Fitc

Xem 1-6 trên 6 kết quả Fitc
 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về hóa học được đăng trên tạp chí hóa hoc quốc tế đề tài : FITC and Ru(phen)32+ co-doped silica particles as visualized ratiometric pH indicator

  pdf7p dauphong11 06-02-2012 17 2   Download

 • Đại cương: Miễn dịch huỳnh quang ( Immunofluorescence: IF) là một kỹ thuật hoá mô cần thiết để phát hiện kháng nguyên và vị trí khu trú của các kháng nguyên đó. Kháng thể đặc hiệu được gắn với phức hợp huỳnh quang (Fluorescein Isothiocyanate: FITC ), giúp chúng ta dễ dàng quan sát thấy được các phản ứng miễn dịch, đồng thời không làm thay đổi các phản ứng miễn dịch.

  pdf5p chubebandiem 17-12-2010 183 34   Download

 • Miễn dịch huỳnh quang ( Immunofluorescence: IF) là một kỹ thuật hoá mô cần thiết để phát hiện kháng nguyên và vị trí khu trú của các kháng nguyên đó. Kháng thể đặc hiệu được gắn với phức hợp huỳnh quang (Fluorescein Isothiocyanate: FITC ), giúp chúng ta dễ dàng quan sát thấy được các phản ứng miễn dịch, đồng thời không làm thay đổi các phản ứng miễn dịch.

  pdf15p truongthiuyen19 08-08-2011 41 11   Download

 • Chafic Kazoun is the founder and Chief Software architect at Atellis, and is widely considered one of the world's top experts on Flex (outside of the Adobe Flex engineering team). He has worked with Flash technologies since 1998 and with Flex since its inception, and he has a deep understanding of the internals of the Flex framework. He maintains a busy speaking and consulting schedule. When he's not busy developing solution-based applications, Chafic is actively involved in the Flash community, delivering presentations at numerous conferences including Adobe's MAX...

  pdf504p caucaphung 01-02-2013 29 4   Download

 • Molecular Cytogenetics The introduction of FISH methodologies in the late 1980s revolutionized the field of cytogenetics. In principle, FISH is similar to other DNA-DNA hybridization methodologies. The probe is labeled with a hapten, such as biotin or digoxigenin, to allow detection with a fluorophore (e.g., FITC or rhodamine). After the hybridization step, the specimen is counter-stained and the preparations are visualized with a fluorescence microscope.

  pdf5p konheokonmummim 03-12-2010 36 3   Download

 • Nghiên cứu nhằm xây dựng cho Labo miễn dịch một chiến lược dùng kháng thể để định tỷ lệ % TCD4, % TCD8 một cách chính xác và rẻ tiền. Mẫu của 38 người được chia thành 2 nhóm: nhóm có mẫu bình thường: thấy rõ 3 nhóm tế bào lympho, mono, bạch cầu hạt trên cửa sổ FSC, SSC. Và nhóm có mẫu bất thường: không thấy rõ 3 nhóm tế bào như trên.

  pdf6p sunshine_6 02-07-2013 34 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản