intTypePromotion=1
ADSENSE

Giảm phát thải co2

Xem 1-20 trên 40 kết quả Giảm phát thải co2
 • Biến đổi khí hậu đang là một vấn đề được cả thế giới quan tâm. Cùng với sự phát triển của các nền kinh tế và khai thác sử dụng môi trường không hợp lý, lượng khí nhà kính, đặc biệt là CO2 phát thải ra bầu không khí cũng tăng lên nhanh chóng. Lượng phát thải khí nhà kính tăng lên gây ra biến đổi khí hậu và nhiều hậu quả lớn đến nền kinh tế và cuộc sống của con người. Điển hình là thiên tai diễn ra ngày càng nhiều hơn với mức độ nghiêm trọng hơn. Trong nỗ lực giảm phát thải...

  pdf69p hotmoingay5 18-01-2013 141 46   Download

 • Nghiên cứu tiến hành đánh giá biến động rừng, nguyên nhân gây mất rừng và suy thoái rừng tại huyện Tuy Đức - tỉnh Đắk Nông qua giai đoạn 2005-2015. Nghiên cứu xây dựng được 3 kịch bản giảm phát thải CO2 huyện Tuy Đức giai đoạn 2016 - 2020. Lợi ích ròng của cả ba kịch bản đều cho giá trị khá cao. Kịch bản xây dựng này dự kiến đều làm giảm lượng phát thải xuống dưới mức tham chiếu giá trị và có khả năng đạt được nhiều lợi ích từ carbon.

  pdf12p hanh_tv12 21-01-2019 27 3   Download

 • Do đó, bên cạnh việc tăng cường trồng rừng phủ xanh đất trống đồi núi trọc, cần phải hạn chế mất rừng và suy thoái rừng bởi thực vật hấp thụ CO2 trong quá trình sinh trưởng và phát triển làm giảm đáng kể nồng độ loại khí này. Tiến sỹ Vũ Tấn Phương, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu sinh thái và môi trường-Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết giảm phát thải khí nhà kính thông qua các nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng ở các nước đang phát triển là...

  pdf3p bibocumi24 05-01-2013 106 7   Download

 • Luận văn Thạc sĩ khoa học lâm nghiệp: Xây dựng mức phát thải tham chiếu rừng khu vực huyện Bảo Lâm tỉnh Lâm Đồng với mục tiêu nghiên cứu nhằm góp phần xây dựng phương pháp tiếp cận kỹ thuật để lập đường phát thải tham chiếu (FRL) làm cơ sở tính toán lượng giảm phát thải CO2 khi thực hiện chương trình REDD+.

  pdf100p hanh_tv9 17-01-2019 53 6   Download

 • Nội dung nghiên cứu của luận văn: Đặc điểm khu vực nghiên cứu; đánh giá chất lượng nước hồ chứa thủy điện Sơn La trước và sau khi tích nước; xác định lượng khí CO2 và CH4 đo được từ mặt hồ TĐ Sơn La trong thời gian nghiên cứu; một số yếu tố ảnh hưởng tới khả năng phát thải khí CO2 và CH4 từ hồ TĐ Sơn La; xây dựng phương trình dự báo khả năng phát thải khí CO2 và CH4 từ hồ TĐ Sơn La; một số biện pháp giảm thiểu phát thải khí nhà kính CO2 và CH4 cho hồ thủy điện Sơn La.

  pdf108p change14 07-07-2016 98 18   Download

 • Một phân tích chi tiết về những số liệu thu thập được trong giai đoạn từ 2002-2011 đã cho thấy rằng các thước đo về môi trường của Alstom, cả tại các nhà máy được xây dựng mới và các nhà máy được nâng cấp, đã cắt giảm được tới 207 triệu tấn khí CO2 bức xạ ra môi trường mỗi năm.

  pdf13p esc_12 03-08-2013 61 11   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu luận văn: Tính toán lượng phát thải khí CO2 xả thải vào môi trường thông qua các hoạt động sản xuất và đề xuất các biện pháp giảm thiểu phát thải khí CO2, hướng tới sản xuất sạch hơn cho Nhà máy Sữa Đà Nẵng.

  pdf26p quaymax8 27-09-2018 74 9   Download

 • Nội dung nghiên cứu của luận văn: Đặc điểm khu vực nghiên cứu; đánh giá chất lượng nước hồ chứa thủy điện Sơn La trước và sau khi tích nước; xác định lượng khí CO2 và CH4 đo được từ mặt hồ TĐ Sơn La trong thời gian nghiên cứu; một số yếu tố ảnh hưởng tới khả năng phát thải khí CO2 và CH4 từ hồ TĐ Sơn La; xây dựng phương trình dự báo khả năng phát thải khí CO2 và CH4 từ hồ TĐ Sơn La; một số biện pháp giảm thiểu phát thải khí nhà kính CO2 và CH4 cho hồ thủy điện Sơn La.

  pdf28p change14 07-07-2016 48 3   Download

 • Quy trình tổng hợp nhiên liệu sinh học (Biodiesel fuel- BDF) từ dầu hạt Jatropha được thực hiện bằng phương pháp nhiệt tác chất methanol, xúc tác KOH ở quy mô phòng thí nghiệm. Hạt Jatropha được ép dầu bằng phương pháp cơ học. Kết quả thí nghiệm cho thấy BDF được tổng hợp với các điều kiện tối ưu như sau: hàm lượng xúc tác KOH là 2.25% khối lượng dầu, tỉ lệ mol dầu và methanol là 1:6 tại 550C trong 45 phút.

  pdf11p thorthor1234 24-05-2018 61 1   Download

 • Bài viết nghiên cứu sự tích lũy các-bon trong sinh khối của rừng trang; hàm lượng CO2 hấp thụ của rừng trang; sự tích lũy cac-bon trong đất rừng trang; sự phát thải CO2 của đất rừng ngập mặn, cơ sở đánh giá vai trò của rừng trồng trong việc giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

  pdf9p trinhthamhodang 24-10-2019 24 1   Download

 • Tài liệu thiết lập được một hệ thống mô hình và công nghệ nhằm xác định lượng CO2 hấp thụ trong các trạng thái của kiểu rừng lá rộng thường xanh vùng Tây Nguyên để cung cấp thông tin, cơ sở dữ liệu và phương pháp giám sát sự thay đổi của các bể chứa carbon trong hệ sinh thái rừng, làm cơ sở tham gia chương trình giảm thiểu khí phát thải từ suy thoái và mất rừng.

  pdf237p nguathienthan11 06-04-2021 11 2   Download

 • Các nhà máy xi măng luôn có một lượng khí thải với nhiệt năng lớn được tạo ra, nhưng không có giá trị sử dụng cho quá trình sản xuất. Công nghệ tận dụng nhiệt khí thải phát điện được coi là biện pháp tiết kiệm điện năng, giảm thiểu nồng độ khí CO2 gây hiệu ứng nhà kính, giúp cho ngành xi măng sản xuất ngày càng “xanh" hơn. Sản xuất xi măng gắn liền với tiêu thụ năng lượng than và điện. Khi vận hành lò nung sẽ phát sinh một lượng khí thải và bụi khá lớn...

  pdf3p bibocumi11 25-10-2012 153 42   Download

 • g Tính đến ngày 31/10/2012, có 4.920 dự án Cơ chế phát triển sạch (CDM) đã được Ban Chấp hành quốc tế về CDM (EB) cho đăng ký, bao gồm các dự án về năng lượng chiếm 71,71%, các dự án xử lý chất thải chiếm 12,41%; các dự án về trồng rừng và tái trồng rừng chiếm 0,71% và các loại dự án khác chiếm 15,17%. Tổng tiềm năng giảm phát thải ước tính của các dự án này khoảng 2,17 tỷ tấn CO2 tương đương tính đến hết năm 2012. Tổng số chứng chỉ giảm phát thải khí nhà...

  pdf9p badaovl 20-05-2013 110 28   Download

 • Cơ chế phát triển sạch là một trong 3 cơ chế linh hoạt của nghị định thư Kyoto, trong đó nó cho phép các nước phát triển đạt được các chỉ tiêu về giảm phát thải khí nhà kính bắt buộc thông qua đầu tư thương mại các dự án trồng rừng tại các nước đang phát triển , nawhmf hấp thụ khí CO2 từ khí quyển và làm giảm lượng phát thải khí nhà kính

  pdf5p hailedangbs 02-05-2013 98 10   Download

 • , các hệ xúc tác hữu hiệu cho quá trình chuyển hóa khí thải CO2 từ các nhà máy điện thành các phân tử carbonate chứa vòng có thể giúp giảm lượng khí phát thải và sự phụ thuộc của ngành công nghiệp hóa dầu vào nhiên liệu hóa thạch. Xúc tác trên chất mang rắn làm việc ở 60 độ C và áp suất khí quyển có thể được sử dụng ở các nhà máy điện để hấp phụ CO2 từ khí thải và cho nó phản ứng với hợp chất chứa vòng epoxide để tạo thành các hợp chất...

  pdf3p bibocumi13 05-11-2012 67 9   Download

 • Nghiên cứu với mục tiêu đóng góp vào cơ sở lý luận xây dựng các mô hình sinh trắc (allometric equations) để ước tính sinh khối, carbon rừng lâm phần; xây dựng phương pháp mô tả cấu trúc và lượng hóa sinh khối, carbon lâm phần; cung cấp phương pháp giám sát thay đổi hấp thụ, phát thải CO2 bằng công nghệ viễn thám và GIS.

  pdf251p hanh_tv9 17-01-2019 39 8   Download

 • Bài báo trình bày kết quả tính toán nhu cầu tiêu thụ năng lượng và phát thải khí nhà kính (CO2, N2O và CH4) trong quá trình sản xuất hỗn hợp bê tông asphalt tái chế ấm (Warm Mix with RAP - WMRAP) và so sánh với hỗn hợp HMA. Phụ gia Zycotherm được lựa chọn cho công nghệ WMRAP với tỷ lệ sử dụng là 0.15 %. Các tỷ lệ vật liệu RAP từ 20% đến 50% được sử dụng trong hỗn hợp WMRAP.

  pdf14p kequaidan6 11-07-2020 30 2   Download

 • Bài viết phân tích hiệu quả sản xuất nước nóng của bơm nhiệt sử dụng nguồn nhiệt không khí gấp hơn 4,2 lần và giảm tiêu thụ điện của bơm nhiệt xuống 4 lần so với bình đun nước bằng điện trở. Khả năng cắt giảm khí nhà kính riêng cho thành phố Hà Nội khoảng 370 tấn CO2 trong một năm.

  pdf7p angicungduoc1 28-11-2019 20 0   Download

 • Đề tài Thị trường carbon nêu thị trường carbon được tạo ra từ việc những tổ chức hoặc cơ chế tài chính trao đổi các khoản hạn ngạch carbon(CO2) để khuyến khích hoặc g iúp các quốc gia và các công ty hạn chế lượng khí thải của họ.Thị trường carbon được xem là công cụ chính để giảm phát thải CO2, một trong 4 loại khí gây hiệu ứng nhà kính.

  pdf13p idol_12 28-04-2014 194 43   Download

 • Việc nhiên liệu được đốt trong điều kiện dư oxy sẽ làm tăng hiệu suất cháy nhiên liệu giúp cho động cơ ít hao nhiên liệu hơn. Bên cạnh đó, chúng ta có thể giảm sự phát thải CO, HC và một lợi ích quan trọng nữa là giảm sự phát thải CO2- một thành phần quan trọng gây hiệu ứng nhà kính dẫn đến những biến đổi khí hậu khó lường cho trái đất. Tuy nhiên, vấn đề khó khăn đặt ra là phải chuyển hóa các oxit nitơ (NOx) về N2 trong điều kiện dư O2. Các bài...

  pdf4p bibocumi13 05-11-2012 96 13   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Giảm phát thải co2
p_strCode=giamphatthaico2

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2