Giải pháp attane

Xem 1-2 trên 2 kết quả Giải pháp attane
  • Giải pháp Attane này hỗ trợ toàn bộ các giao diện truy nhập xa như VoDSL, ADSL/SDSL, ISDN-BA, v.v... và tách riêng các ứng dụng thoại và truyền dữ liệu đưa vào các mạng trục riêng biệt (mạng TDM và mạng lõi NGN).Giải pháp này được áp dụng khi mạng thế hệ sau đã hoàn tất, trong giai đoạn này đồng thời tồn tại cả mạng thoại TDM và mạng ATM/IP, phần lớn lưu lượng lúc này đi qua mạng trục ATM/IP, mạng TDM tồn tại nhưng không được mở rộng, chiếm lưu lượng nhỏ.......

    doc33p hallo 01-03-2009 448 236   Download

  • Giải pháp Attane được chia làm bốn giải pháp con như sau tuỳ thuộc vào phạm vi áp dụng: Giải pháp Center office Giải pháp Collocation Giải pháp Fiber in the Loop FITL Giải pháp Broadband Wireless Access BWA

    doc0p hallo 01-03-2009 91 30   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Giải pháp attane
p_strCode=giaiphapattane

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản