Fedora core 3

Xem 1-6 trên 6 kết quả Fedora core 3
 • Red Hat Fedora Linux 3 For Dummies describes how to install and use this popular and powerful Linux distribution for fun and profit. Fedora Core is the successor to Red Hat Linux. Fedora Core 1 was essentially Red Hat Linux 10; if you really like numbers, think of Fedora Core 3 as Red Hat Linux 12.

  pdf410p bongbong_hong 07-12-2012 41 3   Download

 • Figure 15.4. Date and Time Screen Mặc định, Fedora Core luôn cấu sử dụng thành 3 nhóm dịch vụ đồng bộ thời gian. Dịch vụ dồng bộ về thời gian tạo ra độc lập, nếu một cái nào đó không sẵn sàng, hệ thống đó sẽ đồng bộ với một cái khác.

  pdf8p phuochau17 14-05-2011 32 5   Download

 • Nội dung của bài giảng "Phát triển ứng dụng mã nguồn mở" giúp người học phân biệt được phần mềm mã nguồn mở, biết được xu hướng phát triển phần mềm mã nguồn mở và biết cách phát triển xây dựng phần mềm mã nguồn mở. Bài giảng được chia thành 2 phần, phần 1 sau đây gồm 3 chương đầu tiên của bài giảng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf27p allbymyself_07 01-02-2016 28 10   Download

 • Table of Contents Tổng quan 1. Bắt đầu cài đặt 1.1. Booting from Disc 1.2. Using Other Removable Media 1.3. Booting from the Network using PXE

  pdf7p phuochau17 14-05-2011 18 5   Download

 • 2.1.1. Cấu hình TCP/IP Giá trị mặc định, chương trình cài đặt tự động sử dụng DHCP (IP động) được cung cấp bởi mạng. 

  pdf8p phuochau17 14-05-2011 39 5   Download

 • 2:43 pm­06/10/2005 Hướng dẫn cài đặt Fedora Core 4 Nguồn: http://fedora.redhat.com/docs/fedora­install­guide­en/fc4/ Copyright © 2005 Red Hat, Inc., Stuart Ellis, Paul W. Frields Dịch bởi: Lê Đức Thuận (thuan1975@gmail.com) http://fedora.redhat.com/docs/fedora­install­guide­en/fc4/ 1/73 2:43 pm­06/10/2005 Table of Contents Tổng quan 1. Bắt đầu cài đặt 1.1. Booting from Disc 1.2. Using Other Removable Media 1.3. Booting from the Network using PXE 2. Các cách cài đặt khác 2.1.

  pdf74p augi14 03-02-2012 22 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản