intTypePromotion=1
ADSENSE

Enumerations

Xem 1-20 trên 264 kết quả Enumerations
 • Tham khảo bài thuyết trình 'module 04 - enumeration', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf46p hoangtumayman 20-08-2012 61 23   Download

 • [ Team LiB ] A.7 Enumerations C# uses the enum statement along with opening and closing braces, { }, to indicate the beginning and end of an enumeration definition. For example: public enum CommandType { // Enumeration members }

  pdf2p luvpro 04-08-2010 49 6   Download

 • Tài liệu "Enumeration: Module 04" trình bày các chủ đề sau: Enumeration là gì, Null session, SNMP enumeration, Active directory enumeration. Mời các bạn tham khảo để nắm rõ nội dung chi tiết.

  pdf9p tranhanh9196 12-10-2018 17 6   Download

 • Implementing an Enumerator by Using an Iterator As you can see, the process of making a collection enumerable can become complex and potentially error-prone.

  pdf5p linhcuuhoa 10-09-2010 57 4   Download

 • An enumeration of a collection of items is a complete, ordered listing of all of the items in that collection. The term is commonly used in mathematics and theoretical computer science to refer to a listing of all of the elements of a set. In statistics the term categorical variable is used rather than enumeration. The precise requirements for an enumeration (for example, whether the set must be finite, or whether the list is allowed to contain repetitions) depend on the branch of mathematics and the context in which one is working....

  pdf46p doilan 26-01-2013 40 4   Download

 • Enumerating the Elements in Collection In Chapter 10, you saw an example of using the foreach statement to list the items in a simple array. The code looked like this: int[] pins = { 9, 3, 7, 2 }; foreach (int pin in pins)

  pdf5p linhcuuhoa 10-09-2010 57 3   Download

 • Làm việc với Enumerations Giả sử bạn muốn đại diện cho các mùa trong năm ở một chương trình. Bạn có thể sử dụng các số nguyên 0, 1, 2, và 3 đại diện Xuân, Hạ, Thu, Đông, tương ứng.

  pdf6p golly_tit 11-08-2010 47 2   Download

 • An enumeration of a collection of items is a complete, ordered listing of all of the items in that collection. The term is commonly used in mathematics and theoretical computer science to refer to a listing of all of the elements of a se

  pdf0p doilan 25-01-2013 40 2   Download

 • Enumeration (Liệt kê) là bước tiếp theo trong quá trình tìm kiếm thông tin của tổ chức, xaỷ ra sau khi đã scanning và là quá triǹ h tâp̣ hơp̣ và phân tích tên ngươì duǹ g, tên maý ,taì nguyên chia sẽ và cać dic̣ h vu.̣ Nó cuñ g chủ đôṇ g truy vâń hoăc̣ kêt́ nôí tơí muc̣ tiêu đê ̉ co ́ đươc̣ nhưñ g thông tin hợp lý hơn.

  doc12p hangngo083 19-03-2011 182 48   Download

 • Tham khảo sách 'mechanism design enumeration of kinematic structures according to function', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf310p beobobeo 01-08-2012 79 14   Download

 • Liệt kê được định nghĩa là quá trình trích xuất tên người dùng, tên máy, tài nguyên mạng, chia sẻ và dịch vụ từ một hệ thống. SNMP là một giao thức TCP/Ip dùng để điều khiển từ xa và quản trị máy chủ, bộ định tuyến, và các thiết bị khác trong mạg

  pdf47p dangvietkhoi 27-09-2013 68 11   Download

 • Chương 6 - Enumeration. Enumeration (Liệt kê) là bước tiếp theo trong quá trình tìm kiếm thông tin của tổ chức, xảy ra sau khi đã scanning và là quá trình tập hợp và phân tích tên người dùng, tên máy,tài nguyên chia sẽ và các dịch vụ. Nó cũng chủ động truy vấn hoặc kết nối tới mục tiêu để có được những thông tin hợp lý hơn. Mời bạn đọc tham khảo tài liệu để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf11p nhanmotchut_4 29-10-2016 144 9   Download

 • In Chapter 3 we have shown that the topological structures of kinematic chains can be represented by graphs. Several useful structural characteristics of graphs of kinematic chains were derived. In this chapter we show that graphs of kinematic chains can be enumerated systematically by using graph theory and combinatorial analysis. There are enormous graphs.

  pdf13p phuphong 10-12-2009 67 6   Download

 • Thực hiện một điều tra viên khi sử dụng một Iterator Như bạn thấy, quá trình làm một bộ sưu tập đếm được có thể trở nên phức tạp và có khả năng dễ bị lỗi. Để làm cho cuộc sống dễ dàng hơn, C # 2,0 bao gồm các vòng lặp mà có thể tự động hoá nhiều quá trình này.

  pdf5p golly_tit 11-08-2010 63 6   Download

 • (bq) part 1 book "ceh - tm - official certified ethical hacker review guide" has contents: introduction to ethical hacking, ethics, and legality; footprinting and social engineering; scanning and enumeration; trojans, backdoors, viruses, and worms; trojans, backdoors, viruses, and worms.

  pdf133p bautroibinhyen21 14-03-2017 51 6   Download

 • Using graph representation, mechanism structures can be conveniently represented by graphs. The classification problem can be transformed into an enumeration of nonisomorphic graphs for a prescribed number of degrees of freedom, number of loops, number of vertices, and number of edges. The degrees of freedom of a mechanism are governed by Equation (4.3).

  pdf30p phuphong 10-12-2009 81 5   Download

 • Classification of Mechanisms Using graph representation, mechanism structures can be conveniently represented by graphs. The classification problem can be transformed into an enumeration of nonisomorphic graphs for a prescribed number of degrees of freedom, number of loops, number of vertices, and number of edges. The degrees of freedom of a mechanism are governed by Equation (4.3). The number of loops, number of links, and number of joints in a mechanism are related by Euler’s equation, Equation (4.5). The loop mobility criterion is given by Equation (4.7).

  pdf30p goixanh 27-09-2010 68 5   Download

 • Structural analysis is the study of the nature of connection among the members of a mechanism and its mobility. It is concerned primarily with the fundamental relationships among the degrees of freedom, the number of links, the number of joints, and the type of joints used in a mechanism. It should be noted that structural analysis only deals with the general functional characteristics of a mechanism and not with the physical dimensions of the links. A thorough understanding of the structural characteristics is very helpful for enumeration of mechanisms. ...

  pdf35p phuphong 10-12-2009 82 4   Download

 • In this chapter, we illustrate the usefulness of the systematic design methodology by enumerating a few automotive related mechanisms, including variable-stroke engine mechanisms, constant-velocity shaft couplings, and automatic transmission mechanisms. For each case, we first identify the functional requirements.

  pdf41p phuphong 10-12-2009 60 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'mechanism design - enumeration of kinematic structures according to function p1', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf19p goixanh 27-09-2010 84 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Enumerations
p_strCode=enumerations

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2