Fedora software

Xem 1-4 trên 4 kết quả Fedora software
 • • Official Fedora 10 installation • Over 4GB of official Fedora software CD-ROM Includes • Official Fedora 10 KDE Live CD • Installable Fedora 10 desktop system Christopher Negus and Eric Foster-Johnson Fedora 10 and Red Hat Enterprise Linux ® ® ® Publish Web pages and documents Launch file, printer, Web, and login services Play music, video, and games The book you need to succeed! Using the DVD and CD that come with this book, you have a range of options for starting out with Fedora 10 Linux.

  pdf1132p caucaphung 04-02-2013 32 7   Download

 • Trong bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt và thiết lập Alfresco Content Server Community Edition bởi “Alfresco Software inc.” trên máy chủ Fedora 15, từ một gói WAR trên máy chủ Tomcat với cơ sở dữ liệu postgreSQL. Đối với các distribution khác có thể có những thay đổi nhỏ trong thủ tục cài đặt phần mềm.

  pdf13p phungnguyet_123 23-02-2013 34 10   Download

 • cài đặt bằng công cụ graphic add/remove program của linux giải quyết các vấn đề sau thao tác đơn giản,dễ thực hiện tự động cài các gói phục thuộc dễ quản lý redhat package manager được phát triển đầu tiên bởi redhat sau đó được các phiên bản linux khác sử dụng rộng rãi fedora,mandrake,suse

  ppt13p hangkute_1 18-08-2010 77 18   Download

 • To properly boot a board using software from Timesys, your host machine must meet the following requirements: Modern GNU/Linux Distribution. While you can use nearly any modern Linux distribution released in the last 24 months, Timesys recommends one of the following: Ubuntu (Most recent release or LTS) Fedora (Most recent release) An internet connection on the Development Host. Root or sudo permission on the Development Host.

  pdf265p votuananhs 05-10-2011 121 42   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản