intTypePromotion=4
ADSENSE

Giải pháp nâng cao năng lực trường cao đẳng

Xem 1-20 trên 215 kết quả Giải pháp nâng cao năng lực trường cao đẳng
 • Bài viết này dựa trên kết quả đánh giá thực trạng năng lực các trường cao đẳng nghề vùng ồng bằng sông Hồng nhằm đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực của các trường Cao đẳng nghề vùng đồng bằng sông Hồng trong tiến trình hội nhập.

  pdf7p trieuiu123456 20-09-2018 28 2   Download

 • Đề tài: “Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn ở hệ thống ngân hàng thương mại nước ta” Hệ thống ngân hàng thương mại nước ta đang vào giai đoạn chuẩn bị cho quá trình hội nhập vào nền kinh tế thế giới. Trong khoảng gần chín năm nữa, khi hiệp định thương mại Việt Mỹ có hiệu lực đối với thị trường tài chính tiền tệ thì về mặt luật pháp ngân hàng thương mại nước ta hoàn toàn được đối xử bình đẳng như ngân hàng nước ngoài khác. Điều này cho thấy nếu như ngân...

  pdf61p tieungot 14-01-2013 298 129   Download

 • Đề tài “Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty Travel Indochina trong thu hút khách vào Việt Nam giai đoạn 2011 - 2015” ứng dụng quy trình phân tích ngược mô hình “Chuỗi giá trị của Michael Porter về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp” theo Rudolf Griinig và Richard Kiihn để nhận dạng các nguồn lực tạo ra giá trị khách hàng của ngành du lịch lữ hành nói chung và công ty Travel Indochina nói riêng. Bằng cách thực hiện khảo sát và chạy dữ liệu trên phần mềm SPSS để tìm...

  pdf0p bidao13 17-07-2012 341 151   Download

 • Luận án tập trung nghiên cứu các nội dung chính gồm: Lý luận chung về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; chủ trương của Đảng, Nhà nước về nâng cao năng lực cạnh tranh để thu hút đầu tư; bài học kinh nghiệm về nâng cao năng lực cạnh tranh nhằm thu hút đầu tư; đánh giá thực trạng, các yếu tố cấu thành và ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh ở tỉnh Hưng Yên; quan hệ giữa năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư cũng như vai trò của chính quyền cấp tỉnh trong mối quan hệ này ở địa phương; đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh nhằm tăng cường thu hút đầu tư ở tỉnh Hưng Yên từ nay tới năm 2030.

  pdf202p change06 14-06-2016 90 24   Download

 • Đề tài tập trung vào việc phân tích các nhân tố quyết định năng lực cạnh tranh của Thái Nguyên, qua đó nhận dạng cụm ngành chè Thái Nguyên, kết hợp với các mô hình lý thuyết về năng lực cạnh tranh của Michael E. Porter nhằm phát huy vai trò của Nhà nước trong việc tạo mối liên kết hữu cơ trong nội bộ cụm ngành, tạo môi trường để các doanh nghiệp trong cụm ngành cạnh tranh ở mức độ cao.

  pdf112p luuduong1905 19-05-2017 46 14   Download

 • Luận án tập trung nghiên cứu các nội dung chính gồm: Lý luận chung về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; chủ trương của Đảng, Nhà nước về nâng cao năng lực cạnh tranh để thu hút đầu tư; bài học kinh nghiệm về nâng cao năng lực cạnh tranh nhằm thu hút đầu tư; đánh giá thực trạng, các yếu tố cấu thành và ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh ở tỉnh Hưng Yên; quan hệ giữa năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư cũng như vai trò của chính quyền cấp tỉnh trong mối quan hệ này ở địa phương; đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh nhằm tăng cường thu hút đầu tư ở tỉnh Hưng Yên từ nay tới năm 2030.

  pdf24p change06 14-06-2016 44 4   Download

 • Đề tài hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn về động lực làm việc của Giảng viên trường Đại học Sư phạm Huế; phân tích các yếu tố và mức độ tác động của nó đến động lực làm việc của Giảng viên trường Đại học Sư phạm Huế; thống kê được những biện pháp và chính sách mà tổ chức đang áp dụng, những ý kiến của đội ngũ Giảng viên và hiểu được phần nào nguyện vọng của họ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf98p thangnamvoiva29 02-11-2016 40 6   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp đề tài Một số giải pháp nâng cao văn hóa doanh nghiệp tại Công ty cổ phẩn thương mại và sản xuất TPC được nghiên cứu với hy vọng sẽ nâng cao hiểu biết cho mình và DN về VHDN và tầm quan trọng của VHDN để từ đó có những nhận thức mới và đầu tư thích đáng cho việc xây dựng và phát triển VHDN trong tiến trình hội nhập. Có như vậy, năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất TPC nói riêng và các doanh nghiệp Việt Nam nói chung mới được nâng cao, uy tín và vị thế của Việt Nam ngày càng được củng cố trên trường quốc tế.

  doc143p thanhthuybp88 11-10-2016 139 42   Download

 • Hệ thống ngân hàng thương mại nước ta đang vào giai đoạn chuẩn bị cho quá trình hội nhập vào nền kinh tế thế giới. Trong khoảng gần chín năm nữa, khi hiệp định thương mại Việt Mỹ có hiệu lực đối với thị trường tài chính tiền tệ thì về mặt luật pháp ngân hàng thương mại nước ta hoàn toàn được đối xử bình đẳng như ngân hàng nước ngoài khác. Điều này cho thấy nếu như ngân hàng thương mại nước ta đang đối mặt với những thách thức cạnh tranh mới trong tương lai....

  pdf63p tiencuong 08-07-2009 1522 929   Download

 • Hệ thống ngân hàng thương mại nước ta đang vào giai đoạn chuẩn bị cho quá trình hội nhập vào nền kinh tế thế giới. Trong khoảng gần chín năm nữa, khi hiệp định thương mại Việt Mỹ có hiệu lực đối với thị trường tài chính tiền tệ thì về mặt luật pháp ngân hàng thương mại nước ta hoàn toàn được đối xử bình đẳng như ngân hàng nước ngoài khác. Điều này cho thấy nếu như ngân hàng thương mại nước ta đang đối mặt với những thách thức cạnh tranh mới trong tương lai. Hình thức...

  pdf64p muathulamebay 17-08-2010 726 401   Download

 • Hệ thống ngân hàng thương mại nước ta đang vào giai đoạn chuẩn bị cho quá trình hội nhập vào nền kinh tế thế giới. Trong khoảng gần chín năm nữa, khi hiệp định thương mại Việt Mỹ có hiệu lực đối với thị trường tài chính tiền tệ thì về mặt luật pháp ngân hàng thương mại nước ta hoàn toàn được đối xử bình đẳng như ngân hàng nước ngoài khác. Điều này cho thấy nếu như ngân hàng thương mại nước ta đang đối mặt với những thách thức cạnh tranh mới trong tương lai....

  pdf60p camelia89 11-01-2012 157 59   Download

 • Một quy luật khắc nghiệt nhất của thị trường đó là cạnh tranh, mà đấu thầu là một hình thức tổ chức cạnh tranh. Theo đó bất kì một doanh nghiệp nào tham gia vào lĩnh vực xây dựng nếu không tiếp cận kịp với guồng quay của nó thì sẽ bị đánh bật ra khỏi thị trường xây dựng vốn đang rất sôi động Thị trường xây dựng ở Việt Nam, quy chế đấu thầu ngày càng hoàn thiện điều này buộc các doanh nghiệp xây dựng muốn tồn tại hay đồng nghĩa với việc giành thắng lợi...

  pdf81p tangtocmuathi 25-05-2013 96 45   Download

 • Nhưng ở mỗi nước khác nhau thì đi bằng các con đường khác nhau do dựa vào các tiềm lực của chính mình . Đối với Việt Nam , từ khi xoá bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang kinh tế thị trường thì Đảng và nhà nước ta đã xác định rằng : phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ là một tất yếu để phát triển nền kinh tế

  pdf25p tengteng11 13-12-2011 127 41   Download

 • Quá trình khu vực hóa và toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới đã và đang thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động xuất nhập khẩu giữa các nước, tạo ra cơ hội mở rộng dung lượng thị trường cho ngành vận tải nói chung và ngành vận tải hàng không nói riêng. Mặc dù là một ngành khá non trẻ so với các ngành vận tải khác, vận tải hàng không quốc tế đang từng bước khẳng định vai trò của mình trong thị trường vận tải thế giới. Đồng hành cùng sự phát triển này,...

  pdf114p cugiai1311 03-11-2012 116 35   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Nâng cao năng lực xuất khẩu của doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu sản phẩm nông, lâm, thủy sản sang thị trường Nhật Bản nhằm làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về doanh nghiệp và năng lực xuất khẩu của doanh nghiệp, đáng giá năng lực xuất khẩu của doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu sản phẩm nông, lâm, thủy sản sang thị trường Nhật Bản. Thực trạng xuất khẩu các sản phẩm nông, lâm, thủy sản sang thị trường Nhật Bản. Các giải pháp nhằm nâng cao năng lực xuất khẩu sản phẩm nông, lâm, thủy sản sang thị trường Nhật Bản.

  pdf107p violet_12 23-05-2014 114 32   Download

 • Hệ thống ngân hàng thương mại nước ta đang vào giai đoạn chuẩn bị cho quá trình hội nhập vào nền kinh tế thế giới. Trong khoảng gần chín năm nữa, khi hiệp định thương mại Việt Mỹ có hiệu lực đối với thị trường tài chính tiền tệ thì về mặt luật pháp ngân hàng thương mại nước ta hoàn toàn được đối xử bình đẳng như ngân hàng nước ngoài khác. Điều này cho thấy nếu như ngân hàng thương mại nước ta đang đối mặt với những thách thức cạnh tranh mới trong tương lai. Hình thức...

  pdf59p hotmoingay1 04-01-2013 65 10   Download

 • Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp khi Việt Nam trở thành thành viên của WTO trình bày về những cơ hội và thách thức của các doanh nghiệp khi Việt Nam trở thành thành viên của WTO, thực trạng khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam và một số giải pháp vĩ mô góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp.

  pdf10p dienham63 10-12-2015 41 2   Download

 • Trong giai đoạn hiện nay, trước yêu cầu đổi mới giáo dục, việc tổ chức thực hành sư phạm đòi hỏi mỗi sinh viên phải năng động, tự tin và độc lập khẳng định năng lực cá nhân trên cơ sở những gì đã được trang bị trong nhà trường. Bài viết đề cập thực trạng và đề xuất một số biện pháp nâng cao năng lực sư phạm cho sinh viên Khoa Tiểu học, Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây.

  pdf5p vicolor2711 10-07-2019 12 0   Download

 • Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh đóng vai trò vô cùng quan trọng và được coi là động lực của sự phát triển của mỗi doanh nghiệp nói riêng và của nền kinh tế nói chung. Cạnh tranh là động lực thúc đẩy sự phát triển của mọi thành phần kinh tế, góp phần xóa bỏ những độc quyền, bất hợp lý, bất bình đẳng trong kinh doanh. Kết quả của quá trình cạnh tranh sẽ quyết định doanh nghiệp nào tiếp tục tồn tại và phát triển còn doanh nghiệp nào sẽ bị phá sản và giải thể. Do đó, vấn đề nâng...

  doc62p mai_linh2010 27-04-2013 646 275   Download

 • Một doanh nghiệp muốn hoạt động sản xuất kinh doanh thì cần phải có lao động - vốn nhân tạo; thiết bị, nguyên liệu - đầu vào sản xuất; đất đai và các nguồn tài nguyên khác - nguồn lực tự nhiên. Trong đó nguồn lực lao động có vai trò rất quan trọng nhiều khi là quyết định sự phát triển của tồn tại của doanh nghiệp.Lao động là yếu tố quan trọng trong lực lượng sản xuất. Thực tế đất nước ta bước vào nền kinh tế thị trường trong một thời gian chưa dài. Đất nước cũng đang trên con đường công nghiệp...

  pdf32p kemoc5 29-05-2011 461 166   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Giải pháp nâng cao năng lực trường cao đẳng
p_strCode=giaiphapnangcaonangluctruongcaodang

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2