Friendship

Xem 1-20 trên 82 kết quả Friendship
 • Mời các bạn sử dụng bộ sưu tập giáo án của Unit 1 Friendship - Tiếng Anh 11 để có thể biên soạn cho mình một giáo án hoàn thiện khi giảng dạy cho học sinh. Thông qua nội dung của bài, giáo viên hướng dẫn học sinh thảo luận về chủ đề tình bạn, học các từ vựng liên quan đến chủ đề, đồng thời có thể phân biệt giữa hai âm /t∫/ và /dʒ/, phát âm đúng các từ và câu có chứa các âm này.

  doc36p 789_thuychi 28-03-2014 361 68   Download

 • Giới thiệu đến bạn một số bài giảng unit 1 Friendship có nội dung bám sát trọng tâm bài học, giúp các bạn đạt được những mục tiêu chương trình dạy đã đề ra. Qua đây, quý thầy cô học hỏi được những phương pháp giảng dạy mới, có thêm kinh nghiệm trong việc thiết kế slide powerpoint cho các tiết học của unit 1 Friendship, giúp các em học sinh thảo luận về chủ đề tình bạn, học cách phát âm chuẩn một số từ.

  ppt28p nhattien_33 28-03-2014 119 37   Download

 • Giáo án môn Tiếng Anh lớp 11: Unit 1 - Friendship trình bày về từ vựng trong bài học Unit 1 - Friendship, cấu trúc ngữ pháp về động từ nguyên mẫu có "to", nguyên mẫu không "to", danh động từ. Tài liệu hữu ích với các thầy cô giáo dạy môn Tiếng Anh lớp 11 và các bạn học sinh yêu thích môn học này.

  pdf6p 27199phu 08-10-2015 96 18   Download

 • Tham khảo tài liệu 'unit 1: friendship', tài liệu phổ thông, tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf18p lovetime 04-04-2011 509 81   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án tiếng anh lớp 11: unit 1: friendship-speaking', tài liệu phổ thông, tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf8p abcdef_34 18-09-2011 1694 65   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án tiếng anh lớp 11: unit 1: friendship-language focus', tài liệu phổ thông, tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p abcdef_34 18-09-2011 1039 50   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án tiếng anh lớp 11: unit 1: friendship-reading', tài liệu phổ thông, tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf11p abcdef_34 18-09-2011 1128 49   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án tiếng anh lớp 11: unit 1: friendship-writing', tài liệu phổ thông, tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p abcdef_34 18-09-2011 1324 47   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án tiếng anh lớp 11: unit 1: friendship-listening', tài liệu phổ thông, tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf8p abcdef_34 18-09-2011 831 42   Download

 • Tham khảo tài liệu '15-minute test (unit 1: friendship)', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf2p chelsea2511 03-08-2011 74 14   Download

 • Tham khảo tài liệu 'friendship', ngoại ngữ, kỹ năng viết tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p yahoo000 22-08-2011 29 12   Download

 • The Color of Friendship .Ngày xửa ngày xưa sắc màu của thế giới này bắt đầu tranh luận với nhau xem ai có gam màu đẹp nhất, quan trọng nhất, hữu dụng nhất và được yêu thích nhất. Câu chuyện sau đây sẽ mang đến cho các bạn những điều thú vị về sắc màu của tình bạn.

  pdf8p stylegau 21-06-2013 15 3   Download

 • FRIENDSHIP honest (a) trung thöïc hospitable (a) hieáu khaùch humorous (a) haøi höôùc in common (exp) chung incapable (of) (a) khoâng theå influence (v) aûnh höôûng insist on (v) khaêng khaêng jam (n) möùt joke (n,v) (lôøi) noùi ñuøa journalist (n) phoùng vieân joy (n) nieàm vui jump (v) nhaûy last (v) keùo daøi lasting (a) beàn vöõng lifelong (a) suoát ñôøi like (n) sôû thích loyal (a) trung thaønh loyalty (n) loøng trung thaønh medium (a) trung bình mix (v) troän modest (a) khieâm toán mushroom (n) maám mutual (a) laãn nhau oval (a) coù h...

  pdf30p mobell1209 19-10-2010 653 279   Download

 • English experience has a lot of capital and has been published in many different books. However, learning experience over the internet is not everyone already know. I hope this article helps you learn more effective online learning and learning styles are like nature of this age.

  pdf96p doan137 07-05-2010 205 146   Download

 • 1. Cách nhận biết từ loại: a.

  doc56p mnoitor123 21-03-2013 205 98   Download

 • Tình bạnlà sự gắn bó với nhau của những con người có cùng một niềm tin dầu có thể khác nhau về lý tưởng. Tình bạn chân chính giống như một ngôi sao. Nó chỉ thật sự chiếu sáng khi ta trải qua những giai đoạn đen tối của cuộc đời.. Bạn của anh là người biết tất cả về anh mà vẫn thích anh. Elbert Hubbard Có người đến trong đời ta rồi đi qua mau. Có một vài người dừng lại, và để lại dấu trong tim ta. Và sau đó ta không bao giờ giống như trước nữa.

  doc7p ba3333 13-05-2011 717 95   Download

 • A. PHONETIC I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words. 1) A. change B. children C. machine C. generous D. church 2) A. guitarist B. passenger 3) A. other constancy B. long D. village D. C. possible II. Choose the word that has stress pattern different from that of the other words. 4) A. number 5) A. feeling B. eager B. believe C. special C. ready C. capable D. affair D. easy D. 6) A. acquaintance B. interest sympathy B. VOCABULARY AND GRAMMAR I. Choose the best answer to complete each sentence.

  pdf9p mobell1209 19-10-2010 417 87   Download

 • Phần 1 cuốn sách "2000 câu trắc nghiệm Tiếng Anh 11" giới thiệu tới người đọc các câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh theo các bài học: Friendship, personal experience, a party, volunteer work, illireracy, competitions, word population. Mời các bạn tham khảo.

  pdf68p thangnamvoiva7 24-07-2016 174 87   Download

 • Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, học sinh THCS chuyên môn tiếng anh - Giáo án tiếng anh giúp học tập kiến thức mới dễ dàng và chính xác.

  pdf9p lovetime 04-04-2011 399 85   Download

 • A.

  pdf9p mobell1209 19-10-2010 2225 75   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản