Euler tours

Xem 1-4 trên 4 kết quả Euler tours
 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu khoa học về toán học trên tạp chí toán học quốc tế đề tài: Topological circles and Euler tours in locally finite graphs...

  pdf16p thulanh8 17-09-2011 26 1   Download

 • This is an electronic version of the second (2000) edition of the above Springer book, from their series Graduate Texts in Mathematics, vol. 173. The cross-references in the text and in the margins are active links: click on them to be taken to the appropriate page. The printed edition of this book can be ordered from your bookseller, or electronically from Springer through the Web sites referred to below.

  pdf322p kinhdo0908 11-10-2012 48 12   Download

 • Computing has become a necessary means of scientific study. Even in ancient times, the quantification of gained knowledge played an essential role in the further development of mankind. In this chapter, we will discuss the role of computation in advancing scientific knowledge and outline the current status of computational science. We will only provide a quick tour of the subject here. A more detailed discussion on the development of computational science and computers can be found in Moreau (1984) and Nash (1990).

  pdf402p tiramisu0908 17-10-2012 26 4   Download

 • Tours and Matchings 3.1 Eulerian graphs Đầu tiên thích hợp vấn đề trong lý thuyết đồ thị là cây cầu Königsberg vấn đề. Nói chung, vấn đề này liên quan đến di chuyển xung quanh một đồ thị là một trong những cố gắng tránh sử dụng cùng một cạnh hai lần. Trong thực tế những vấn đề này Euler xảy ra, ví dụ, trong mạng lưới phân phối tối ưu hóa - chẳng hạn như phát thư, để tiết kiệm thời gian đường phố nên được đi du lịch chỉ một lần.

  pdf13p doquyenhong 27-10-2011 52 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản