Finance document

Xem 1-20 trên 973 kết quả Finance document
 • English for Banking & Finance is part of the Pearson Longman Vocational English series. It is designed for students in vocational education and for company employees in training at work. Wrotten by industry pracitioners, it combiens a strong grammar syllabus with the specialist vocabulary and skills that learnes need the succees in their chosen field.

  pdf82p duyhau93 10-11-2012 358 152   Download

 • Joseph Schumpeter argued in 1911 that banks play a pivotal role in economic development because they choose which firms get to use society’ s savings. According to this view, the banking sector alters the path of economic progress by affecting the allocation of savings and not necessarily by altering the saving rate. Thus, the Schumpeterian view of finance and development highlights the impact of banks on productivity growth and technological change.

  pdf38p truongdoan 10-11-2009 125 51   Download

 • This book can be used to study for the CFA Level 1 exam, as well as any finance-related courses. It covers Corporate Finance, Portfolio Management, Stock Market Organization, Market Indices and Efficiency, Equity Analysis and Valuation, and Equity Investments. This information is also helpful in preparing for the FINRA Series 7 examination.

  pdf342p tieuluanktluong 16-03-2013 80 43   Download

 • Xung quanh một định nghĩa về Tài chính Phân lớp, Tài sản đã cơ cấu rủi ro hoặc Tài chính Cấu trúc, Tài sản đa lớp (Structured Finance) chúng tôi xin trình bày vài nét cơ bản như sau, để cộng đồng SAGA cùng góp ý và nghiên cứu thêm. Trong cuốn sách Collateralized Debt Obligations & Structured Finance (John Wiley & Sons, 2003) TS. J.

  pdf4p gau_baloo 25-08-2010 156 41   Download

 • Most discussions of corporate financing policy focus on long-term liabilities such as common stock, preferred stock, debentures, loans, and leases. Yet trade credit—credit extended by a seller who allows delayed payment for its products—represents a substantial component of both corporate liabilities and assets, especially in the case of middle-market companies. For the 3,350 non-financial Nasdaq firms covered by COMPUSTAT, accounts receivable amounted to 19% of corporate assets, and accounts payable were 26% of corporate liabilities, at the end of 1992.

  pdf12p huynhcongdanh 12-06-2012 92 26   Download

 • Bạn đang xin việc ở công ty nước ngoài và muốn tìm mẫu đơn xin việc hay. Mẫu đơn xin việc bằng tiếng anh - Finance Manager, Finance Controller dành cho các bạn xin vào vị trí Quản lí tài chính, hy vọng bạn sẽ thành công.

  pdf4p coxanh21 28-09-2013 261 24   Download

 • Finance practitioners and academics are, or should be, interested in the following questions: .Why do investors like dividends? .Why do investors hate to realize losses? .Why do investors prefer stocks of "good" companies? .How are expected returns determined? .What kjnds of securities do investors like? .What are the forces that shape financial regulations?

  pdf9p jupiter27090 16-08-2012 47 8   Download

 • Broadly speaking, Islamic modes of finance can be divided into two types: either they provide direct finance as capital funds through partnership (musharakah and mudarabah), or they provide indirect finance through leasing (ijarah) and sale contracts (murabahah, bai ajil, salam, and istisna’a). All modes are based on the principle of riba (interest) prohibition, and all seek to maintain Islamic business ethics (freedom and leniency of transactions, recognition of and regard for private property, and justic.

  pdf238p thuymonguyen88 07-05-2013 44 8   Download

 • The cover of this document tells you the whole story. Everything you really need to know abut personal finance can be summarized in just one page. Spend less than you earn. Earn more. Live frugal. Do something sensible with the difference. Control your own destiny. All of the other writing out there on personal finance is just details. In fact, the rest of this document is just details. What youʼll find in the rest of this document is a lot of additional detail about the points made on the cover. Beyond that, this document is heavily footnoted. If youʼre...

  pdf49p culao1122 08-01-2013 28 2   Download

 • I The term "high finance" derives its origin from the French "haute finance," which in France as elsewhere in Europe designates the most eminently respectable, the most unqualifiedly trustworthy amongst financial houses.

  pdf15p culao1122 08-01-2013 30 2   Download

 • Tham khảo tài liệu 'ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm về tài chính (corporate finance - cf tests)', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc22p jolie 02-03-2009 2616 601   Download

 • Accounts payable – Nợ phải trả. Khoản nợ của một doanh nghiệp cần phải thanh toán sớm, thường là trong vòng 1 năm. Accounts receivable – Khoản thu. Khoản doanh nghiệp được nhận từ khách hàng cho hàng hóa bán ra hoặc dịch vụ cung cấp. Antitrust laws – Luật chống độc quyền. Luật bảo vệ cạnh tranh bằng cách không cho phép các thông lệ độc quyền hoặc chống cạnh tranh.

  doc11p cuulongvhit 25-10-2010 1128 544   Download

 • VOCABULARY [[Finance - Business - Economics] Một số từ vựng chuyên dụng trong lãnh vực kinh tế, thương mại , tài chính

  pdf5p hoangvi208 16-07-2010 757 495   Download

 • Managing Global Financial Risk Using Currency Futures Currency Options

  pdf0p batrinh 15-07-2009 372 162   Download

 • In the latest guide from the respected Motley Fool, Selena Maranjian uses simple examples and real-world scenarios to demystify the complexities of finance for beginning and intermediate investors. Through an accessible question-and-answer format, this guide tackles the most common questions about understanding investing and stocks, managing portfolios, and evaluating companies.

  pdf422p duypha 16-07-2009 276 129   Download

 • Đồng thời, một phần lớn của ngành công nghiệp có hiệu quả đã được quốc tế hoá, liên kết người đi vay và cho vay, công ty phát hành và nhà đầu tư, rủi ro và chấp nhận rủi ro trên thế giới.

  pdf69p daisy15 06-08-2010 209 122   Download

 • Tài chính doanh nghiệp là một đề mục rộng đưa tới các quá trình giao dịch và quản lý hoạt động nhất định của các công ty, bao gồm nâng cao của các quỹ và thực hiện các giá trị thông qua một bán hoặc niêm yết.

  pdf56p daisyshop 31-07-2010 180 95   Download

 • Tương tự, thay đổi về công nghệ mà làm thay đổi các đặc tính của dịch vụ tài chính hoặc phân phối của mình rõ ràng là một yếu tố chính.

  pdf69p daisy15 06-08-2010 150 94   Download

 • Hệ thống công nghệ thông tin hình thành nên cốt lõi của tổ chức tài chính của ngày nay và củng cố khả năng của mình để cạnh tranh trong một môi trường thay đổi nhanh chóng.

  pdf72p daisy15 06-08-2010 155 86   Download

 • Một cấu trúc tài chính nhằm tối đa hóa thu nhập và sự giàu có, và khuyến khích tỷ lệ tăng trưởng kinh tế cùng với việc cấu hình lại kinh tế định hướng thị trường liên tục...

  pdf107p daisy15 06-08-2010 137 84   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản