intTypePromotion=1
ADSENSE

Giám sát hiến pháp

Xem 1-20 trên 780 kết quả Giám sát hiến pháp
  • Về giám sát hiến pháp ở nước ta hiện nay giới thiệu đến người đọc nội dung về quan niệm về giám sát hiến pháp, đối tượng của giám sát hiến pháp, chủ thể giám sát hiến pháp,... Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

    pdf9p mylove555 22-12-2015 57 2   Download

  • Bài giảng Giám sát tư pháp do TS. Dương Ngọc Ngưu thực hiện trình bày về khái quát hoạt động giám sát của Quốc hội; thực trạng hoạt động giám sát và một số giải pháp để nâng cao hiệu quả giám sát tư pháp. Đây là bài giảng hữu ích dành cho các bạn chuyên ngành Chính trị và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

    ppt55p cocacola_03 05-10-2015 49 6   Download

  • Về giám sát Hiến pháp ở nước ta hiện nay Toà án hành chính ở Việt Nam một mặt vì nằm trong hệ thống toà án nhân dân, mặt khác do thẩm quyền tố tụng hạn chế, vì vậy hoạt động không có hiệu quả, các toà án hành chính ở địa phương xét xử được rất ít các vụ việc và uy tín của toà hành chính không cao.

    pdf9p congchuabrave 26-04-2013 48 1   Download

  • Trình bày khái quát sự ra đời và phát triển của Hiến pháp tư sản 2.Trình bày các cách phân loại Hiến pháp tư sản 3.Trình bày chế định giám sát Hiến pháp (bảo vệ Hiến pháp) 4. Phân tích khái niệm đảng phái chính trị 5. Trình bày vai trò của đảng phái chính trị trong tổ chức và hoạt động của Nhà nước tư sản

    pdf6p butmaulam 29-10-2013 376 43   Download

  • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Một số vấn đề lý luận cơ bản, kinh nghiệm quốc tế và khả năng áp dụng cho Việt Nam trong Tài phán hiến pháp tiếp tục trình bày mô hình và khái quát xu hướng phát triển tài phán hiến pháp của các quốc gia trên thế giới; nhu cầu và những điều kiện tiền đề xây dựng chế độ tài phán hiến pháp ở Việt Nam hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.

    pdf194p thuongdanguyetan08 16-04-2019 19 1   Download

  • Toà án Hiến pháp Áo được xây dựng trên nền tảng của học thuyết về mô hình giám sát tư pháp Hiến pháp (Constitutional Judicial Review) với đặc trưng điển hình là có vị trí pháp lý, cơ cấu tổ chức riêng và hoạt động hoàn toàn độc lập với ba nhánh quyền lực nhà nước. Đây là đại diện tiêu biểu cho mô hình Châu Âu (hay còn gọi là mô hình Áo) - một trong ba loại mô hình điển hình của chế định cơ quan bảo hiến tồn tại cho đến ngày nay. ...

    pdf19p dontetvui 20-01-2013 97 20   Download

  • Bài báo giới thiệu nguyên lý chung việc ứng dụng công nghệ SCADA để thiết kế hệ thống giám sát tự động hiện trạng hoạt động của mạng lưới trạm khí tượng thủy văn của Trung tâm KTTV quốc gia. Đây là kết quả nghiên cứu của đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng giải pháp và quản lý mạng lưới các trạm khí tượng thủy văn và hải văn tự động".

    pdf10p hanh_tv24 29-03-2019 58 5   Download

  • Tóm tắt luận án: Nghiên cứu mô hình giám sát trực tuyến cho hệ phân tán quy mô lớn có nội dung gồm 4 chương. Chương 1: tổng quan về giám sát hệ phân tán. Thực hiện khảo sát và phân tích đánh giá một số công trình giám sát. Chương 2: mô hình hóa hệ phân tán quy mô lớn. Nghiên cứu và đề xuất mô hình toán học cho kiến trúc và hành vi cơ bản các nút mạng, lớp mạng, miền quản trị và toàn cục hệ phân tán quy mô lớn phù hợp với mô hình quản trị phân cấp hiện nay. Chương 3: mô hình giám sát tổng hợp kiến trúc và hành vi cơ bản hệ phân tán quy mô lớn.

    pdf27p dtphuongg 05-09-2018 29 3   Download

  • Bằng việc sử dụng phương pháp hàm cấu trúc, đồng thời dựa trên cơ sở chuỗi số liệu nhiệt độ trung bình ngày và lượng mưa ngày của 120 trạm khí tượng trên lãnh thổ Việt Nam, bài báo đưa ra kết quả nghiên cứu bước đầu về cơ sở lí luận khoa học và tiêu chí để xây dựng mạng lưới khí tượng giám sát biến đổi khí hậu (BĐKH), phục vụ cho công tác theo dõi, giám sát hiện trạng, xu hướng biến động của khí hậu Việt Nam.

    pdf7p hanh_tv25 30-03-2019 35 1   Download

  • Luận văn góp phần sáng tỏ thêm một số lý luận, pháp lý về hoạt động giám sát, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện trong các lĩnh nói chung và trong lĩnh vực thu thi NSNN nói riêng, các tiêu chí đánh giá thực trạng giám sát, giải pháp nhằm hoàn thiện công tác giám sát.

    pdf26p anhinhduyet000 01-07-2019 10 1   Download

  • Điểm tương đồng khá thú vị giữa chính thể đại nghị ở Anh và chính thể xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là vai trò nổi bật của cơ quan dân cử cao nhất (nghị viện - quốc hội). Vì vậy, việc nghiên cứu mối quan hệ giữa cơ quan lập pháp và tư pháp nói chung cũng như hoạt động giám sát của nghị viện đối với nhánh quyền tư pháp nói riêng ở vương quốc Anh sẽ mang lại nhiều giá trị tham khảo cho Việt Nam.

    pdf8p vidoha2711 07-09-2020 12 0   Download

  • Điều 15 trong Chương Chế độ Kinh tế của bản Hiến pháp nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ghi rõ: " Nhà nước phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. " Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN khoá VIII trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX có một đề mục : " Tiếp tục tạo lập đồng bộ các yếu tố của kinh tế thị trường; tăng cường vai trò quản lý...

    doc56p sumiscute 17-09-2010 712 377   Download

  • Giám sát thi công - nghiệm thu nền và móng công trình I. Mở đầu Giám sát thi công nền và móng công trình về mặt chất lượng, nói trong chương này, chủ yếu tập trung vào công tác đất, công trình đất, nền gia cố và công tác thi công móng cọc. Sơ bộ giới thiệu một số phương pháp thử để biết. Để thực hiện tốt công tác giám sát này người kỹ sư tư vấn cần tìm hiểu và nắm vững những đặc điểm chính tổng quát nhất dưới đây....

    pdf9p zeroduong13 21-11-2010 703 349   Download

  • Cọc khoan nhồi trong những năm gần đây đã được áp dụng nhiều trong xây dựng nhà cao tầng, cầu lớn và nhà công nghiệp có tải trọng lớn. So với cọc chế tạo sẵn, việc thi công cọc nhồi có nhiều phức tạp hơn, do đó phương pháp và cách giám sát, kiểm tra chất lượng phải làm hết sức chu đáo, tỷ mỷ với những thiết bị kiểm tra hiện đại.. Dưới đây trình bày tóm tắt những nội dung chính mà người kỹ sgiám sát phải nắm vững để nâng cao hơn nữa trách nhiệm cũng nhchất...

    pdf8p zeroduong13 21-11-2010 324 197   Download

  • Giám sát công tác lắp đặt, căng kéo cáp và đặt neo, bơm vữa lấp lòng ống chứa cáp Công tác lắp đặt , căng kéo cáp , đặt neo , bơm vữa phải được giám sát theo đúng từng bước trong Quy trình công nghệ mà Nhà thầu đã soạn và trình tr-ớc cho TVGS phê chuẩn. Người Giám sát viên tại hiện trường cần chú ý các đề mục sau : - tham khảo Quy trình 22TCN 247-98 về thi công dầm BTCT DƯL của Bộ GTVT - kiểm tra các văn bản pháp lý về kết quả...

    pdf6p conloc01 14-12-2010 289 157   Download

  • Bài giảng Nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình: Phần 1 gồm các nội dung: khái niệm chung về tư vấn và tư vấn giám sát, đặc điểm của công tác tư vấn, nội dung giám sát thi công xây dựng công trình, quy trình, phương pháp và biện pháp kiểm tra giám sát, kiểm tra điều kiện khởi công xây dựng công trình, trình tự thực hiện và quản lý chất lượng thi công xây dựng,... Đây là tài liệu học tập và tham khảo dành cho sinh viên ngành Xây dựng.

    pdf46p luungoc91 04-04-2014 539 148   Download

  • Hoàn thiện pháp luật về giám sát hoạt động hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương là một trong những vấn đề có tính lý luận và thực tiễn cấp bách hiện nay, bởi vì: - Xuất phát từ vị trí, vai trò tầm quan trọng của nền hành chính nhà nước và yêu cầu cải cách nền hành chính nhà nước theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 đến 2010. Mục tiêu của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước là: Xây dựng một...

    doc114p vinamilkvietnam 21-08-2012 341 141   Download

  • Kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước (BMNN) là một trong những yêu cầu quan trọng để xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Mục đích đặt ra là làm cho các cơ quan nhà nước ở Trung ương cũng như ở địa phương thực hiện đúng và đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định Hiến pháp và pháp luật. Trong bộ máy nhà nước, Hội đồng nhân dân (HĐND) vừa là cơ quan...

    pdf98p vascaravietnam 16-08-2012 540 127   Download

  • Trong quá trình phát triển đất nước vấn đề công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước được đặt lên hang đầu. Do đó khoa học có một vị trí quan trọng. Những thành tựu của nó đã được ứng dụng vào phục vụ đời sống của con người hang ngày. Và nghành đo lường điều khiển cũng được nâng lên một tầm mới. Bởi trong hệ thống sản xuất nó chính là khâu kiểm tra giám sát, lấy tín hiệu phản hồi, và điều khiển các bộ chấp hành hoạt động....

    doc47p truongthehai1991 22-01-2013 210 94   Download

  • 1. “Một quá trình theo dõi, khảo sát tỉ mỉ, liên tục để đánh giá được bản chất của bệnh cùng với những nguyên nhân xuất hiện, lưu hành và lan tràn của bệnh đó, nhằm tìm ra được những biện pháp khống chế, ngăn chặn có hiệu quả đối với bệnh đó”, đó là định nghĩa về: A. Nghiên cứu mô tả, B. Nghiên cứu thuần tập, C. Nghiên cứu cắt ngang, D. Giám sát dịch tễ học,@ E. Điều tra một vụ dịch 2. Theo dõi người đã tiếp xúc người bệnh xem có phát triển bệnh hay không là: A. Kiểm tra, B. Giám sát,@ C. Cách ly D. Điều...

    doc3p hoangvanduc199 07-05-2011 622 79   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Giám sát hiến pháp
p_strCode=giamsathienphap

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2