Fuzzy logic controller

Xem 1-18 trên 18 kết quả Fuzzy logic controller
 • This book introduces new concepts and theories of Fuzzy Logic Control for the application and development of robotics and intelligent machines. The book consists of nineteen chapters categorized into 1) Robotics and Electrical Machines 2) Intelligent Control Systems with various applications, and 3) New Fuzzy Logic Concepts and Theories. The intended readers of this book are engineers, researchers, and graduate students interested in fuzzy logic control systems.

  pdf0p qsczaxewd 22-09-2012 82 25   Download

 • Bài viết này giới thiệu về nguyên lý hoạt động của bộ điều khiển logic mờ và ứng dụng cụ thể của nó trong máy lái tự động tàu thuỷ. Máy lái tự động này được lập trình trong Matlab và được lắp đặt, chạy thử nghiệm trên tàu mô hình tỉ lệ 1:24 của một tàu VLCC. Các kết quả thực nghiệm, chi tiết của máy lái được nêu trong bài viết này. Abstract: This paper introduces the overview of fuzzy logic controller and its application in a ship’s autopilot.

  pdf5p ruavanguom 20-10-2012 165 54   Download

 • Despite the great technological advancement experienced in recent years, Programmable Logic Controllers (PLC) are still used in many applications from the real world and still play a central role in infrastructure of industrial automation. PLC operate in the factory-floor level and are responsible typically for implementing logical control, regulatory control strategies, such as PID and fuzzy-based algorithms, and safety logics. Usually PLC are interconnected with the supervision level through communication network, such as Ethernet networks, in order to work in an integrated form....

  pdf178p 123859674 30-06-2012 114 49   Download

 • Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Research Article Power-Constrained Fuzzy Logic Control of Video Streaming over a Wireless Interconnect

  pdf14p dauphong16 20-02-2012 16 3   Download

 • Evolution of global technologies has prompted increasing complexity of applications developed in both, the industry and the scientific research fields. These complexities are generally attributed to nonlinearities, poorly defined dynamics and absence of apriori information about the systems. Imprecision, uncertainties and vagueness in information about the system are also playing vital roles in enhancing the complexity of application.

  pdf518p wqwqwqwqwq 06-07-2012 107 45   Download

 • Giới thiệu về Logic mờ - Các khải niệm cơ bản về Logic Mờ - Bộ điều khiển Mờ ( Fuzzy Control) 3.1.Giới thiệu về logic Mờ (Fuzzy Logic) Khái niệm về logic mờ được giáo sư L.A Zadeh công bố lần đầu tiên tại Mỹ năm 1965, tại trường đại học Berkelay, bang Califormia, Mỹ. Từ đó lý thuyết mờ đã có nhiều phát triển và được ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực điều khiển- tự động hóa.

  pdf6p vteo20 01-10-2010 372 204   Download

 • In industrial automation, fuzzy logic technologies enable the efficient and transparent implementation of human control expertise.

  pdf10p hoang1 02-11-2009 118 36   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về y học được đăng trên tạp chí y học Critical Care giúp cho các bạn có thêm kiến thức về ngành y học đề tài: Norepinephrine weaning in septic shock patients by closed loop control based on fuzzy logic...

  pdf8p coxanh_3 27-10-2011 23 1   Download

 • Research objectives: Studying and evaluation of active queue management mechanisms to find out the advantages and disadvantages of each mechanism, in order to classify and evaluate application performance for mechanisms and using fuzzy logic to improve active queue management mechanism; the results of the first goals is to perform study motivation first and will be the foundation for the theory and simulation improvements of the thesis.

  pdf31p change03 06-05-2016 15 1   Download

 • Trái ngược với phân tích trong miền tần số trong lý thuyết điều khiển cổ điển, lý thuyết điều khiển hiện đại sử dụng mô tả không gian trạng thái trong miền thời gian, một mô hình toán học của một hệ thống vật lý như là một cụm đầu vào, đầu ra và các biến trạng thái quan hệ với phương trình trạng thái bậc một.

  ppt95p hoanglong89hui 16-06-2010 339 167   Download

 • Cấu trúc cơ bản của một Hệ thống Điều khiển Lô gíc Mờ (FLC, Fuzzy Logic Control) được biểu diễn trong Hình 10.7.

  doc20p phamtanquang 01-10-2011 98 40   Download

 • Trying to meet the requirements in the field, present book treats different fuzzy control architectures both in terms of the theoretical design and in terms of comparative validation studies in various applications, numerically simulated or experimentally developed. Through the subject matter and through the inter and multidisciplinary content, this book is addressed mainly to the researchers, doctoral students and students interested in developing new applications of intelligent control, but also to the people who want to become familiar with the control concepts based on fuzzy techniques....

  pdf0p cucdai_1 20-10-2012 31 6   Download

 • Mobile robots navigation includes different interrelated activities: (i) perception, as obtaining and interpreting sensory information; (ii) exploration, as the strategy that guides the robot to select the next direction to go; (iii) mapping, involving the construction of a spatial representation by using the sensory information perceived; (iv) localization, as the strategy to estimate the robot position within the spatial map; (v) path planning, as the strategy to find a path towards a goal location being optimal or not; and (vi) path execution, where motor actions are determined and adapt...

  pdf338p kimngan_1 05-11-2012 27 4   Download

 • Tham khảo sách 'mobile robots navigation_1', kỹ thuật - công nghệ, kĩ thuật viễn thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf328p kimngan_1 05-11-2012 22 4   Download

 • A Novel Behavior-based Navigation Architecture of Mobile Robot in Unknown Environments This study proposes behavior-based navigation architecture, named BBFM, for mobile robot in unknown environment with obstacles. The architecture is carried out in three steps: analyzing the navigation problem to determine parameters of the architecture; designing the objective functions to relate input data with the desired output; and fusing the output of each objective function to generate the optimal control signal.

  pdf15p truongtien_09 08-04-2018 1 0   Download

 • 24 Intelligent Soft-Computing Techniques in Robotics 24.1 24.2 Introduction Connectionist Approach in Robotics Basic Concepts • Connectionist Models with Applications in Robotics • Learning Principles and Rules 24.3 Neural Network Issues in Robotics Kinematic Robot Learning by Neural Networks • Dynamic Robot Learning at the Executive Control Level • Sensor-Based Robot Learning 24.4 Dustic M.

  pdf46p medinova 28-10-2010 100 16   Download

 • Bài viết Điều khiển trượt cho đối tượng con lắc ngược có liên kết đàn hồi sử dụng đại số gia tử nghiên cứu 2 bộ điều khiển cho đối tượng “con lắc ngược có liên kết đàn hồi – cản nhớt chịu tải chu kỳ” đó là điều khiển mờ trượt sử dụng logic mờ (Sliding Mode Fuzzy Controller – SMFC) và điều khiển mờ trượt sử dụng đại số gia tử (Sliding Mode Hedge-Algebras Controller – SMHAC).

  pdf12p maiyeumaiyeu26 23-12-2016 18 3   Download

 • In the last few years, thanks to the development of the Fuzzy logic theory and Hedge algebra, more complex Fuzzy control problems were solved. In this papers, we will present the solution that uses combination between Hedge Algebra and RBF neural network in the Fuzzy control method.

  pdf11p binhminhmuatrenngondoithonggio 09-06-2017 7 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản