Geo-environmental

Xem 1-9 trên 9 kết quả Geo-environmental
 • Why do some contaminants remain in soils indefinitely? How much of a threat do they pose to human health or the environment? The need for effective and economic site decontamination arises daily. Geoenvironmental Engineering: Contaminated Soils, Pollutant Fate, and Mitigation discusses why soils remain contaminated, focusing on the development of the factors, properties, characteristics, and parameters of soils and individual contaminants.

  pdf32p tuongmatdo 10-12-2011 104 24   Download

 • The treatment of contaminated land to eliminate or reduce the presence of pollutants in the contaminated site has received (and will continue to receive) considerable attention from the practicing profession. Extensive research and development are still underway in respect to the delivery of more effective (and economic) means for site decontamination.

  pdf285p 951864273 11-05-2012 52 19   Download

 • Bản chất của đất 2,1 LIỆU ĐẤT TRONG MÔI TRƯỜNG ĐẤT vật liệu đất quan tâm (và mối quan tâm) trong nghiên cứu của số phận gây ô nhiễm ô nhiễm môi trường đất là chất nền đất và trầm tích hình thành ở phía dưới của nước tiếp nhận (hồ, sông, vv ). Chúng tôi đã xác định chất gây ô nhiễm (Phần 1,5) là những chất gây ô nhiễm được đánh giá là mối đe dọa đối với môi trường và y tế công cộng, và sẽ tiếp tục sử dụng thuật ngữ trong ý nghĩa này.

  pdf29p tuongmatdo 10-12-2011 61 16   Download

 • Tương tác và loại bỏ chất gây ô nhiễm 7.1 GIỚI THIỆU Xử lý ô nhiễm và phục hồi đất bị ô nhiễm đòi hỏi các quyết định quan trọng. Các yếu tố khác nhau, các vấn đề, và điều kiện cần được xem xét. Tuy nhiên, đây không phải luôn luôn dễ dàng để xác định hoặc mô tả. Các vấn đề khác nhau và các vấn đề cần xem xét tất cả đều bị ràng buộc vào những bộ mối quan tâm:

  pdf28p tuongmatdo 10-12-2011 37 11   Download

 • Hệ thống đất-nước QUAN HỆ MẶT 3.1 Các quy trình liên quan đến vận chuyển chất gây ô nhiễm và quyết định số phận trong đất bị ô nhiễm liên quan đến các thuộc tính của vật liệu và đất các chất ô nhiễm.

  pdf45p tuongmatdo 10-12-2011 35 9   Download

 • Tương tác và phân vùng của các chất ô nhiễm 4,1 chất gây ô nhiễm, chất gây ô nhiễm, và số phận Chúng tôi xem xét, trong chương này, các cơ chế và quy trình chung liên quan đến sự tương tác giữa chất gây ô nhiễm (chất gây ô nhiễm và các chất ô nhiễm) và các phần phân đoạn đất, với sự quan tâm đến các quá trình nói chung liên quan đến việc phân vùng các chất ô nhiễm. Các chi tiết của phân vùng vô cơ (kim loại nặng) và các chất gây ô nhiễm hóa chất...

  pdf47p tuongmatdo 10-12-2011 39 9   Download

 • Phân vùng và Fate kim loại nặng 5,1 GIỚI THIỆU Để cung cấp một điểm đầu mối các cuộc thảo luận liên quan đến các chất ô nhiễm vô cơ, chúng tôi sẽ tập trung vào các kim loại nặng (HM) có nguồn gốc từ các hoạt động con người, tìm đường xuống đất. Phần 4.2 đã tuyên bố rằng nhóm kim loại bao gồm 39 yếu tố. Không phải tất cả trong số này được tìm thấy với số lượng đáng kể trong đất.

  pdf41p tuongmatdo 10-12-2011 26 9   Download

 • Sự kiên trì và Fate của các chất ô nhiễm hóa chất hữu cơ 6,1 GIỚI THIỆU các loại khác nhau và các hình thức của các tương tác xảy ra giữa các hóa chất hữu cơ (các chất ô nhiễm) và các phần phân đoạn đất khác nhau sẽ tham gia vào việc xác định số phận của những chất gây ô nhiễm. Những tương tác này có thể phức tạp hơn những người trước đây được mô tả trong sự tương tác giữa các chất ô nhiễm vô cơ và các phần phân đoạn đất. Trong đất bị ô...

  pdf27p tuongmatdo 10-12-2011 31 8   Download

 • Xử lý ô nhiễm và giảm thiểu ô nhiễm 8.1 GIỚI THIỆU thực hiện các kỹ thuật hiệu quả và thủ tục để điều trị các trang web bị ô nhiễm để loại bỏ hoặc giảm thiểu nồng độ các chất ô nhiễm tạo thành các mục tiêu cơ bản của chương trình khắc phục và giảm thiểu ô nhiễm.

  pdf36p tuongmatdo 10-12-2011 26 8   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản