Erbium

Xem 1-9 trên 9 kết quả Erbium
 • Tiểu luận: Khuếch đại sợi quang pha trộn Erbium EDFA trình bày tổng quan khuếch đại quang, các đặc điểm của các chủng loại khuếch đại quang, nguyên lý hoạt động của bộ khuếch đại, bộ khuếch đại EDFA, sự phân bố bước sóng quang trong hệ thống WDM, sự biến đổi tăng ích và công nghệ điều chỉnh tăng ích của EDFA.

  pdf22p cheap_12 09-07-2014 112 56   Download

 • Ebook Hệ thống thông tin quang: Tập 2 trình bày về hệ thống thông tin quang nhiều kênh; khuếch đại quang sợi pha tạp Erbium; bù tán sắc cho các hệ thống thông tin quang; mạch thông tin quang; hệ thống thông tin quang solition. Mời các bạn tham khảo sách để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

  pdf311p be_nkin 31-03-2015 48 22   Download

 • Ebook Hệ thống thông tin quang (Tập 2) gồm các chương từ chương 7 đến chương 11 giới thiệu về hệ thống thông tin quang nhiều kênh, khuếch đại sợi quang pha tạp Erbium, kỹ thuật bù tán sắc và mạng thông tin quang. Phần cuối có chương hệ thống thông tin quang Soliton.

  pdf325p namde02 21-03-2013 304 198   Download

 • Quá trình bức xạ xảy ra trong EDFA nhìn chung có thể được phân cấp thành bức xạ kích thích và bức xạ tự phát. Khi các ion Erbium Er3+ được kích thích từ trạng thái nền thông qua sự hấp thụ ánh sáng bơm, nó sẽ phân rã không phát xạ từ các mức năng lượng cao hơn cho tới khi tiến tới trạng thài siêu bền 4I13/2 .

  doc2p mashimono 05-04-2011 248 101   Download

 • Chương 2 Khuếch đại quang, cùng tìm hiểu chương học này với nội dung trình bày như sau: Giới thiệu chung; Khuếch đại quang bán dẫn (SOA); Khuếch đại quang sử dụng sợi pha Erbium (EDFA); Khuếch đại quang sử dụng hiệu ứng Raman (RA); So sánh các loại bộ khuếch đại.

  pdf26p canhdangxuan 03-04-2014 68 28   Download

 • Đất hiếm (rare earth) là nhóm nguyên tố hiếm có hàm lượng ít trong vỏ Trái đất và rất khó tách ra từng nguyên tố riêng biệt. Trong nhóm nguyên tố đất hiếm có những nguyên tố có hàm lượng trong vỏ Trái đất còn cao hơn cả bạc và chì. Nhóm nguyên tố đất hiếm gồm 17 nguyên tố chia làm hai nhóm. + Nhóm nặng gồm 10 nguyên tố: Dysprosium (Dy), Erbium (Er), Europium (Eu), Gadolinium (Gd), Holmium (Ho), Lutetium(Lu). Terbium (Tb), Thulium (Tm), Ytterbium (Yb), Yttrium (Y)....

  pdf29p nokia_12 09-05-2013 107 20   Download

 • DWDM Dense WDM E WDM mật độ cao EDFA Erbium Doped Fiber Amplifier Bộ khuếch đại quang sợi có pha tạp Erbium EIGRP Enhanced IGRP Giao thức IGRP nâng cấp Mạng toàn quang hứa hẹn sẽ đem lại tốc độ cao, giá thành mạng sẽ được giảm xuống một cách đáng kể. Đồ án được hoàn thành trong thời gian hạn chế, đặt nền móng cho việc nghiên cứu và phát triển sau này, vì thế không thể tránh khỏi những thiếu sót....

  pdf4p caott6 22-05-2011 73 18   Download

 • In 1978 the book entitled “Metal Alkoxides” was published.1 It contained over one thousand references and attempted to summarize most of what was known about metal alkoxides up to that time. A striking feature was the dearth of X-ray crystal structures and so structural aspects necessarily involved speculation based on the results of molecular weight determinations, combined where possible with spectroscopic data.

  pdf0p nhulan0908 03-10-2012 28 3   Download

 • The wavelength shift effect of the Whispering Gallery Mode (WGM) laser with Er3+ /Yb3+ co-doped phosphate glass microsphere has been investigated. The experiment was carried out by half fiber taper coupling technique. The microsphere lasers have been pumped at 980 nm to take full advantage of energy transfer effect from ion Ytterbium to ion Erbium. The WGM’s wavelength shift were analyzed for sphere diameters of 90 µm. The observed lasing lines extends from 1532 nm to 1611 nm.

  pdf8p tuanlocmuido 19-12-2012 18 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản