Er mô phỏng

Xem 1-3 trên 3 kết quả Er mô phỏng
  • Bài 2 Mô hình thực thể mối kết hợp (Entity–RelationShip Model) thuộc bài giảng cơ sở dữ liệu nhằm trình bày về giới thiệu, loại thực thể, thực thể Thuộc tính của loại thực thể, khoá của loại thực thể, loại mối kết hợp, mối kết hợp, thuộc tính của loại mối kết hợp, bản số, mô hình ER mở rộng.

    pdf52p slow_12 26-06-2014 16 5   Download

  • Quản lý sinh viên tại trường đại học Trần Đại Nghĩa nên nhiệm vụ chính ở đây là quản lý rèn luyện học tập của sinh viên. Dựa vào kết quả học tập và đánh giá rèn luyện xem đã đạt yêu cầu chất lượng quản lý đào tạo hay chưa

    doc45p huunghitran 11-11-2011 534 175   Download

  • Trong trường hợp này, cách tiếp cận được đề nghị là một cách tiếp cận mô hình ER được mở rộng với variancy thời gian hoặc các kỹ thuật mô hình thời gian, như được mô tả trước đó trong chương này. Có hai lý do cơ bản cho các khuyến nghị nêu trên:

    pdf31p kennguyen5 04-11-2011 19 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản