Giải bài tập Hóa học 8 Chương 1 Bài 2

Xem 1-20 trên 87 kết quả Giải bài tập Hóa học 8 Chương 1 Bài 2
 • Giải bài tập Hóa học 8 Chương 1 Bài 2: Chất được thực hiện nhằm giúp các bạn biết cách giải những bài tập được đưa ra trong bài 2, chương 1 của môn Hóa học lớp 8. Đặc biệt, thông qua việc giải những bài tập này sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về vật thể tự nhiên, vật thể nhân tạo; phân biệt vật thể và chất; giống và khác nhau giữa nước khoáng và nước cất.

   

   

  doc3p ngothihong44 08-08-2015 1033 28   Download

 • Tài liệu "Giải bài tập Bài luyện tập 2 chương 1 SGK Hóa 8" trình bày nội dung về: Tóm tắt lý thuyết bài luyện tập 2 chương 1 và hướng dẫn giải bài tập trang 41 SGK Hóa 8 sẽ giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức để đạt được kết quả cao trong học tập. Mời các em cùng tham khảo.

  pdf4p myhang_0594 29-12-2016 8 1   Download

 • Tài liệu giải bài tập trang 18 SGK sẽ giúp các em hệ thống lại những kiến thức lý thuyết của bài Luyện tập este và chất béo. Đồng thời, với các định hướng gợi ý giải bài tập đi kèm sẽ là tài liệu hữu ích hỗ trợ các em trong quá trình tự trau dồi và rèn luyện kỹ năng giải bài tập.

  pdf6p myhang_0694 09-12-2016 39 1   Download

 • Tài liệu hướng dẫn giải bài tập SGK trang 82 trình bày kiến thức trọng tâm của bài và gợi ý cách giải bài tập về Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loại từ đó các em có thể kiểm tra, ôn tập, củng cố kiến thức đồng thời nắm vững được phương pháp, phân loại được các dạng bài tập liên. Hy vọng đây là tài liệu bổ ích nhất dành tặng cho các em, cùng tham khảo nhé!

  pdf6p myhang_0694 09-12-2016 32 1   Download

 • Tóm tắt lý thuyết tiêu hóa ở khoang miệng và hướng dẫn giải bài 1,2,3,4 trang 83 SGK Sinh 8 là tài liệu nhằm hệ thống lại một số nội dung trọng tâm của bài học mà học sinh cần nắm để vận dụng giải bài tập và cung cấp những gợi ý đáp án trả lời câu hỏi bài tập trong SGK Sinh 8 phần tiêu hóa ở khoang miệng. Mời các em cùng tham khảo.

  pdf3p myhang_0594 09-12-2016 19 1   Download

 • Tóm tắt lý thuyết tiêu hóa ở dạ dày và hướng dẫn giải bài 1,2,3,4 trang 89 SGK Sinh 8 sẽ cung cấp cho các em học sinh những kiến thức trọng tâm của bài học và các gợi ý đáp án trả lời câu hỏi bài tập SGK Sinh 8 phần tiêu hóa ở dạ dày. Mời các em cùng tham khảo.

  pdf3p myhang_0594 09-12-2016 16 0   Download

 • Tài liệu tóm tắt lý thuyết về khái quát halogen và hướng dẫn giải bài 1,2,3,4,5,6,7,8 trang 96 SGK Hóa 10 bao gồm đáp án và lời giải chi tiết sẽ giúp các em nắm được đặc điểm của lớp electron ngoài cùng của nguyên tử của các nguyên tố halogen, cấu tạo phân tử của các nguyên tố halogen, tính chất hóa học, vật lí cơ bản của các nguyên tố halogen,... Mời các em cùng tham khảo!

  pdf6p tuyensinhlop10_247 10-12-2016 42 2   Download

 • Tóm tắt lý thuyết tính theo phương trình hóa học và hướng dẫn giải bài 1,2,3,4,5 trang 75,76 SGK Hóa 8. Tài liệu này khái quát lại những kiến thức cơ bản mà học sinh cần nắm và cung cấp cho các em cách giải bài tập hiệu quả. Mời các em cùng tham khảo.

  pdf7p myhang_0594 09-12-2016 52 1   Download

 • Tóm tắt lý thuyết bài luyện tập 7 (ôn tập chương 5) và hướng dẫn giải bài 1,2,3,4,5 trang 131,132 SGK Hóa lớp 8 bao gồm các đáp án về cách giải 5 bài tập phần ôn tập chương 5 trong SGK Hóa 8 sẽ giúp các em học sinh nắm được phương pháp giải bài bài tập hiệu quả. Mời các em cùng tham khảo.

  pdf5p myhang_0594 09-12-2016 56 1   Download

 • Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4,5,6 trang 151 SGK Hóa 8 là tài liệu nhằm giúp các em học sinh giải đáp các câu hỏi bài tập trong SGK Hóa 8 của bài luyện tập 8 (ôn tập chương 6). Mời các em cùng tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf6p myhang_0594 09-12-2016 82 1   Download

 • Tài liệu tóm tắt lý thuyết về Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học và hướng dẫn giải bài 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 trang 47,48 SGK Hóa 10 với lời giải chi tiết sẽ giúp các em nắm vững kiến thức hơn sự biến đổi của nguyên tố hoá học. Mời các em cùng tham khảo!

  pdf6p tuyensinhlop10_247 10-12-2016 47 7   Download

 • Tóm tắt lý thuyết tính chất – ứng dụng của hiđro và hướng dẫn giải bài 1,2,3,4,5,6 trang 109 SGK Hóa 8 sẽ giúp các em học sinh nắm vững lại kiến thức trọng tâm của bài học và biết cách giải bài tập trong SGK Hóa 8 thông qua những gợi ý đáp án giải 6 bài tập về tính chất – ứng dụng của hiđro. Mời các em cùng tham khảo.

  pdf5p myhang_0594 09-12-2016 60 3   Download

 • Tóm tắt lý thuyết điều chế khí hiđro – phản ứng thế và hướng dẫn giải bài 1,2,3,4,5 trang 117 SGK Hóa 8. Tài liệu chia sẻ cách giải 5 bài tập về điều chế khí hiđro – phản ứng thế trong SGK Hóa 8 sẽ giúp các em học sinh thuận lợi hơn trong quá trình tự học, rèn luyện kỹ năng giải bài tập. Mời các em cùng tham khảo.

  pdf5p myhang_0594 09-12-2016 68 2   Download

 • Tóm tắt lý thuyết tính chất của oxi và hướng dẫn giải bài 1,2,3,4,5,6 trang 84 SGK Hóa 8. Tài liệu này trình bày tóm tắt những nội dung cốt lõi của bài mà học sinh cần nắm để vận dụng vào giải bài tập và chia sẻ cách giải 6 bài tập về tính chất của oxi trong SGK Hóa 8. Mời các em cùng tham khảo.

  pdf5p myhang_0594 09-12-2016 90 1   Download

 • Tóm tắt lý thuyết sự biến đổi chất và hướng dẫn giải bài 1,2,3 trang 46 SGK Hóa 8 sẽ giúp các em học sinh ôn tập lại những kiến thức đã học và nắm bắt cách giải bài tập hiệu quả. Để hoàn thành tốt 3 bài tập SGK Hóa trang 1,2,3. Mời các em cùng tham khảo.

  pdf3p myhang_0594 09-12-2016 42 0   Download

 • Tóm tắt lý thuyết định luật bảo toàn khối lượng và hướng dẫn giải bài 1,2,3 trang 54 SGK Hóa 8 nhằm chia sẻ những kiến thức trọng tâm của bài học và cách vận dụng kiến thức đó vào giải bài tập khối lượng của chất. Tài liệu còn giải đáp giúp các em học sinh 3 bài tập trong SGK Hóa 8 trang 54. Mời các em cùng tham khảo.

  pdf3p myhang_0594 09-12-2016 37 0   Download

 • Tóm tắt lý thuyết tỉ khối của chất khí và hướng dẫn giải bài 1,2,3 trang 69 SGK Hóa 8. Tài liệu này nhằm tóm tắt các nội dung kiến thức cơ bản của bài học, công thức tính tỉ khối và hướng dẫn cách giải 3 bài tập SGK Hóa 8 trang 69. Mời các em cùng tham khảo.

  pdf4p myhang_0594 09-12-2016 44 0   Download

 • Tóm tắt lý thuyết công thức hóa học và hướng dẫn bài 1,2,3,4 trang 33,34 SGK Hóa 8 mà TaiLieu.VN sưu tầm và tổng hợp nằm giúp các em học sinh hiểu rõ hơn về vai trò và ý nghĩa của công thức hóa học. Đồng thời, tài liệu còn chia sẻ cách giải 4 bài tập về công thức hóa học trang 33,34 SGK Hóa 8. Mời các em cùng tham khảo.

  pdf5p myhang_0594 09-12-2016 21 0   Download

 • Tóm tắt lý thuyết bài luyện tập 3 và hướng dẫn giải bài 1,2,3,4,5 trang 60,61 SGK Hóa 8 sẽ cung cấp những kiến thức quan trọng của bài học mà các em học sinh cần nắm để vận dụng giải bài tập. Mặt khác, tài liệu này còn chia sẻ cách giải bài tập phần luyện tập 3 trong SGK Hóa 8. Mời các em cùng tham khảo.

  pdf5p myhang_0594 09-12-2016 40 0   Download

 • Tóm tắt lý thuyết tính theo công thức hóa học và hướng dẫn giải bài 1,2,3,4,5 trang 71 SGK Hóa 8 nhằm hệ thống lại những kiến thức quan trọng mà học sinh cần nắm để vận dụng vào việc giải bài tập và những gợi ý đáp án giải bài tập trong SGK Hóa 8. Mời các em cùng tham khảo.

  pdf6p myhang_0594 09-12-2016 46 0   Download

Đồng bộ tài khoản