Giải thưởng khen thưởng

Xem 1-20 trên 335 kết quả Giải thưởng khen thưởng
 • Danh hiệu “Tỉnh Anh hùng”, “Thành phố Anh hùng” để tặng cho tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đạt các tiêu chuẩn sau: 1. Có thành tích đặc biệt xuất sắc và toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, giáo dục, khoa học, công nghệ, quốc phòng, an ninh và đối ngoại; đóng góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; 2.

  pdf2p truongan 10-07-2009 688 72   Download

 • Hiệp y khen thưởng Thông tin Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND Thành phố Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Thi đua - Khen thưởng Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng UBND thành phố Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ: - Tại Ban Thi đua - Khen thưởng: 02 ngày - Tại UBND thành phố: 05 ngày TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn...

  pdf3p chauhoakieng 23-03-2011 107 7   Download

 • Sáng kiến kinh nghiệm: Một số giải pháp tăng hiệu quả công tác trong thi đua – khen thưởng đưa ra những giải pháp trong việc tăng hiệu suất soạn thảo văn bản, hướng dẫn tổ chức đăng ký thi đua và thực hiện hồ sơ xét thi đua năm học.

  pdf15p thanhbinh22592 13-08-2016 38 6   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Thi đua khen thưởng Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Nước. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh.

  pdf4p ca_chepvang 28-10-2010 88 3   Download

 • Lĩnh vực thống kê: Hoạt động khác Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ngân hàng Nhà nước (Vụ Thi đua - Khen thưởng) Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Không quy định Đối tượng thực hiện: Tổ chức

  pdf6p meoconbunngu 27-01-2011 70 2   Download

 • Lĩnh vực thống kê: Hoạt động khác Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thủ tướng Chính phủ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ngân hàng Nhà nước (Vụ Thi đua - Khen thưởng) Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Không quy định Đối tượng thực hiện: Tổ chức

  pdf6p meoconbunngu 27-01-2011 69 1   Download

 • Bài viết Đổi mới công tác khen thưởng tổ chức và cá nhân nước ngoài ở thành phố Cần Thơ tập trung làm rõ những bước chuyển biến tích cực và một số giải pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác khen thưởng đối với tổ chức và cá nhân nước ngoài.

  pdf3p maiyeumaiyeu14 12-10-2016 19 1   Download

 • Quyết định số 83/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định khen thưởng cho tập thể, cá nhân đoạt giải trên lĩnh vực văn hoá - thông tin, thể dục- thể thao, giáo dục - đào tạo và hoạt động báo chí do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

  pdf10p lawvhxh7 16-11-2009 83 9   Download

 • Lĩnh vực thống kê:Thi đua khen thưởng Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Chủ tịch nước Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Ngay sau khi nhận được hồ sơ Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định khen thưởng, hiện vật kèm theo Các bước Tên bước Mô tả bước 1.

  pdf3p vang_phanboi 05-08-2010 80 8   Download

 • Lĩnh vực thống kê:Thi đua khen thưởng Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Bộ, ngành, địa phương Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:45 ngày Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết đ...

  pdf3p vang_phanboi 05-08-2010 55 5   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Nửa thế kỷ xây dựng và phát triển hoạt động khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - Xã hội", phần 2 trình bày các nội dung: Tên đề tài các thành tựu đạt được thông tin về tác giả, các giải thưởng khen thưởng, các công trình khoa học tiêu biểu đã được công bố. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf316p doinhugiobay_02 12-11-2015 26 4   Download

 • Lĩnh vực thống kê:Thi đua khen thưởng Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Chủ tịch UBND cấp huyện Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ Cơ quan phối hợp (nếu có): Các xã, phường Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:15 ngày (cấp Trung ương 45 ngày) Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định khen thưởng, hiện vật kèm theo Các bước Tên bước ...

  pdf2p vang_phanboi 05-08-2010 44 3   Download

 • Giải quyết các hình thức khen thưởng đột xuất, phong trào, kinh tế xã hội Thông tin Lĩnh vực thống kê: Thi đua khen thưởng Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Theo văn bản thông báo Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận Giấy khen Các bước Tên bước Mô ...

  pdf3p ee_traime 27-12-2010 50 3   Download

 • Lĩnh vực thống kê: Y tế Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Y tế Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Pháp chế Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 45 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định khen thưởng Các bước Tên bước Mô tả bước 1.

  pdf4p nuockhoangthiennhien 22-01-2011 86 2   Download

 • Thông tin Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND Thành phố Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Thi đua - Khen thưởng Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng UBND thành phố Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ: - Tại Ban Thi đua - Khen thưởng: 02 ngày - Tại UBND thành phố: 05 ngày TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận Các...

  pdf3p phale_xanh 18-03-2011 128 2   Download

 • Quyết định 191/2013/QĐ-UBND về chế độ giải thưởng, khen thưởng trong Hội thi hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung trong quyết định này.

  pdf5p thanhpham11 11-03-2014 29 1   Download

 • Lãnh đạo theo quy chế thưởng - phạt là gì? Phong cách lãnh đạo này có nét đặc trưng cơ bản là sử dụng những nguyên tắc khen thưởng - "trừng phạt" đã đề ra để đạt được sự đồng thuận từ nhân viên. Phong cách lãnh đạo bằng hệ thống thưởng - phạt thường được những nhà kinh doanh áp dụng trong giai đoạn khó khăn.

  pdf5p khoqua_dai 08-06-2010 199 66   Download

 • Sáng kiến đưa ra một số giải pháp thực hiện trong công tác thi đua khen thưởng, nhằm từng bước nâng cao chất lượng dạy và học của ngành giáo dục. Mời quý thầy cô và cán bộ quản lý giáo dục tham khảo sáng kiến “Một số giải pháp trong công tác thi đua khen thưởng nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trong các nhà trường” để giúp công việc quản lý được tốt hơn.

  pdf16p huonglotos 17-04-2014 174 38   Download

 • Tờ trình dùng để tường trình một hay nhiều nội dung sự việc có thể đã xảy ra hoặc thể hiện đề nghị, nguyện vọng của cấp dưới đối với cấp trên để xin được xem xét và giải quyết. Cùng tham khảo Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng thành tích năm để biết cách viết một bản tờ trình với các nội dung chi tiết rõ ràng, đúng chuẩn. Hy vọng tài liệu sẽ làm các bạn hài lòng!

  doc2p cobetocnau09 25-05-2015 1780 35   Download

 • Luận văn hướng tới làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực trạng của QLNN về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, để đưa ra phương hướng và giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh trong thời gian tới, nhờ đó góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Ninh.

  pdf106p phungducluan 01-06-2017 91 33   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Giải thưởng khen thưởng
p_strCode=giaithuongkhenthuong

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản