Film

Xem 1-20 trên 912 kết quả Film
 • Gồm các giáo án của bài 13 "Films and cinema" được thiết kế khá chi tiết và phù hợp với nội dung chương trình học trong sách giáo khoa dành cho các thầy cô. Với những giáo án này, quý thầy cô sẽ giúp học sinh biết về sự phát triển các loại phim, có thể hỏi và trả lời các vấn đề liên quan, đồng thời học cách sử dụng mạo từ, những cấu trúc câu thông dụng...

  doc17p truongan_75 12-11-2013 402 116   Download

 • Với những bài giảng được thiết kế bám sát nội dung bài học, GV có thể dễ dàng truyền đạt những kiến thức cần thiết của bài 13 Films and cinema cho các bạn HS. Bài 13 Films and cinema giúp học sinh cho biết ý kiến về các loại phim mà họ thích hay không thích, hỏi và trả lời các câu hỏi về cốt truyện của bộ phim dựa trên sự hiểu biết của mình, học các từ liên quan đến chủ đề, biết cách sử dụng cấu trúc "It was not until....that...”.

  ppt48p diemchau12 12-11-2013 121 51   Download

 • Giới thiệu Chắc hẳn đối với mọi người chụp film từ những người đã gắn bó lâu năm, đã quá quen với film và cái gọi là „những quá trình ướt“ (các quá trình theo phương pháp thủ công để đi tới một bức ảnh hoàn chỉnh), đến những người mới đến với máy film và film như một „nghệ thuật sắp bị đánh mất“ thì phòng tối – dark room đối với ai đó luôn luôn là thú vui, sự khám phá, là bí mật hay chỉ là cái sự tự sướng và mãn nguyện với bức ảnh...

  pdf26p civic123 11-08-2010 120 40   Download

 • Tham khảo sách 'writing the short film third edition', văn hoá - nghệ thuật, sân khấu điện ảnh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf364p vhnt_123 21-04-2012 82 37   Download

 • Thuyết trình: Màng mỏng nhạy khí – Gas Sensor thin film trình bày về các loại sensor, đặc điểm tính chất của sensor, các phương pháp cải thiện tính chất sensor, phương pháp khảo cứu đặc tính của sensor và các ứng dụng. Mời bạn cùng tham khảo.

  pdf50p jeann2q 15-10-2014 34 13   Download

 • Vâng, có thể sau loạt bài về tráng film cơ bản thì có thể một số bác đã có được chút khái niệm sơ cấp, hay có thể là một số kiến thức tương đối về tráng film, cũng như sau loạt bài này, có bác đã khóa mình hàng giờ trong phòng tối để sau đó tự sung sướng với sản phẩm của mình, cái có thể chưa thật sự hoàn hảo nhưng cũng đáng để tự hào. Ở đoạn kết của phần tráng film cơ bản em có đề cập đến những sai sót trong tráng film mà...

  pdf4p bibocumi13 07-11-2012 50 8   Download

 • (BQ) Part 1 book "Film Art - An introduction" has contents: Film as art - Creativity, technology, and business; the significance of film form, narrative form, cinematography; the relation of shot to shot - editing, sound in the cinema; the shot - Mise en scene.

  pdf329p bautroibinhyen20 06-03-2017 63 6   Download

 • Polymer applications have become more demanding as industry continuously turns to more microscopic parts. Due to the interactions of the polymer chains with the supporting surface and the air interface, the thinner films required for such applications have distinctly different properties than those of the well-defined bulk systems. The goal of the current research is to elucidate the behavior of ultrathin films.

  pdf0p japet75 30-01-2013 28 5   Download

 • (BQ) Part 1 book "Film Art - An introduction" has contents: Summary - Style as a formal system, film genres; documentary, experimental, and animated films; film criticism - Sample analyses; historical changes in film art - Conventions and choices, tradition and trends.

  pdf202p bautroibinhyen20 06-03-2017 81 5   Download

 • Bài giảng "Emoptysis with normal chest film - Ho ra máu với hình XQ tim phổi bình thường" cung cấp cho người đọc các hình ảnh XQ tim phổi bình thường bệnh ho ra máu, cách xử lý khi ho ra máu với hình tim phổi bình thường. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf25p doinhugiobay_00 03-11-2015 13 3   Download

 • Electrodeposition kinetics of Co thin film were investigated and magnetic coercivity of the deposited films were studied using potentiostatic technique and magnetic hyteresis loop measurements. Results showed that the nucleation mechanism of the electrodeposition process changed from instantaneous mode to progressive mode when potential was changed from –0.7 V to –0.8 V. The magnetic coercivity Hc increases with deposition time and the film with Hc < 15 Oe can be obtained with deposition time t < 5 s.

  pdf4p uocvong01 24-09-2015 12 2   Download

 • Fourier transform infrared (FTIR) studies showed the changes in a relative intensity of stretching vibrations of the PANI and PANI-Ni films, in a band of 1480 and 1590 cm-1 , as well as those in a band of 1200 and 1350 cm-1 , and evidenced the conversion of quinoid form of PANI to bipolaron structure, and finally to the more delocalized polaronic sites during protonation. This also shows that nickel-nanoclusters play a role as a source supplying protons to promote the protonation, giving a change in population of quinoid and aromatic forms of PANI, and increasing a number of NH bond.

  pdf6p uocvong02 24-09-2015 19 2   Download

 • This paper is dealing with formulation of photodegradable films based on polyethylenecassava starch blend using benzophenone/antraquinone or Fe(II) compound as photosensitive compound. Benzophenone, antraquinone and Fe(II) compound were synthesized in the laboratory and characterized by IR and NMR spectra. The films were obtained by extrusion-blowing method and showed good mechanical properties. They were exposed outdoor and indoor for photodegradability testing. It showed that after four months outdoor their tensile at break decreased 85% and elongation at break about 90%.

  pdf5p uocvong02 24-09-2015 5 2   Download

 • In this report, the poly(Tyramine) (PTyr) film structure was further studied and determined, based on IR (Infrared), XPS (X-Ray Photoelectron Spectroscopy), EQCM (Electrochemical Quartz Crystal Microbalance) results. Especially, the immobilization capacity of PTyr was investigated by EQCM in situ measurement. The results showed the film porosity had increased the immobilization capacity of PTyr, compared to other polymer film with the same NH2 surface concentration.

  pdf6p uocvong02 24-09-2015 8 2   Download

 • Bismuth film electrode (BiFE) of less environmentally concern was developed to determine blood lead by differential pulse - anodic stripping voltammetry (DP-ASV). The lead determination gained high precision (RSD < 4.5%, n = 2) and low detection limit (0.7 ppb), that were not worse than those on mercury film electrode (MFE). The acurracy of the lead dertermination (recovery 98 – 100.6%) was good agreement with GF-AAS determination (p > 0.05).

  pdf8p uocvong01 24-09-2015 17 1   Download

 • Bài thuyết trình Màng từ (Magnetic Thin Films) tập trung làm rõ về từ tính và dị hướng từ bề mặt (từ tính bề mặt, sự phụ thuộc vào độ dày màng mỏng của nhiệt độ trật tự từ, dị hướng từ bề mặt ở màng đơn lớp, dị hướng từ bề mặt ở màng đa lớp), hiện tượng trao đổi dịch.

  pdf13p maiyeumaiyeu09 16-09-2016 10 1   Download

 • (BQ) Part 1 book "Fundamentals of fluid film lubrication" has contents: Introduction, bearing classification and selection, surface topography, lubricant properties, bearing materials, viscous flow, reynolds equation, hydrodynamic thrust bearings analytical solutions, hydrodynamic thrust bearings - numerical solutions.

  pdf287p bautroibinhyen18 23-02-2017 3 1   Download

 • (BQ) Part 2 book "Fundamentals of fluid film lubrication" has contents: Hydrodynamic journal bearings - Analytical solutions; hydrodynamic journal bearings - Numerical solutions; hydrodynamic squeeze film bearings; hydrostatic lubrication, gas lubricated thrust bearings, hydrodynamic lubrication of nonconformal surfaces

  pdf416p bautroibinhyen18 23-02-2017 6 1   Download

 • The manifestation of hedges in conversations in English and Vietnamese films; pragmatic features of hedges in conversations in English and Vietnamese films; similarities and differences in the use of hedges in conversations in films between the two languages.

  pdf26p bautroibinhyen24 20-04-2017 6 1   Download

 • A comparative study of effect of substrate temperature (Ts) on the critical current density (Jc) in YBa2Cu3O7-x (YBCO) superconducting films is reported. YBCO superconducting films were fabricated by using the pulsed laser deposition (PLD) technique. The substrate temperature was ranged from 720 to 800 oC in order to find its optimum value for depositing YBCO films.

  pdf7p truongtien_09 08-04-2018 1 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản