intTypePromotion=1
ADSENSE

Giải pháp hiện thực hóa tư duy lý luận của Đảng

Xem 1-6 trên 6 kết quả Giải pháp hiện thực hóa tư duy lý luận của Đảng
 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Đổi mới giáo dục quốc phòng và tư duy lý luận của Đảng ta trong tình hình hiện nay sẽ tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Tính tất yếu khách quan và thước đo giá trị đổi mới giáo dục quốc phòng trong tình hình mới, biểu hiện trong thực tiễn tư duy lý luận của Đảng ta về đổi mới giáo dục quốc phòng, quan điểm và giải pháp hiện thực hóa tư duy lý luận của Đảng ta về đổi mới giáo dục quốc phòng trong thời kỳ mới. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf71p visasuke2711 02-05-2019 35 3   Download

 • Tài liệu Đổi mới giáo dục quốc phòng trong tình hình hiện nay với các tư duy lý luận của Đảng: Phần 2 gồm có những nội dung chính sau: Tính tất yếu khách quan và thước đo giá trị đổi mới giáo dục quốc phòng trong tình hình mới, biểu hiện trong thực tiễn tư duy lý luận của Đảng ta về đổi mới giáo dục quốc phòng, quan điểm và giải pháp hiện thực hóa tư duy lý luận của Đảng ta về đổi mới giáo dục quốc phòng trong thời kỳ mới. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf71p shiwo_ding9 03-07-2019 31 1   Download

 • Trong bài viết, tác giả đã tập trung luận giải bản chất, vai trò của tư duy lý luận đối với hoạt động thực tiễn của sinh viên. Phát triển tư duy lý luận là việc làm cấp thiết, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong phòng chống “diễn biến hoà bình” cho sinh viên ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay. Đồng thời, tác giả đã đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển tư duy lý luận phòng chống “diễn biến hoà bình” cho sinh viên Việt Nam hiện nay.

  pdf5p cumeo2004 02-07-2018 95 13   Download

 • Trong giai đoạn hiện nay, với đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, duy trì cơ chế kinh tế thị trường, nhằm thúc đẩy tận dụng tối đa các nguồn lực trong nước, nước ngoài để đảm bảo nhu cầu tiêu dùng, đời sống nhân dân tích luỹ trong nước và xuất khẩu, tăng thu nhập quốc dân kích thích phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt ngay từ khi luật doanh nghiệp đi vào hoạt động có hiệu lực ( tháng 1/2000) đã khẳng định một bước đổi mới trong hệ thống pháp lý tạo ra...

  pdf85p loaken_1 29-11-2012 97 26   Download

 • Trong giai đoạn hiện nay, với đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, duy trì cơ chế kinh tế thị trường, nhằm thúc đẩy tận dụng tối đa các nguồn lực trong nước, nước ngoài để đảm bảo nhu cầu tiêu dùng, đời sống nhân dân tích luỹ trong nước và xuất khẩu, tăng thu nhập quốc dân kích thích phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt ngay từ khi luật doanh nghiệp đi vào hoạt động có hiệu lực ( tháng 1/2000) đã khẳng định một bước đổi mới trong hệ thống pháp lý tạo...

  pdf79p asus1122 03-12-2012 50 14   Download

 • Ngày nay, quốc tế hóa, toàn cầu hóa đang là xu thế chung của nhân loại, không một quốc gia nào có thể thực hiện một chính sách đóng cửa mà vẫn có thể phồn vinh được. Trong bối cảnh đó, Việt Nam cũng là một trong những quốc gia luôn muốn thúc đẩy nền kinh tế trong nước hội nhập với nền kinh tế thế giới, phát huy những lợi thế so sánh của đất nước, tận dụng tiềm năng về vốn, công nghệ, khoa học kỹ thuật, kỹ năng quản lý tiên tiến từ bên ngoài, duy trì...

  doc59p tiennuhoiai 18-07-2010 366 208   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Giải pháp hiện thực hóa tư duy lý luận của Đảng
p_strCode=giaiphaphienthuchoatuduylyluancuadang

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2