Giá tính thuế xe hai bánh gắn máy

Xem 1-15 trên 15 kết quả Giá tính thuế xe hai bánh gắn máy
 • Công văn 3194/TCT-DNK của Tổng cục Thuế về việc giá tính thuế xe hai bánh gắn máy

  pdf1p thinhlien 14-08-2009 66 4   Download

 • Công văn 485/TCT/PCCS của Tổng cục Thuế về việc xác định giá tính thuế GTGT,TNDN đối với xe hai bánh gắn máy

  pdf1p lambinh 16-08-2009 48 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH GIÁ TỐI THIỂU TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ XE HAI BÁNH GẮN MÁY ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf5p caytudang 20-04-2013 60 6   Download

 • ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------Số: 11/2010/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Nha Trang, ngày 01 tháng 4 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 39/2007/QĐ-UBND NGÀY 20/8/2007 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA VỀ VIỆC QUY ĐỊNH BẢNG GIÁ TỐI THIỂU ĐỂ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ, TRUY THU THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XE HAI BÁNH GẮN MÁY TRÊN ĐỊA B...

  pdf2p shishomaru 15-06-2010 88 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH BẢNG GIÁ TỐI THIỂU CÁC LOẠI XE HAI BÁNH GẮN MÁY NHẬP KHẨU VÀ XE ĐÃ QUA SỬ DỤNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 39/2007/QĐ-UBND NGÀY 20 THÁNG 8 NĂM 2007 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

  pdf2p haihoabatbuom 23-04-2010 96 2   Download

 • BAN HÀNH BẢNG GIÁ CHUẨN TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ XE HAI BÁNH GẮN MÁY UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf20p haihoabatbuom 23-04-2010 52 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH VÀ ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG BẢNG GIÁ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ MỘT SỐ LOẠI XE Ô TÔ, XE HAI BÁNH GẮN MÁY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC.

  pdf1p nuockhoangchanh 29-12-2011 30 2   Download

 • Quyết định 117/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành giá tính thuế nhập khẩu bộ linh kiên xe hai bánh gắn máy

  doc3p hoangyen 17-08-2009 42 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH BẢNG GIÁ TỐI THIỂU CÁC LOẠI XE HAI BÁNH GẮN MÁY NHẬP KHẨU VÀ XE ĐÃ QUA SỬ DỤNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 39/2007/QĐ-UBND NGÀY 20 THÁNG 8 NĂM 2007 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

  pdf3p haihoabatbuom 23-04-2010 82 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ XE HAI BÁNH GẮN MÁY, BA BÁNH GẮN MÁY, SƠ MI RƠ MOÓC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE

  pdf18p duanon 20-12-2011 45 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH BẢNG GIÁ TỐI THIỂU ĐỂ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI XE ÔTÔ, XE HAI BÁNH GẮN MÁY VÀ TÀU, THUYỀN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

  pdf3p nuockhoangchanh 29-12-2011 26 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH BẢNG GIÁ TỐI THIỂU TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI XE ÔTÔ, XE HAI BÁNH GẮN MÁY, TÀU, THUYỀN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 26/11/2006; Căn cứ Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ và Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ; Xét đề ngh...

  pdf126p luatsuminhtri 25-06-2013 40 1   Download

 • Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND về quy định giá tối thiểu để tính lệ phí trước bạ, truy thu thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động kinh doanh xe hai bánh gắn máy trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành để bổ sung Quyết định số 39/2007/QĐ-UBND ngày 20/8/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa quy định giá tối thiểu để tính lệ phí trước bạ, truy thu thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối v...

  pdf2p tadinhphong 23-10-2009 70 6   Download

 • Quyết định số 234 TC/TCT/QĐ về việc điều chỉnh giá tính thuế nhập khẩu tối thiểu đối với một số loại xe hai bánh gắn máy mới do Bộ Tài chính ban hành

  pdf2p lawxnk7 11-11-2009 35 4   Download

 • Quyết định số 117/2001/QĐ-BTC về việc ban hành giá tính thuế nhập khẩu bộ linh kiên xe hai bánh gắn máy do Bộ Tài chính ban hành

  pdf3p lawgtvt8 26-11-2009 47 1   Download

Đồng bộ tài khoản