Event logistics

Xem 1-3 trên 3 kết quả Event logistics
  • Điều gì khác nhau giữa 1 tiệc nướng ngoài trời với một nhóm bạn và một festival cho nửa triệu người tham dự. Trên nguyên lý là không có gì khác nhau cả vì ở cả 2 event người ta đều đến gởi xe, trò chuyện, an toạ, ăn uống… và có những kỷ niệm đẹp về event. Event logistics là tập hợp con người, hoạt động và các phương tiện kỹ thuật, vật chất để tổ chức, sắp xếp lịch trình nhằm triển khai nguồn lực làm nên một event thành công.

    pdf3p bibocumi8 09-10-2012 60 21   Download

  • AN ENGINEERING APPROACH TO LOGISTICS AND PRODUCT MARKET FLOW USING MODIFIED PROGESSIVE EVENT EXPONENTIAL SMOOTHING It is helpful to begin by considering a Tiebout market that approximates perfect competition. Assume that there are as many districts as there are families, with only a single house in each district, and suppose that both family income and school effectiveness are uniformly distributed on [0, 1].

    pdf168p mualan_mualan 25-02-2013 32 8   Download

  • Time-driven systems such as living organisms, ecological systems and world population have long been modeled and analyzed through differential equations. Man-made technological environments such as computer, transportation and telecommunication networks or manufacturing and logistics systems represent systems whose behaviors are governed by events occurring asynchronously over time.

    pdf230p greengrass304 15-09-2012 32 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản