Frontpage 2002

Xem 1-20 trên 22 kết quả Frontpage 2002
 • Tài liệu sau đây được trích lược từ tài liệu huấn luyện gốc của Microsoft (Microsoft® FrontPage® 2002 Tutorial). Mục tiêu của tài liệu này là giúp cho các thầy cô giáo: Tạo được một trang Web và một Web site đơn giản theo hướng dẫn từng bước, làm quen với ngôn ngữ HTML và các khái niệm, các thuật ngữ trên mạng Internet và dịch vụ WWW.

  pdf41p tranbaoquyen 07-10-2009 744 450   Download

 • Tham khảo sách 'microsoft frontpage 2002', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf41p huemanvdoc 25-11-2009 101 24   Download

 • Frontpage 2002 Ngày nay, Internet và đặc biệt là World Wide Web đã trở thành một dịch vụ thông tin gắn chặt với đời sống kinh tế-xã hội.

  pdf11p ctnhukieu2 07-04-2011 114 23   Download

 • Tự học Microsoft frontpage 2002 được biên soạn với mục đích giúp cho thầy cô giáo: Tạo được một trang Web và một Web site đơn giản theo hướng dẫn từng bước, 9 Làm quen với ngôn ngữ HTML và các khái niệm, các thuật ngữ trên mạng Internet và dịch vụ WWW. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm vững nội dung chi tiết.

  pdf41p nphunghung 02-11-2016 14 2   Download

 • Ngày nay, Internet và đặc biệt là World Wide Web đã trở thành một dịch vụ thông tin gắn chặt với đời sống kinh tế - xã hội. Trong giáo dục, việc truy cập thông tin và tạo ra thông tin trở thành một công việc thường xuyên của thầy giao và học sinh.

  pdf41p vusuakhongduong 27-04-2009 328 199   Download

 • Danh sách của các file bây giờ được nhóm theo loại (GIF, JPEG,..). 4. Trong khung Contents, bấm file GIF đầu tiên (czbanner.gif) để chọn nó 5. Giữ SHIFT, bấm file GIF cuối cùng trong danh sách (frontpage.gif). 7. Kéo thả (nút phải) vào thư mục Images trong Folder List . 8. Khi thư mục images được chọn, thả chuột , bấm Move Here menu tắt.. FrontPage hiển thị hộp thoại Rename trong quá trình di chuyển.. 9. Lặp lại các bước 4 và 5 cho các tệp JPG (FPTutor003.jpg -FPTutor006.jpg). 10.

  pdf11p ctnhukieu2 07-04-2011 91 15   Download

 • Kết quả trình duyệt như sau: I. Nghi thức HTTP II. Nghi thức FTP III. Nghi thức SMTP DL: danh sách các định nghĩa, dùng với để chỉ định mẫu cần định nghĩa, và để chỉ định định nghĩa cho mẫu xác định bởi . Ví dụ: Tin học Môn khoa học nghiên cứu việc xử lý thông tin trên máy tính Sử học Môn khoa học nghiên cứu các biến đổi xã hội Kết quả trình duyệt như sau: Tin học Môn khoa học nghiên cứu việc xử lý thông tin trên máy tính...

  pdf8p ctnhukieu2 07-04-2011 63 12   Download

 • This manual should be used as a point of reference following attendance of the introductory level FrontPage 2002 training course. It covers all the topics taught and aims to act as a support aid for any tasks carried out by the user after the course. The manual is divided into sections, each section covering an aspect of the introductory course. The table of contents lists the page numbers of each section. Objectives Sections begin with a list of objectives each with its own check box so that you can mark off those topics that you are familiar with following the training....

  pdf167p tuanloc_do 03-12-2012 89 9   Download

 • Tham khảo tài liệu 'microsoft frontpage 2002 toàn tập phần 1', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p xingau7 19-08-2011 26 7   Download

 • Microsoft FrontPage 2002 Ta cũng có thể chèn từ Clipart, hoặc nếu bạn có scanner hay máy ảnh số, bạn có thể lấy từ nguồn đó ra . 4. Bấm OK để chèn hình 4. Bấm chọn hình, và sau đó bấm Align Right phải và làm cho chữ bao quanh. Trang của bạn sẽ có dạng sau : trên thanh công cụ để đưa hình về lề Tạo triển lãm ảnh (Photo Gallery).

  pdf10p xingau7 19-08-2011 30 7   Download

 • Microsoft FrontPage 2002 FrontPage hiển thị hộp thoại Save Theme cùng với thông báo This theme is readonly. Please enter a new theme title to save as:. 12. Nhập Championzone làm tiêu đề của theme đã sửa, và chọn OK. 13. Chọn Yes để xác lập theme. 14. Bấm Save trên menu File . Trang của bạn sẽ có dạng sau

  pdf10p xingau7 19-08-2011 40 5   Download

 • Microsoft FrontPage 2002 Tag xuống dòng không sang đoạn mới

  : ngắt xuống dòng mới nhưng vẫn thuộc cùng một đoạn hiện hành.
  không nhất thiết phải có. Ví dụ: HTML Frontpage hay tự thêm vào các chuỗi mã thay thế cho việc đưa các ký tự vào source trang web như:
  chuỗi "®" thay thế ký tự (R).
  - chuỗi ": thêm đường thẳng nằm ngang trong trang web. Tag này được định nghĩa

  pdf11p xingau7 19-08-2011 29 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'frontpage 2002 ngày nay, internet và đặc biệt là world wide web đã trở thành một', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf41p tengteng14 21-12-2011 32 2   Download

 • Mục tiêu của tài liệu này là giúp cho các thầy cô giáo : Tạo được một trang Web và một Web site đơn giản theo hướng dẫn từng bước. Làm quen với ngôn ngữ HTML và các khái niệm, các thuật ngữ trên mạng Internet và dịch vụ WWW. Tài liệu này không có tham vọng đề cập đến tất cả các chức năng của Frontpage cũng như các thao tác và kỹ năng đầy đủ, nó chỉ có tính giới thiệu một số khái niệm và kỹ năng cơ bản.

  pdf41p mille 07-03-2009 887 430   Download

 • Ngày nay, Internet và đặc biệt là World Wide Web đã trở thành một dịch vụ thông tin gắn chặt với đời sống kinh tế-xã hội.

  pdf42p transang1 19-09-2012 17 3   Download

 • Microsoft FrontPage 2002 Ta cũng có thể chèn từ Clipart, hoặc nếu bạn có scanner hay máy ảnh số, bạn có thể lấy từ nguồn đó ra . 4. Bấm OK để chèn hình

  pdf5p phuochau17 15-05-2011 56 10   Download

 • Microsoft FrontPage 2002 Chương 2 : Xử lý nâng cao và xuất bản một Web site Tổng quan Mục đích của chương: • • • • • • Tạo liên kết đến các trang khác trong Web site Tạo lề chung và thanh di chuyển

  pdf5p phuochau17 15-05-2011 55 6   Download

 • Microsoft FrontPage 2002 - Script: Một tập các chỉ lệnh dùng để báo cho chương trình biết cách thực hiện một thủ tục qui định, như đang nhập vào hệ thống thư điện tử chẳng hạn.

  pdf5p phuochau17 15-05-2011 50 6   Download

 • Microsoft FrontPage 2002 FrontPage hiển thị hộp thoại Save Theme cùng với thông báo This theme is readonly. Please enter a new theme title to save as:. 12.

  pdf5p phuochau17 15-05-2011 57 5   Download

 • Microsoft FrontPage 2002 Tag xuống dòng không sang đoạn mới

  : ngắt xuống dòng mới nhưng vẫn thuộc cùng một đoạn hiện hành.
  không nhất thiết phải có.

  pdf5p phuochau17 15-05-2011 59 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản