Foundations

Xem 1-20 trên 1936 kết quả Foundations
 • Ebook Phần mềm PLaxis 3D Foundation - NXB Xây dựng tập trung trình bày những nét chính về cơ sở lý thuyết, hướng dẫn sử dụng và đặc biệt là đi sâu vào trình bày các bước giải một số bài toán điển hình trong công trình xây dựng bằng phần mềm PLaxis 3D Foundation.

  pdf183p minhhoangpt7 10-05-2014 453 247   Download

 • GIỚI THIỆU CHUNG * PLAXIS 3D FOUNDATION là một chương trình phần tử hữu hạn không gian ba chiều, ứng dụng vào việc phân tích kết cấu móng cho các công trình xây dựng trong đất liền và trên biển.

  pdf55p thangbom3584 27-08-2011 383 144   Download

 • This training kit is designed for developers who plan to take the Microsoft Certified IT Professional (MCITP) Exam 70-502, as well as for developers who need to know how to develop Microsoft Windows Presentation Foundation (WPF)–based applications using Microsoft .NET Framework 3.5. We assume that before using this training kit, you already have a working knowledge of Windows, Microsoft Visual Basic or C# (or both), and Extensible Application Markup Language (XAML).

  pdf553p chemchethet 12-05-2010 222 101   Download

 • The world of IT is always evolving, but in every area there are stable, core concepts that anyone just setting out needed to know last year, needs to know this year, and will still need to know next year. The purpose of the Foundations series is to identify these concepts and present them in a way that gives you the strongest possible starting point, no matter what your endeavor. Network Security Foundations provides essential knowledge about the principles and techniques used to protect computers and networks from hackers, viruses, and other threats.

  pdf333p ken333 14-06-2012 317 87   Download

 • Trong các bài trước, chúng ta đã tập trung phần lớn vào việc cài đặt dịch vụ với Windows Communication Foundation. Hai bài trước chúng ta đã được giới thiệu về ba thành phần quan trọng để xây dựng dịch vụ WCF là address (địa chỉ), bindings, và contracts. Bài này chúng ta tập trung về phía client (máy khách, hay là các chương trình sử dụng dịch vụ WCF, ta gọi chung là client).

  pdf14p soicon824 20-04-2011 117 58   Download

 • Tham khảo tài liệu 'ielts foundation course part 2', ngoại ngữ, toefl - ielts - toeic phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf15p kathy201 08-07-2010 116 56   Download

 • Bài này sẽ tập trung vào các thành phần cho riêng phía dịch vụ của Windows Communication Foundation. Thực chất trong các bài trước chúng ta đã nói tới các chủ đề và khái niệm có liên quan đến dịch vụ và client, rất nhiều trong số chúng vẫn áp dụng được cho phía dịch vụ. Tuy vậy, vẫn còn có một số khái niệm phía dịch vụ chưa được nhắc tới.

  pdf16p soicon824 20-04-2011 108 56   Download

 • Trong các bài trước, chúng ta đã nói đến các địa chỉ (address) và bindings trong Windows Communication Foundation. Bài này sẽ giới thiệu tới các bạn về thành phần thứ ba rất quan trọng của WCF, đó là các contract (giao kèo). Nội dung của bài này sẽ tập trung vào thảo luận các loại contract, một số ví dụ để định nghĩa contract và lập trình với contract.

  pdf18p soicon824 20-04-2011 116 54   Download

 • Bài này giới thiệu tổng quan về công nghệ Windows Presentation Foundation (WPF). Phần đầu nói về những thách thức trong việc xây dựng giao diện người dùng hiện đại, từ đó dẫn đến sự ra đời của công nghệ WPF, công nghệ xây dựng giao diện mới của Microsoft. Sau đó sẽ giới thiệu những khái niệm, mục tiêu căn bản và các thành phần quan trọng của WPF.

  pdf23p soicon824 20-04-2011 83 41   Download

 • Java Software Solutions teaches a foundation of programming techniques to foster well-designed object-oriented software. Heralded for its integration of small and large realistic examples, this worldwide best-selling text emphasizes building solid problem-solving and design skills to write high-quality programs.

  pdf834p canhnv034 29-05-2015 106 39   Download

 • Các bài trước chúng ta đã biết qua về các thành phần tạo nên một dịch vụ trên Windows Communication Foundation, đồng thời cũng biết cách xây dựng một client để sử dụng các dịch vụ đó. Tuy vậy chúng ta chưa hề đề cập tới một vấn đề rất quan trọng trong truyền dữ liệu đó là việc đảm bảo an toàn dữ liệu cũng như tính nhất quán của dữ liệu.

  pdf15p soicon824 20-04-2011 89 36   Download

 • Tham khảo tài liệu 'ielts foundation course part 5', ngoại ngữ, toefl - ielts - toeic phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf15p kathy201 08-07-2010 75 33   Download

 • Tham khảo tài liệu 'ielts foundation course part 8', ngoại ngữ, toefl - ielts - toeic phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf15p kathy201 08-07-2010 73 29   Download

 • Tham khảo tài liệu 'ielts foundation course part 11', ngoại ngữ, toefl - ielts - toeic phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf51p kathy201 08-07-2010 81 29   Download

 • Tham khảo tài liệu 'ielts foundation course part 9', ngoại ngữ, toefl - ielts - toeic phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf15p kathy201 08-07-2010 74 28   Download

 • Simplify and speed up the development of business applications with Windows® Presentation Foundation (WPF) and the Model View ViewModel (MVVM) design pattern. With this hands-on guide, you’ll master the techniques to bind data to your WPF user interfaces by constructing an example application through the course of the book. Gain valuable skills with WPF and MVVM that you can immediately apply to your own projects!

  pdf225p phungnguyet_123 23-02-2013 63 23   Download

 • Tham khảo tài liệu 'ielts foundation course part 10', ngoại ngữ, toefl - ielts - toeic phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf15p kathy201 08-07-2010 77 22   Download

 • Experience learning made easy-and quickly teach yourself how to use Microsoft SharePoint Foundation to enable effective team collaboration. With Step By Step, you set the pace-building and practicing the skills you need, just when you need them! Build your own SharePoint site with easy-to-use templates Create lists and libraries to store information Add discussion boards, wikis, and blogs Set up Document and Meeting Workspaces for easy collaboration

  pdf511p lock_123 08-04-2013 119 22   Download

 • Over 80 recipes to effectively and efficiently develop rich Windows client applications on the Windows platform Full of illustrations, diagrams, and tips with clear step-by-step instructions and real world examples Gain a strong foundation of WPF features and patterns Leverage the MVVM pattern to build decoupled, maintainable apps

  pdf464p caucaphung 04-02-2013 59 18   Download

 • Teach yourself the essentials of Windows Communication Foundation (WCF) 4 — one step at a time. With this practical, learn-by-doing tutorial, you get the clear guidance and hands-on examples you need to begin creating Web services for robust Windows-based business applications. Discover how to:

  pdf737p phungnguyet_123 20-02-2013 51 17   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản