn bản

  doc2p hlte_as 26-01-2010 673 203   Download

 • Môi trường lắp ráp Trong Pro/ENGINEER chế độ lắp ráp (Assembly) được sử dụng để lắp ráp các chi tiết lại với nhau thành cụm lắp hoặc một máy hoàn chỉnh. Các bộ phận lắp ráp (Component) có thể là các chi tiết (Part) hoặc các cụm lắp (SubAssembly) có sẵn hoặc có thể được tạo mới trực tiếp từ trong môi trường lắp ráp. Quá trình chèn các chi tiết có sẵn để hình thành một lắp ráp được gọi là lắp ráp từ dưới lên trên.

  pdf11p nvavan 17-02-2011 391 192   Download

 • Tham khảo tài liệu 'lesson 12-marine diesel engines (3)', ngoại ngữ, anh văn thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p vannghiamt07 08-07-2010 316 186   Download

 • Tham khảo tài liệu 'lesson 11-marine diesel engines (2)', ngoại ngữ, anh văn thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p vannghiamt07 08-07-2010 274 177   Download

 • Phác thảo các biên dạng là một kỹ năng cơ bản trong Pro/Engineer. Các feature như phần kéo (Protrusion) hay phần cắt (Cut) yêu cầu sử dụng một phác thảo để xác định biên dạng của feature. Các phần của phác thảo được kết hợp với các kích thước, ràng buộc và tham chiếu để hình thành một biên dạng. Có hai loại biên dạng, các biên dạng được sử dụng để tạo trực tiếp một chi tiết (trong môi trường Part) và các mặt cắt được tạo trong chế độ Sketcher.

  pdf19p nvavan 17-02-2011 300 170   Download

 • Tạo lập mô hình dựa vào feature Các mô hình Pro/Engineer là các mô hình tham số và được tạo lập từ các feature. Một feature là một thành phần con của một chi tiết có các tham số, tham chiếu và biên dạng riêng của nó. Các feature cơ bản để tạo lập các chi tiết thường được phát triển từ các biên dạng. Các phép phát triển thường gặp như kéo, xoay hay quét. Quá trình tạo lập một mô hình được thể hiện qua sơ đồ trên hình 4ư1. Hình 4ư2 mô tả một mô hình với...

  pdf15p nvavan 17-02-2011 339 155   Download

 • Nhóm các feature Hầu hết các tuỳ chọn hiệu chỉnh của Pro/Engineer đều thực hiện trên các feature riêng lẻ. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, một nhóm feature lại được xử lý cùng với nhau như trong trường hợp tạo một mảng của một nhóm feature (hình 9ư1). Pro/Engineer cung cấp các công cụ để tạo nhóm các feature và xử lý với nhóm các feature.

  pdf11p nvavan 17-02-2011 238 152   Download

 • Giới thiệu về các mô hình bề mặt Bề mặt là một mô hình hình học không có độ dày xác định. Trong Pro/ENGINEER các công cụ tạo bề mặt dùng để tạo các chi tiết có đường cong và bề mặt phức tạp. Các lựa chọn khi tạo mô hình bề mặt: + Extrude: Kéo một phác thảo thành mô hình bề mặt. Tuỳ chọn này được thực hiện giống như tuỳ chọn của Extrude trong Protrusion và Cut.

  pdf8p nvavan 17-02-2011 272 148   Download

 • Pro/Engineer cung cấp nhiều công cụ tạo lập các feature mà không dùng đến biên dạng. Các feature thuộc nhóm này nh- là feature dạng lỗ thẳng (straight hole) nh- đã gặp trong ch-ơng 5 hay các feature dạng bo tròn (fillet feature), vát mép (chamfer feature), vỏ mỏng (shell feature), gân (rib feature),.... Nh- tên gọi của dạng feature này, chúng không dùng đến các biên dạng mà đ-ợc tạo thành dựa trên các feature hiện có (placed feature). 6.1. Các feature lỗ thẳng - Straight hole ...

  pdf10p nvavan 17-02-2011 235 143   Download

 • Pro/ENGINEER Wildfire 3.0 cho phép bạn tạo đối tượng 3D nhanh chóng, với hình thể khá thật của các vật thể nhờ công nghệ dựa vào Mật độ phần tử phân bố, đồng thời xét tới cả khối lượng, thể tích, diện tích bề mặt và các đặc tính vật lý khác đối tượng như trọng lượng và trọng tâm của vật thể.

  pdf10p nguyenphuong_28 09-05-2010 266 136   Download

 • Tham khảo tài liệu 'pro/engineer wildfire 3.0 tips and tricks - involute gears', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf13p nguyenphuong_28 09-05-2010 275 129   Download

 • Tham khảo tài liệu 'lesson 20-three stages of main engine control', ngoại ngữ, anh văn thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p vannghiamt07 08-07-2010 197 124   Download

 • Pro/Engineer Wildfire 2.0 là phần mềm CAD/CAM giúp ta giải quyết từ đầu đến cuối công việc thiết kế và chế tạo ra một sản phẩm công nghiệp hoặc tiêu dùng một cách chính xác và hiệu quả.

  pdf83p nguyenvanthucbkdn 20-05-2013 101 47   Download

 • In this important new book and presents the quintessential guide for gas engineers, emphasizing the practical aspects of natural gas production. Readers will learn to incorporate cutting-edge research in estimating reserves, evaluating the performance of fractured wells, processing gas, and material balance analysis; learn to evaluate future performance of gas reservoirs; learn to improve the performance of gas wells; and more.

  pdf271p letung167 02-04-2013 70 30   Download

 • General. In order that the function and operation of submarine diesel engines may be thoroughly understood, it is necessary to describe briefly the history and development leading to modern design. It is significant that the diesel engine is an outgrowth of the early struggle to improve the efficiency of existing types of other internal combustion engines. Today's fleet type submarine diesel engines are indirectly the result of widespread experimentation in both the Otto (gasoline) engine field and the more recently developed diesel engine field. ...

  pdf265p iamvip01 12-04-2012 72 24   Download

 • Tham khảo tài liệu 'wiley encyclopedia of computer science and engineering', công nghệ thông tin, quản trị web phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p minhtuan 04-08-2009 90 16   Download

 • This chapter covers several subjects including a block number system, document-numbering systems, document titles, logbooks for policies, departmental instructions, engineering procedures, forms, manuals, document review forms, document change request form, and a document master list.

  pdf38p ledung 13-03-2009 129 14   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản