intTypePromotion=3

Giá trị vốn góp liên doanh

Xem 1-20 trên 32 kết quả Giá trị vốn góp liên doanh
 • Công văn 4108/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc giá trị vốn góp liên doanh bằng quyền sử dụng đất

  pdf1p huynhphuc 16-08-2009 66 5   Download

 • Thương hiệu là gì ? Thương hiệu được tạo ra như thế nào và được xác định giá trị như thế nào ? Chủ sở hữu thương hiệu có thể sử dụng thương hiệu để góp vốn trong thành lập DN hoặc liên doanh liên kết hay không ? Đó là những vấn đề đã và đang thu hút sự quan tâm của khá nhiều doanh nhân và công dân VN.

  pdf7p fantailieu 16-08-2010 103 27   Download

 • Đề tài hệ thống lại một phần kiến thức khoa học liên quan đến vấn đề quản trị và hiệu quả sử dụng vốn lưu động; đánh giá thực trạng quản trị vốn lưu động và hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Kinh doanh tổng hợp Miền Đông; đóng góp một số giải pháp để hoàn thiện công tác quản trị vốn lưu động và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động Công ty Cổ phần Kinh doanh tổng hợp Miền Đông.

  pdf93p thangnamvoiva26 21-10-2016 46 11   Download

 • Công văn 653/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc giá trị vốn góp liên doanh bằng quyền sử dụng đất

  pdf1p missthuy85 15-08-2009 36 1   Download

 • Nội dung cụ thể như sau: Tổng quan vê thuế và kế toán trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, thực trạng vận dụng chính sách kế toán và thuế trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, một số giải pháp góp phần hoàn thiện hệ thống kế toán và thuế tại Việt Nam.

  pdf210p vuongdung_1009 19-05-2010 1766 1417   Download

 • Khi phát sinh chi phí liên quan đến hoạt động bán chứng khoán, ghi: Nợ TK 635 - Chi phí tài chính Có các TK 111, 112, 141,... 2. Khi bán vốn góp liên doanh, bán vốn đầu tư vào công ty con, công ty liên kết mà giá bán nhỏ hơn giá trị vốn góp (lỗ), ghi: Nợ các TK 111, 112,... (Giá bán) Nợ TK 635 - Chi phí tài chính (Số lỗ) Có TK 221 - Đầu tư vào công ty con Có TK 222 - Vốn góp liên doanh Có TK 223 - Đầu tư vào...

  pdf43p cnkbmt9 25-10-2011 40 8   Download

 • Đề thi nghiệp vụ tín dụng - Tổng số câu hỏi: 25 - dạng trắc nghiệm a, b, c. .... Tuy nhiên, mình ko chép kịp mấy câu a, b, c .... 1. Đòn bẩy tài chính gây tác dụng ngược khi nào 2. Trong những nguồn vốn sau, nguồn vốn nào k fải là nguồn vốn chủ: nhận vốn góp liên doanh, phát hành cổ phiếu, lợi nhuận dữ lại, phát hành trái phiếu 3. Đăng ký giao dịch bảo đảm có giá trị trong thời gian bao lâu...

  doc2p jindokatori 13-10-2011 204 100   Download

 • Kinh doanh thương mại là nhịp cầu nối liền giữa sản xuất và tiêu thụ. Tiêu thụ hàng hóa là khâu quan trọng nhất và cũng là khâu cuối cùng của kinh doanh. Thông qua tiêu thụ hàng hóa, doanh nghiệp thực hiện được giá trị sử dụng của hàng hóa, góp phần đẩy nhanh tốc độ thu hồi vốn đồng thời thỏa mãn phần nào nhu cầu tiêu dùng của xã hội. Mặt khác, thông qua tiêu thụ hàng hóa doanh nghiệp xác định được kết quả kinh doanh lãi lỗ mức độ nào.

  doc53p thangtientuonglai 14-03-2013 159 63   Download

 • Bài tập Kế toán tài chính chương 3: Kế toán tài sản cố định trình bày về 8 bài tập với các kiến đã học như tài sản cố định, định khoản kế toán các nghiệp vụ, nghiệp vụ kinh tế phát sinh, định khoản nghiệp vụ, giá trị hao mòn, góp vốn liên doanh. Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

  doc9p hoaitrinhphuong 04-10-2014 310 54   Download

 • Vừa qua một số doanh nghiệp đã đánh giá lại giá trị tài sản, chủ yếu là đất đai, khi góp vốn liên doanh, liên kết. Khoản chênh lệch có được từ việc định giá lại đó được hạch toán vào đâu cho đúng với nguyên tắc kế toán và báo cáo quyết toán thuế? Cơ quan thuế: hạch toán vào thu nhập khác Công ty cổ phần Kinh Đô (KDC) có quyền sử dụng 49.000 mét vuông đất tại số 6/134 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, TPHCM.

  pdf4p cctaichinh 10-09-2010 138 49   Download

 • Trị giá thực tế của hàng hóa xuất kho trong kỳ (Xuất bán, trao đổi, biếu tặng, xuất giao đại lý, đơn vị trực thuộc, xuất sử dụng nội bộ, xuất góp vốn liên doanh, liên kết)

  pdf9p yalecool 23-01-2011 42 10   Download

 • Trường hợp giá ghi sổ kế toán lớn hơn giá trị vốn góp do hội đồng liên doanh đánh giá lại. Muốn như vậy các doanh nghiệp phải nhận thức được vị trí khâu tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá vì nó quyết định đến kết quả kinh doanh của kinh doanh nghiệp và là cơ sở để doanh nghiệp có thu nhập bù đắp chi phí bỏ ra, thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà Nước.

  pdf11p phuochau15 10-05-2011 73 10   Download

 • Giá trị góp vốn liên doanh ngắn hạn. Nợ (hoặc có) TK 412: Phần chênh lệch. Có TK 152 (chi tiết NVL): Giá thực tế vật liệu xuất góp vốn liên doanh. - Xuất VL để cho vay tạm thời, kế toán phản ánh: Nợ TK 138 (8): Cho các cá nhân, tập thể vay tạm thời. Nợ TK 136 (8): Cho vay nội bộ tạm thời. Có TK 152: Giá thực tế VL cho vay. - Xuất thuê ngoài gia công, chế biến, kế toán phản ánh: Nợ TK 154: Giá thực tế VL xuất chế biến. Có TK...

  pdf23p cnkbmt10 28-10-2011 34 7   Download

 • Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm các loại đầu tư dài hạn khác (ngoài các khoản đầu tư vào công ty con, vốn góp vào các cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát, đầu tư vào công ty liên kết), như: Đầu tư trái phiếu, đầu tư cổ phiếu, hoặc đầu tư vào đơn vị khác mà chỉ nắm giữ dưới 20% vốn chủ sở hữu (dưới 20% quyền biểu quyết),. . . và thời hạn thu hồi hoặc thanh toán trên 1 năm. ...

  pdf100p conrepcon 13-04-2012 331 96   Download

 • 1. Kế toán tăng TSCĐ.

  doc16p longtuyet90 22-01-2010 196 79   Download

 • Chính phủ về thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế quyền sử dụng đất và thế chấp, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất. Chính phủ về quyền sở hữu và quyền sử dụng đất tại đô thị. Chính phủ về thu tiền sử dụng đất Hiện nay nhà nước đã ban hành gần 500 văn bản các loại liên quan đến đất và nhà đất. Các văn bản này phần nào đã góp phần tích cực vào việc quản lý thị trường nhà đất. ...

  pdf43p cnkbmt9 29-10-2011 111 41   Download

 • 04/08/2007 Hội đồng quản trị quyết định chuyển Công ty Cổ phần Dược phẩm Viễn Đông thành Công ty mẹ. + Mua 100% cổ phần của Công ty Cổ phần Dược phẩm Viễn Đông Đà Nẵng và chuyển Công ty này thành Công ty TNHH một thành viên trực thuộc. + Mua 100% cổ phần của Công ty Cổ phần Dược phẩm Viễn Đông Hà Nội và chuyển Công ty này thành Công ty TNHH một thành viên trực thuộc. + Tham gia góp vốn đầu tư xây dựng nhà máy liên doanh Lili France tại khu công nghiệp Tiên...

  ppt6p datvotan02 19-06-2012 135 40   Download

 • Quản trị công ty tốt có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo nên sự hài hòa các mối quan hệ giữa hội đồng quản trị, ban giám đốc, các cổ đông và các bên có quyền lợi liên quan trong doanh nghiệp, từ đó tạo nên định hướng và sự kiểm soát quá trình phát triển của doanh nghiệp.

  pdf10p phalinh16 14-08-2011 64 19   Download

 • Đề tài góp phần làm rõ hơn các nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu và chi phí liên quan đến HĐXD được đề cập trong Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 15; đánh giá thực trạng công tác kế toán doanh thu và giá vốn tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh để từ đó đưa ra giải pháp nhằm vận dụng hợp lý Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 15 vào việc hoàn thiện kế toán doanh thu và giá vốn tại Công ty.

  pdf26p uocvongxua06 13-08-2015 55 10   Download

 • Thông tư số 35/2001/TT-BTC về việc nộp tiền thuê đất, góp vốn liên doanh bằng giá trị quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, các nhân trong nước do Bộ Tài Chính ban hành

  pdf27p manhquynh 10-10-2009 157 9   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
70 tài liệu
671 lượt tải

p_strKeyword=Giá trị vốn góp liên doanh
p_strCode=giatrivongopliendoanh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản