Fast forward mba

Xem 1-20 trên 24 kết quả Fast forward mba
 • Tham khảo sách 'the fast forward mba in finance', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf337p transang4 02-10-2012 56 26   Download

 • Tham khảo sách 'the fast forward mba in finance second edition', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf337p haiduong_1 03-04-2013 28 17   Download

 • Tham khảo sách 'te am fl y.the fast forward mba in financesecond edition', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf337p louisxlll3 31-12-2012 37 11   Download

 • Tham khảo tài liệu 'the fast forward mba in finance_5', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf23p meomeo_1669 04-02-2012 27 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'the fast forward mba in finance_1', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf23p meomeo_1669 04-02-2012 33 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'the fast forward mba in finance_4', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf23p meomeo_1669 04-02-2012 28 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'the fast forward mba in finance_7', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf23p meomeo_1669 04-02-2012 30 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'the fast forward mba in finance_10', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf23p meomeo_1669 04-02-2012 31 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'the fast forward mba in finance_11', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf23p meomeo_1669 04-02-2012 27 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'the fast forward mba in finance_8', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf23p meomeo_1669 04-02-2012 26 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'the fast forward mba in finance_9', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf23p meomeo_1669 04-02-2012 25 5   Download

 • Tham khảo sách 'john wiley sons john a tracy the fast forward mba in finance 2nd edition', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf337p khangoc23910 19-09-2012 34 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'the fast forward mba in finance_13', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf23p meomeo_1669 04-02-2012 37 3   Download

 • What makes the second edition different?” That’s my first question when I see a second edition. Project management hasn’t changed too much since the first edition, so this edition is primarily justified with additional content.

  pdf417p congthanh_24 11-08-2012 211 109   Download

 • This book is for business managers, as well as for bankers, consultants, lawyers, and other professionals who need a solid and practical understanding of how business makes profit, cash flow from profit, the assets and capital needed to support profit-making operations, and the cost of capital. Business managers and professionals don’t have time to wade through a 600-page tome; they need a practical guide that gets to the point directly with clear and convincing examples.

  pdf337p greengrass304 17-09-2012 42 16   Download

 • Cuốn sách này chủ yếu liên quan với báo cáo nội bộ để quản lý và cách quản lý phân tích thông tin trong các báo cáo để đưa ra các quyết định và kiểm soát hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Chỉ có một vài nhận xét ngắn gọn về báo cáo tài chính bên ngoài đặc biệt quan trọng để quản lý được đề cập ở đây.

  pdf23p meomeo_1669 04-02-2012 32 13   Download

 • Tăng trưởng doanh số bán hàng đòi hỏi phải có tài sản để hỗ trợ mức cao hơn của doanh thu bán hàng và các chi phí. Nó sẽ là rất bất thường để đạt được doanh số bán hàng tăng trưởng mà không làm tăng tài sản. Tăng trưởng doanh số bán hàng cần phải tạo ra tăng trưởng lợi nhuận đủ để trang trải chi phí vốn bổ sung cần thiết

  pdf23p meomeo_1669 04-02-2012 33 6   Download

 • Tác giả nổi tiếng và rất thành công. Số liệu và các ví dụ được sửa đổi và các mẫu bảng tính sẵn sàng được cung cấp. Cung cấp lời khuyên nhanh chóng và những ý tưởng tiên tiến. Hoàn toàn sửa đổi ấn bản mới của một cuốn sách rất thành công.

  pdf23p luly_meo5 10-02-2012 19 6   Download

 • Capital may be raised through private means, by public offer (IPO) on a stock exchange, or in many other ways. Major stock exchanges include the Shanghai Stock Exchange, Singapore Exchange, Hong Kong Stock Exchange, New York Stock Exchange and Nasdaq (USA), the London Stock Exchange (UK), the Tokyo Stock Exchange (Japan), Bombay Stock Exchange(India) and so on. Most countries with capital markets have at least one.

  pdf339p transang4 01-10-2012 26 6   Download

 • Tác giả nổi tiếng và rất thành công. Số liệu và các ví dụ được sửa đổi và các mẫu bảng tính sẵn sàng được cung cấp. Cung cấp lời khuyên nhanh chóng và những ý tưởng tiên tiến. Hoàn toàn sửa đổi ấn bản mới của một cuốn sách rất thành công.

  pdf15p luly_meo5 10-02-2012 15 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản