Eviews workfile

Xem 1-7 trên 7 kết quả Eviews workfile
 • The EViews workfile is defined as a file in EViews, which provides many convenient visual ways, such as (i) to enter and save data sets, (ii) to create new series or variables from existing ones, (iii) to display and print series and (iv) to carry out and save results of statistical analysis, aswell as each equation of the models applied in the analysis.By using EViews, each statistical model that applied previously could be recalled and modified easily and quickly to obtain the best fit model, based on personal judgment using an interactive process.

  pdf635p namde02 08-03-2013 59 31   Download

 • 1. Vào thực đơn File/ New/ Workfile. 2. Chọn loại frequencey thích hợp dữ liệu ( Vd: Quaterly). 3. Tại Start date: nhập thời gian cho quan sát thứ nhất ( Vd: 1955:1). 4. Tại End date: Nhập thời giang cho quan sát cuối cùng ( Vd: 2000:2). 5. Nhấp OK.

  pdf0p jolie 02-03-2009 1033 304   Download

 • MỤC TIÊU BÀI GIẢNG: 1. Eviews là gì? 2. Workfile là gì? 3. Trình bày dữ liệu trong Eviews? 4. Đối tượng trong Eviews 5. Quản lý dữ liệu trong Eviews 6. Các phép toán và hàm số gì trong Eviews 7. Các vấn đề cơ bản về phân tích dữ liệu chuỗi và nhóm 8. Xây dựng hàm kinh tế lượng trong Eviews 9. Kiểm định giả thiết của mô hình hồi qui trong Eviews

  pdf53p leethanhbinhf 07-04-2013 356 132   Download

 • Bài giảng Dự báo trong kinh doanh và kinh tế - Bài 2: Hướng dẫn sử dụng Eviews 5.1 giúp người đọc cài đặt, khởi động và biết được các menu chính trong cửa sổ Eviews, cách mở một tập tin làm việc, nhập dữ liệu, trình bày và chỉnh sửa dữ liệu, vẽ đồ thị, thống kê mô tả dữ liệu, chọn mẫu nghiên cứu, mở rộng workfile nhập dữ liệu mới, tạo các biến mới, xây dựng hàm kinh tế lượng, kiểm định giả thiết.

  pdf29p bienyeulan 18-04-2014 127 46   Download

 • Cài đặt, khởi động và giới thiệu các manu chính trong cửa sổ Eviews Mở một tập tin làm việc (Workfile) Nhập dữ liệu Trình bày và chỉnh sửa dữ liệu Vẽ đồ thị Thống kê mô tả dữ liệu Mở rộng workfile nhập dữ liệu mới • Chọn mẫu nghiên cứu • Tạo các biến mới • Xây dựng hàm kinh tế lượng • Kiểm định giả thiết Tài liệu tham khảo chính: • • Hoàng Ngọc Nhậm và các tác giả, 2006, Bài tập Kinh tế lượng với sự trợ giúp của Eviews và Stata, Đại ...

  pdf29p tiendiep2010 24-10-2011 343 150   Download

 • Tạo biến mới: GENR Tên_biến Sau đó bấm OK, chọn đúp chuột vào tên_biến, chọn Edit+/- để nhập số liệu vào! GENR Tên_biến = F(BIẾN CŨ) GENR Tên_biến = @Trend + 1 {đánh số thứ tự từ 1 đến n} SERIES BIẾN_MỚI = F(BIẾN CŨ) Ghi chú: Không nên tạo nhiều biến cho 1 workfile vì “sự thông minh” của Eview, ví dụ: - Eview có thể trực tiếp biến đổi cấu trúc của biến: Y ; LOG(Y); Y/2; Y*Y - Không tạo biến để giữ sự gọn nhẹ cho file dữ liệu...

  pdf32p sharlin_92 15-06-2013 61 10   Download

 • Tài liệu Hướng dẫn sử dụng EViews4 bổ trợ thực hành kinh tế lượng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p ngan_bluesky 11-12-2010 1462 71   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản