intTypePromotion=1
ADSENSE

General agreement on tariffs and trade

Xem 1-6 trên 6 kết quả General agreement on tariffs and trade
 • The General Agreement on Tariffs and Trade came into force on 1 January 1948. This booklet contains the complete text of the General Agreement together with all amendments which have become effective since its entry into force. The text is identical to that published, since 1969, as Volume IV in the series Basic Instruments and Selected Documents. A guide to the legal sources of the provisions of the Agreement is provided in an appendix.

  pdf105p contentnew 03-05-2012 151 63   Download

 • Agricultural trade policies between Turkey and the European Union are modeled using a political preference function (PPF). The PPF is used to estimate the producer and consumer weights perceived by policy makers.

  pdf4p aquaman27 15-01-2019 12 0   Download

 • p 01-01-1970   Download

 • Hiệp ước chung về thuế quan và mậu dịch (tiếng Anh: General Agreement on Tariffs and Trade, viết tắt là GATT) là một hiệp ước được ký kết vào năm 1947 nhằm điều hòa chính sách thuế quan giữa các nước ký kết. Các nguyên tắc 1.Không phân biệt đối xử(non-discrimination): theo tinh thần thương mại quốc tế phải được thực thi mà không có sự phân biệt đối xử nào. Nguyên tắc này được quy định cụ thể qua "quy tắc tối huệ quốc" và " quy tắc đối xử quốc gia". ...

  pdf3p cq511225 23-09-2010 305 83   Download

 • The General Agreement on Tariffs and Trade – GATT). Đây là tổ chức quốc tế duy nhất đề ra những nguyên tắc thương mại giữa các quốc gia trên thế giới. Trọng tâm của WTO chính là các hiệp định đã và đang được các nước đàm phán và ký kết. Các nguyên tắc và các hiệp định của GATT được WTO kế thừa, quản lý, và mở rộng. Không giống như GATT chỉ có tính chất của một hiệp ước, WTO là một tổ chức, có cơ cấu tổ chức hoạt động cụ thể. ...

  pdf40p hayateuw125 11-10-2011 132 28   Download

 • Tiền thân của tổ chức thương mại thế giới (WTO) là Hiệp định chung về thuế quan và mậu dịch (General Agreement on tariff and trade- GATT) một tổ chức quốc tế, theo đuổi một mục tiêu quan trọng đó là giảm hàng rào thương mại giữa các quốc gia. Tổ chức này bắt đầu hoạt động thực sự vào 1/1/1948 mặc dù chính thức được thành lập vào vào năm 1947 tại Geneve với 23 nước tham gia như những sáng lập viên. Vào những năm 30, giữa 2 cuộc thế chiến, trên thế giới phát triển mạnh...

  pdf43p hayateuw125 11-10-2011 73 20   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=General agreement on tariffs and trade
p_strCode=generalagreementontariffsandtrade

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2