Franchisor thành công

Xem 1-7 trên 7 kết quả Franchisor thành công
 • Tham khảo tài liệu 'làm cách nào trở thành một franchisor thành công?', kinh doanh - tiếp thị, kế hoạch kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p bibocumi24 04-01-2013 41 6   Download

 • Bắt đầu từ 1 tầm nhìn Tất cả những franchisor thành công đều bắt đầu với 1 tầm nhìn vượt thời đại và sứ mệnh của công ty. Họ hiểu thị trường, các yếu tố cạnh tranh và sản phẩm/dịch vụ họ mang lại cho thị trường. Không phải mọi tầm nhìn đều vĩ đại, chúng ta đang sống và cạnh tranh với rất nhiều thương hiệu mang tầm khu vực, quốc gia và quốc tế.

  pdf5p ngocha3012 27-08-2010 84 16   Download

 • Thật không may, cho dù, mọi vấn đề liên quan đến franchise torritory là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến những xung đột, những tranh luận và kiện tụng trong lãnh vực nhượng quyền. Ngày nay, một sự không hài lòng, bất mãn từ phía franchisee của những hệ thống nhượng quyền lớn đó là; Thỉnh thoảng các franchisor cho phép thiết lập thêm các franchise có tính chất gần, tương tự với franchise của các franchisee đang tồn tại.

  pdf4p bibocumi18 09-12-2012 39 2   Download

 • Dù việc chuyển nhượng quyền thương hiệu mở rộng quy mô ra toàn cầu, có thể sẽ đem đến những tiềm năng khổng llòp, cung cấp cơ hội tăng trưởng hấp dẫn nhưng việc mở rộng này không dễ dàng, phải trải qua lộ trình gồm 6 bước. Với xu hướng “bành trướng” thương hiệu ra khắp thế giới, ngày càng có sự tập hợp của nhiều thương hiệu vào tay một franchisor. L

  pdf6p bookmarks 08-04-2011 24 4   Download

 • 10 Quyền lợi cơ bản khi gia nhập hệ thống Franchise Gia nhập vào 1 hệ thống Nhượng Quyền, hay ngắn gọn là Franchise, người Nhận Quyền (Franchisee) thường phải trả những khoản phí xác định cho đơn vị Nhượng Quyền (Franchisor), đàm phán hợp tác được coi là thành công khi các khoản phí đem lại ích lợi và hiệu quả đầu tư tốt cho bên Nhận Quyền.

  pdf7p messi1357 24-02-2011 46 17   Download

 • Gia nhập vào 1 hệ thống Nhượng Quyền, hay ngắn gọn là Franchise, người Nhận Quyền (Franchisee) thường phải trả những khoản phí xác định cho đơn vị Nhượng Quyền (Franchisor), đàm phán hợp tác được coi là thành công khi các khoản phí đem lại ích lợi và hiệu quả đầu tư tốt cho bên Nhận Quyền.

  pdf4p bunrieu 08-07-2010 63 14   Download

 • Gia nhập vào 1 hệ thống Nhượng Quyền, hay ngắn gọn là Franchise, người Nhận Quyền (Franchisee) thường phải trả những khoản phí xác định cho đơn vị Nhượng Quyền (Franchisor), đàm phán hợp tác được coi là thành công khi các khoản phí đem lại ích lợi và hiệu quả đầu tư tốt cho bên Nhận Quyền.

  pdf7p khanhhoa1234 27-10-2010 56 6   Download

Đồng bộ tài khoản