Front-ends

Xem 1-14 trên 14 kết quả Front-ends
 • Bài giảng Thực hành LATEX giúp các bạn biết cách cài đặt Engine Latex: MiKTeX và FrontEnd Latex: TeXnicCenter. Ngoài ra bài giảng còn cung cấp một số bài tập giúp các bạn làm quen với LATEX. Với các bạn chuyên ngành Công nghệ Thông tin thì đây là một tài liệu hữu ích.

  pdf27p shinichikudo987 05-10-2014 107 30   Download

 • Bài giảng Bài 1: Cài đặt Latex trình bày về cài đặt Engine Latex - MiKTeX; cài đặt FrontEnd Latex - TeXnicCenter và đưa ra một số bài tập làm quen giúp bạn nắm bài học dễ dàng hơn. Chúc bạn học tốt.

  pdf11p caubebk 21-10-2014 50 7   Download

 • Tài liệu tham khảo lĩnh vực mô phỏng và ứng dụng. NS là một bộ mô phỏng hướng đối tượng, được viết bằng ngôn ngữ C++, với "trình thông dịch" OTeL như là lớp vỏ (Frontend).NS (phiên bản) là phần mềm mô phỏng mạng điều khiển sự kiện riêng rẽ hướng đối tượng, được phát triển tại UC Berkely, viết bằng ngôn ngữ C++ và OTcl. NS rất hữu ích cho việc mô phỏng...

  pdf256p son2483 12-11-2010 292 121   Download

 • Qua bài này, chúng ta sẽ xem xét đến việc cấu hình được Exchange CAS/Front-End và ISA Server có cơ chế thẩm định được yêu cầu làm việc. Cấu hình Exchange 2003 Front-End Chúng ta phải thực hiện một số thay đổi trong cấu hình của Exchange 2003 để việc công bố ISA Server Web client làm việc đúng cách: • • • Xác nhận thẩm định dựa trên biểu mẫu không được chọn trên máy chủ Exchange frontend.

  pdf9p longtuyenthon 26-01-2010 173 90   Download

 • Query simplifies building rich, interactive web frontends. Getting started with this JavaScript library is easy, but it can take years to fully realize its breadth and depth; this cookbook shortens the learning curve considerably. With these recipes, you'll learn patterns and practices from 19 leading developers who use jQuery for everything from integrating simple components into websites and applications to developing complex, high-performance user interfaces.

  pdf0p thaovt 28-04-2012 91 39   Download

 • Khi có người nào đó đăng ký tại trang web của bạn, một tài khoản người dùng mới được tự động tạo ra. Thông thường những người dùng mới mặc định sẽ có cấp độ phân quyền trong nhóm Thành viên (Registered), tuy nhiên bạn có thể chọn các cấp độ phân quyền khác trong phần thiết lập cấu hình chung (Global Configuration) của Joomla.

  pdf3p nkt_bibo49 25-02-2012 183 29   Download

 • FrontPage là Component cài sắn để hiển thị tất cả các content item đã publish từ site được đánh dấu với tham số “Show on Frontpage”. Bạn có thể cấu hình hiển thị của FrontPage bằng cách chỉnh sửa menu item kếu hợp với nó, thường là “Home” menu item. Sắp sễp thứ tự của các FrontEnd Content Item được thực hiện dùng FrontPage Manager Component.

  pdf5p davidvilla1357 13-01-2011 55 18   Download

 • If you’re looking to use the single-page application model to build your site’s frontend, Backbone.js is an ideal framework for the job. This practical guide provides all the information you need to create structured JavaScript applications using Backbone.js and its unique flavor of the model-view-controller (MVC) architecture. You’ll start with the essentials of Backbone’s models, views, collections, and routers, and then dive into methods for building RESTful applications with modern technology stacks....

  pdf155p hoa_can 29-01-2013 70 12   Download

 • Natalie MacLees is a frontend web developer and UI designer. She spends her days on the product team at Geni (geni.com), a Los Angeles-based startup that is crowdsourcing the creation of a single family tree of the world. Together with Noel Saw she heads up the Southern California WordPress User's Group (socalwp.org), organizing WordPress meetups, help sessions, and workshops. In 2010, she worked as a technical reviewer on WordPress 3 Complete by April Hodge Silver. She makes her online home at nataliemac.com.

  pdf332p titatu_123 09-03-2013 26 11   Download

 • Together, Flex and Java make a powerful web development platform—they blend the strengths of Java on the server with the richness of Flex on the frontend. Flex on Java is a unique book that teaches you how to work with Flex in concert with the full array of Java technologies: Spring, POJOs, JMS, and other standard tools. You also learn how to integrate Flex with server-side Java via BlazeDS remoting. Almost all the carefully annotated examples use free or open source software.

  pdf262p phungnguyet_123 20-02-2013 33 8   Download

 • Yahoo! frontend engineer Nicholas C. Zakas and five other JavaScript experts -- Ross Harmes, Julien Lecomte, Steven Levithan, Stoyan Stefanov, and Matt Sweeney -- demonstrate optimal ways to load code onto a page, and offer programming tips to help your JavaScript run as efficiently and quickly as possible. You'll learn the best practices to build and deploy your files to a production environment, and tools that can help you find problems once your site goes live.

  pdf231p trasua_123 05-01-2013 22 3   Download

 • Quản trị mạng – Trong bài này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn những ưu điểm và nhược điểm trong việc thực hiện sự thay thế máy chủ Exchange 2003 Front-End OWA bằng Exchange Server 2007 Client Access. Giới thiệu Rất nhiều công ty vẫn còn sử dụng môi trường Exchange Server 2003 (môi trường đã được triển khai cách đây một vài năm) chính vì vậy mà các tính năng cũng như phẩm chất thiết kế của nó cũng chỉ phù hợp với các nhu cầu ở thời điểm đó.

  pdf7p abcdef_46 06-11-2011 30 2   Download

 • EUFID is a natural language frontend for data management systems. It is modular and table driven so that it can be interfaced to different applications and data management systems. It allows a user to query his data base in natural English, including sloppy syntax and misspellings. The tables contain a data management system view of the data base, a semantic/syntactic view of the application, and a mapping from the second to the first. We are entering a new era in data base access. Computers and terminals have come down in price while salaries have risen. ...

  pdf4p bungio_1 03-05-2013 21 2   Download

 • Kamp's Discourse Representation T h e o r y is a major breakthrough regarding the systematic translation of natural language discourse into logical form. W e have therefore chosen to m a r r y the User Specialty Languages System, which was originally designed as a natural language frontend to a relational database system, with this n e w theory. In the paper w e try to s h o w taking - for the sake of simplicity - Kemp's fragment of English h o w this is achieved.

  pdf4p bungio_1 03-05-2013 14 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản