Fisher

Xem 1-20 trên 154 kết quả Fisher
 • Tham khảo tài liệu 'lý thuyết hiệu ứng fisher quốc tế', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc6p nangkemdau 04-04-2011 408 126   Download

 • Lý thuyết hiệu ứng Fisher quốc tế (IFE – International Fisher Effect) sử dụng lãi suất để giải thích tại sao tỷ giá hối đoái thay đổi theo thời gian, nhưng nó có liên quan mật thiết với lý thuyết ngang giá sức mua vì lãi suất thường có sự quan hệ mật thiết với tỷ lệ lạm phát.

  doc5p nangkemdau 16-03-2011 246 76   Download

 • In this paper we propose a domainindependent text segmentation method, which consists of three components. Latent Dirichlet allocation (LDA) is employed to compute words semantic distribution, and we measure semantic similarity by the Fisher kernel. Finally global best segmentation is achieved by dynamic programming. Experiments on Chinese data sets with the technique show it can be effective. Introducing latent semantic information, our algorithm is robust on irregular-sized segments.

  pdf4p hongphan_1 15-04-2013 18 2   Download

 • Khái niệm: Ngang giá lãi suất là mối quan hệ giữa tỷ giá giao ngay của hai đồng tiền khi không còn các cơ hội kinh doanh chênh lệch giá. Mối quan hệ này phụ thuộc vào tỷ giá giao ngay và tỷ giá kỳ hạn giữa các đồng tiền.

  ppt23p ruakon11 07-05-2011 529 201   Download

 • Nhằm giúp các bạn sinh viên và các giáo viên có thêm tài liệu tham khảo cho công việc giảng dạy và học tập. Dưới đây là bài giảng Tài chính Quốc tế chương 10: Mối quan hệ giữa LP – LS & TG trình bày về lý thuyết ngang giá sức mua, thị trường cạnh tranh hoàn hảo, tỷ giá hối đoái thực, hiệu ứng fisher Quốc tế.

  ppt23p phuongpham357 25-07-2014 75 16   Download

 • Nhằm giúp sinh viên có thêm tư liệu học tập và giảng viên có thêm kinh nghiệm trong việc thiết kế bài giảng. Dưới đây là bài giảng Tài chính Quốc tế chương 2: Chu chuyển vốn Quốc tế và mối liên hệ giữa lạm phát lãi suất tỷ giá hối đoái trình bày về cách chu chuyển vốn Quốc tế, cán cân thanh toán, lý thuyết ngang sức giá mua, hiệu ứng fisher Quốc tế. Mời các bạn tham khảo.

  pdf43p lamtran89 14-07-2014 72 11   Download

 • Bài giảng chương 4 trình bày về mối quan hệ giữa lạm phát, lãi suất và tỷ giá. Chương này trình bày có các nội dung chính sau: Lý thuyết ngang bằng sức mua (PPP), hiệu ứng Fisher quốc tế (IFE), các tranh luận: Loại trừ PPP có liên quan đến rủi ro tỷ giá kỳ hạn?. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf26p namthangtinhlang_02 04-11-2015 22 5   Download

 • Bài 18: Ngang bằng lãi suất và các vấn đề nền kinh tế mở trình bày về quan hệ giữa tỷ giá và lãi suất, lý thuyết ngang bằng lãi suất IRP, các phản ứng chính sách, xác định tỷ giá hối đoái cân bằng, hiệu ứng Fisher Quốc tế, kỳ vọng tỷ giá và tiền tệ. Tham khảo tài liệu này để giúp ích cho quá trình học tập và giảng dạy.

  pdf22p tranvantan78 29-07-2014 31 4   Download

 • Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Research Article Incremental Local Linear Fuzzy Classifier in Fisher Space

  pdf9p dauphong16 20-02-2012 23 3   Download

 • Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Research Article Gene Selection for Multiclass Prediction by Weighted Fisher Criterion

  pdf15p dauphong19 07-03-2012 21 2   Download

 • .A REPORT TO THE PEOPLE By Lester Lees • Mark Braly • Mahlon Easterling • Robert Fisher • Kenneth Heitner • James Henry· Patricia J. Horne • Burton Klein· James Krier • W. David Montgomery • Guy Pauker • Gary Rubenstein • John Triionis ENVIRONMENTAL QUALITY LABORATORY ~al;forn;a InstItute of Technology .Supported in part by the National Science Foundation, Research Applied to National Needs (RANN), under Grant No. GI-29726.

  pdf174p ngoctu2396 28-11-2012 24 2   Download

 • This chapter explain the purchasing power parity (PPP) theory and its implications for exchange rate changes, explain the International Fisher effect (IFE) theory and its implications for exchange rate changes, compare the PPP theory, the IFE theory, and the theory of interest rate parity (IRP), which was introduced in the previous chapter.

  ppt35p allbymyself_06 26-01-2016 17 2   Download

 • Bài giảng Tài chính quốc tế: Bài 4 Mối quan hệ giữa LS, LP và TGHĐ cung cấp cho người học các kiến thức: Lý thuyết Ngang giá sức mua PPP (Power Purchasing Parity), lý thuyết Hiệu ứng Fisher quốc tế IFE (International Fisher Effect), mối quan hệ giữa IRP, PPP và IFE.

  pdf22p sangbanmai_0906 15-01-2018 3 2   Download

 • Define Interest Rate Parity and its formula, the Fisher Effect and International Fisher Effect, define Letter of Credit and explain relationship between three parties, define Greenfield Investment, compare it with M&A,... as the main contents of the document "Global financial issues". Invite you to consult. Hope content useful document serves the academic needs and research.

  doc5p marystupid 29-12-2015 11 1   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2616:1993 qui định phương pháp Karl Fisher, xác định hàm lượng nước trong khoảng nồng độ 0,05 – 0,16 %; phương pháp khối lượng xác định hàm lượng nước ( phần còn lại sau khi bay hơi) trong khoảng nồng độ từ 0,01 – 1,00 %. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf8p thangnamvoiva17 04-09-2016 10 1   Download

 • Bài giảng Tài chính quốc tế - Chương 4: Quan hệ giữa lạm phát, lãi suất và tỷ giá cung cấp cho người học các kiến thức: Lý thuyết ngang bằng sức mua (PPP), hiệu ứng Fisher quốc tế (IFE), Các tranh luận - Loại trừ PPP có liên quan đến rủi ro tỷ giá kỳ hạn?

  pdf11p thangnamvoiva19 13-09-2016 12 1   Download

 • Chương 3 - Các quy luật phân phối xác suất thông dụng. Chương này cung cấp cho người học kiến thức về quy luật phân phối liên tục (Continuous probability distributions) như: Phân phối chuẩn, phân phối khi bình phương, phân phối student, phân phối fisher. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt56p nhanmotchut_4 01-11-2016 9 1   Download

 • Tham khảo sách 'smog report to the people by lester lees • mark braly • mahlon easterling • robert fisher', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf174p ngoctu239 27-11-2012 6 0   Download

 • Bài giảng "Tài chính quốc tế - Chương 5: Các quan hệ cân bằng quốc tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Qui luật 1 giá, học thuyết ngang bằng sức mua (PPP), học thuyết ngang bằng lãi suất (IRP), hiệu ứng Fisher và hiệu ứng Fisher quốc tế, mối quan hệ giữa lạm phát, lãi suất và tỷ giá. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf20p nguoibakhong05 05-03-2018 7 0   Download

 • Chương 5 trình bày về "Học thuyết ngang giá lãi suất". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Tiêu chí lựa chọn đồng tiền đầu tư và đi vay, quy luật ngang giá lãi suất có bảo hiểm (CIP - Covered Interest Rate Parity), quy luật ngang giá lãi suất không có bảo hiểm (UIP – Uncovered Interest Rate Parity), hiệu ứng Fisher Quốc tế, nhân tố tác động tới tỷ giá.

  pdf21p dongdong321 07-06-2018 2 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản