Giáo án Sinh học 12

Xem 61-80 trên 2107 kết quả Giáo án Sinh học 12
 • Quý thầy cô giáo và học sinh có thể tham khảo bộ sưu tập giáo án Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loại cho giảng dạy và học tập. Thông qua bài học, giáo viên giúp học sinh hiểu vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn. Cấu tạo của nguyên tử kim loại và cấu tạo tinh thể của các kim loại.

  doc3p dungdoan_27 09-04-2014 98 23   Download

 • iMục tiêu bài dạy. - Trình bày được nguyên nhân, các dạng, cơ chế hình thành, hậu quả và vai trò của lệch bội. - Phân biệt tự đa bội va dị đa bội, cơ chế hình thành đa bội. - Học sinh nêu đựoc hậu quả và vai trò của đa bội thể. - Phát triển năng lực quan sát, phân tích, so sánh, khái quát hoá.

  pdf10p phalinh13 03-08-2011 252 22   Download

 • Mục tiêu bài dạy. Qua bài này học sinh có khả năng: 1. Kiến thức: - Nêu được khái niệm Di truyền y học tư vấn và cơ sở của Di truyền y học tư vấn - Nêu được khái niệm về liệu pháp gen và ứng dụng - Nêu được khái niệm chỉ số ADN và ứng dụng.

  pdf11p phalinh13 03-08-2011 226 22   Download

 • I / MỤC TIÊU : Kiến thức:  Xác định được các dạng đột biến gen khi cấu trúc gen thay đổi.  Giải các bài tập về nguyên nhân để xác định đột biến lệch bội.  Xác định được các dạng đột biến cấu trúc NST.  Xác định được kiểu gen và tỉ lệ phân li kiểu gen. Kĩ năng: Vận dụng được các kiến thức đã học để giải các bài tập. Thái độ: Tăng cường khả năng phối hợp, tổng hợp các kiến thức để giải quyết vấn đề.

  pdf3p abcdef_33 18-09-2011 332 22   Download

 • I / MỤC TIÊU : Kiến thức:  Nêu được khái niệm, các dạng đột biến, nguyên nhân, cơ chế hình thành, hậu quả và vai trò của đột biến số lượng.  Phân biệt tự đa bội và dị đa bội.  Nêu được hậu quả và vai trò của đa bội thể. Thái độ: Nhận thức được biện pháp phòng tránh, giảm thiểu đột biến ở người. Nội dung trọng tâm: Khái niệm, phân loại, cơ chế phát sinh và vai trò của lệch bội, đa bội. II / CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC : Sách GK,...

  pdf4p abcdef_34 18-09-2011 104 22   Download

 • Mục tiêu bài dạy. - Trình bày được thí nghiệm và giải thích được kết quả thí nghiệm của Mendel - Phát biểu được nội dung của quy luật phân ly - Giải thích được cơ sở tế bào học của quy luật phân ly - Rèn luyện được kỹ năng quan sát và phân tích kênh hình để từ đó thu nhận thông tin - Có ý thực vận dụng quy luật phân ly vào thực tiễn sản xuất

  pdf7p phalinh13 03-08-2011 229 21   Download

 • Mục tiêu bài dạy. Qua bài này học sinh có khả năng: - Nêu được cơ sở di truyền học của bệnh ung thư, bệnh AIDS - Nêu được cơ sở khoa học của sự di truyền trí năng của loài người - Giải thích được vì sao phải bảo vệ vốn gen di truyền của loài người.

  pdf11p phalinh13 03-08-2011 179 21   Download

 • I / MỤC TIÊU : Kiến thức: Trình bày được khái niệm về biến động số lượng cá thể của quần thể.  Các dạng biến động số lượng và nguyên nhân gây ra các dạng biến động đó  Những cơ chế điều chỉnh số lượng của quần thể. Nội dung trọng tâm: Khái niệm về biến động số lượng cá thể trong quần thể. Các dạng biến động và cơ chế điều chỉnh số lượng. II / CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC : Học sinh: Sách giáo khoa, bảng phụ.

  pdf4p abcdef_34 18-09-2011 86 21   Download

 • I / MỤC TIÊU : Kiến thức: Trình bày được thí nghiệm lai 2 cặp tính trạng của Menden.  Biết phân tích kết quả thí nghiệm lai 2 cặp tính trạng của Menden.  Nêu được nội dung quy luật phân li độc lập của Menden.  Giải thích được cơ sở tế bào học của quy luật phân li độc lập. Kĩ năng: Phát triển kĩ năng quan sát và phân tích. Thái độ: Biết vận dụng công thức tổ hợp để giải thích tính đa dạng của sinh giới và các bài tập về quy luật di...

  pdf4p abcdef_34 18-09-2011 105 21   Download

 • Mục tiêu bài dạy. Sau khi học xong bài này học sinh cần phải: - Biết được tác động chủ yếu của chọn lọc tự nhiên lên quá trình tiến hóa. - Phân biệt được các hình thức chọn lọc tự nhiên (chọn lọc ổn định, chọn lọc vận động và chọc lọc định hướng).

  pdf14p phalinh13 03-08-2011 116 19   Download

 • Với các giáo án môn Hóa học 12 bài Hợp kim được biên soạn và thiết kế chi tiết, hy vọng bộ sưu tập là tài liệu tham khảo hay dành cho thầy cô giáo và học sinh. Qua bài học giáo viên giúp học sinh hiểu được khái niệm hợp kim, tính chất (dẫn nhiệt, dẫn điện, nhiệt độ nóng chảy...), ứng dụng của một số hợp kim (thép không gỉ, đuyara). Có kĩ năng sử dụng có hiệu quả một số đồ dùng bằng hợp kim dựa vào những đặc tính của chúng.

  doc4p thevinh_52 17-03-2014 134 19   Download

 • Mục tiêu bài dạy. - Trình bày được thí nghiệm lai hai cặp tính trạng của Menden. - Biết phân tích kết qủa thí nghiệm và nêu được nôi dung quy luật phân li độc lập của Menden. - Giải thích được cơ sở tế bào học của quy luật phân li độc lập.

  pdf13p phalinh13 03-08-2011 198 18   Download

 • Mục tiêu bài dạy. - Nêu được đặc trưng di truyền của quần thể giao phối - Phát biểu được nội dung định luật Hacđi – Vanbec. - Chứng minh tần số tương đối của các alen trong quần thể ngẫu phối duy trì khôn gđổi qua các thế hệ. Nêu được công thức khái quát khi quần thể ở trạng thái cân bằng di truyền.

  pdf13p phalinh13 03-08-2011 135 18   Download

 • I / MỤC TIÊU : Kiến thức:  Hiểu và nêu được khái niệm về hệ sinh thái.  Nêu được các thành phần cấu trúc và mối quan hệ của chúng trong hệ sinh thái.  Nêu được cơ sở khoa học của việc khai thác tài nguyên một cách hợp lí và bảo vệ môi trường cho phát triển bền vững. Nội dung trọng tâm: Khái niệm hệ sinh thái, nhận biết được các hệ sinh thái trong tự nhiên. II / CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC : Sách GK, sách GV, tài liệu, … Phiếu học...

  pdf4p abcdef_34 18-09-2011 108 18   Download

 • Qua bài học Lipit thuộc chương trình Hóa học 12 giáo viên giúp học sinh hiểu được Lipit là gì?, các loại lipit. Tính chất hoá học của chất béo. Đồng thời hiểu nguyên nhân tạo nên các tính chất của chất béo. Có kĩ năng phân biệt lipit , chất béo, chất béo lỏng , chất béo rắn. Vận dụng mối quan hệ “cấu tạo – tính chất” viết các PTHH minh hoạ tính chất este cho chất béo.

  doc6p thevinh_52 17-03-2014 150 18   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án điện tử sinh học: sinh học 12-gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi adn', tài liệu phổ thông, sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt21p tengteng12 15-12-2011 64 17   Download

 • Mục tiêu bài dạy. - Phát triển kỹ năng quan sát và phân tích mẫu vật. - Phát triển năng lực vận dụng lí thuyết vào thực tiễn sản xuất và đời sống. - Rèn một số thao tác lai giống. II. Phương tiện dạy học. - vật liệu và dụng cụ theo hướng dẫn SGK.

  pdf7p phalinh13 03-08-2011 178 16   Download

 • Mục tiêu bài dạy. Qua bài học, học sinh phải: - Học sinh phân biẹt được khái niệm đột biến gen và thể đột biến. - Phân biệt đựoc các dạng đột biến. - Nêu đựơc nguyên nhân và cơ ché phát sinh đột bến. - Nêu được hậu quả và ý nghĩa của đột biến gen.

  pdf12p phalinh13 03-08-2011 242 16   Download

 • Mục tiêu bài dạy. - Nêu được các ứng dụng công nghệ tế bào trong chọn giống cây trồng, vật nuôi - Từ những thành tựu của cộng nghệ tế bào trong chọn giống mới ở vật nuôi, cây trồng xây dựng được niềm tin vào khoa học về công tác chọn giống mới cho HS. II. Phương tiện dạy học.

  pdf9p phalinh13 03-08-2011 130 16   Download

 • Mục tiêu bài dạy. Qua bài này, học sinh phải: - Nêu được những cơ sở cho sự ra đời của thuyết tiến hóa hiện đại. - Phân biệt được tiến hóa nhỏ và tiến hóa lớn. - Giải thích được vì sao quần thể là đơn vị tiến hóa cơ sở. - Nêu được những luận điểm cơ bản trong thuyết tiến hóa bằng đột biến trung tính.

  pdf16p phalinh13 03-08-2011 124 16   Download

Đồng bộ tài khoản