intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo dục dựa vào bối cảnh

Xem 1-11 trên 11 kết quả Giáo dục dựa vào bối cảnh
 • Bài viết nhằm hướng đến một giải pháp có thể góp phần vào giải quyết những vấn đề mà giáo dục Việt Nam đang đối diện. Bài viết cũng chỉ ra những hướng nghiên cứu có thể phát triển tiếp theo nhằm đẩy mạnh sự vận dụng hiệu quả cách tiếp cận giáo dục này ở Việt Nam, qua đó thúc đẩy sự phát triển của giáo dục trong nước để có thể bắt kịp với sự phát triển của giáo dục thế giới.

  pdf7p vinhbinhnguyen 14-06-2017 55 3   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận văn dựa trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn phát triển ĐNGV Trung học cơ sở ở các vùng ĐBKK, dựa trên tiếp cận quản lý nguồn nhân lực và quản lý dựa vào chuẩn (Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học), đề xuất các biện pháp phát triển ĐNGV trung học cơ sở vùng ĐBKK đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục của vùng ĐBKK thuộc các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam trong bối cảnh đổi mới giáo dục.

  pdf80p truongtien_04 10-03-2018 46 11   Download

 • Nội dung bài viết tập trung vào việc xác định vị trí, vai trò của chính sách đối với học sinh phổ thông dân tộc thiểu số vùng dân tộc thiểu số; hệ thống các chính sách đã ban hành và kết quả thực hiện các chính sách này trong giai đoạn vừa qua; đồng thời, trên cơ sở phân tích, đánh giá các chính sách này, bài viết đưa ra các giải pháp hoàn thiện một số nội dung chính sách đối với học sinh phổ thông dân tộc thiểu số vùng dân tộc thiểu số trong bối cảnh hiện nay.

  pdf8p trieuroger 11-09-2018 53 1   Download

 • Bài viết trình bày một số biện pháp quản lí hoạt động bồi dưỡng cán bộ chủ chốt cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Sáu biện pháp đề xuất trong nghiên cứu này được trình bày dựa trên phân tích tài liệu và thực tiễn, bước đầu đưa vào thực tiễn và đem lại hiệu quả.

  pdf6p vicolor2711 10-07-2019 9 0   Download

 • Bài viết trình bày một số biện pháp quản lí hoạt động bồi dưỡng cán bộ chủ chốt cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Sáu biện pháp đề xuất trong nghiên cứu này được trình bày dựa trên phân tích tài liệu và thực tiễn, bước đầu đưa vào thực tiễn và đem lại hiệu quả.

  pdf7p vicolor2711 10-07-2019 14 0   Download

 • Bài viết nhận diện những yêu cầu, cơ hội và thách thức của công tác đảm bảo chất lượng giáo dục học ở Việt nam với tư cạch là một quá trình kép vừa đáp ứng nhu cầu nhận lực bậc cao cho một xã hội đang phát triển theo hướng thị trường hóa, công nghiệp hóa, đưa giáo dục Việt Nam hội nhập vào khu vực và quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hóa.

  pdf5p anthachluu 20-07-2019 23 2   Download

 • Tài liệu chuẩn kiến thức-kĩ năng Địa lí 12-THPT Buôn Ma Thuột (2009-2010). a) Bối cảnh: Nền kinh tế nước ta sau chiến tranh rơi vào tình trạng khủng hoảng kéo dài. Lạm phát có thời kì luôn ở mức ba con số. b) Diễn biến: - Công cuộc đổi mới manh nha từ năm 1979, đầu tiên là từ lĩnh vực nông nghiệp. - Đường lối đổi mới là đưa nền kinh tế – xã hội nước ta phát triển theo ba xu thế: + Dân chủ hóa đời sống kinh tế – xã hội. + Phát triển nền...

  pdf59p vantien2268 21-05-2010 660 72   Download

 • Trong bối cảnh của xu thế hội nhập, toàn cầu hoá;  sự bùng nổ thông tin và sự phát triển nhanh chóng  của công nghệ thông tin…của xu thế mở rộng dân  chủ của xã hội, đòi hỏi Đảng phải chủ động thông  tin, tuyên truyền về đường lối, chủ trương của mình  giúp cho nhân dân hiểu đầy đủ về Đảng qua những  kênh thông tin chính thức,  đưa chủ trương, chính  sách, đường lối của Đảng thực sự đi vào cuộc sống....

  ppt15p tieuboingoan 12-06-2010 113 45   Download

 • Trong bối cảnh của thời kỳ mới và trong giai đoạn mới của sự phát triển giáo dục ĐH, có thể đề xuất ba tiêu chí quan trọng để dựa vào khi chọn một hệ phương pháp dạy và học. Trong bối cảnh của thời kỳ mới và trong giai đoạn mới của sự phát triển giáo dục ĐH, có thể đề xuất ba tiêu chí quan trọng để dựa vào khi chọn một hệ phương pháp dạy và học. Ba tiêu chí lựa chọn 1. Trước hết cần quan niệm việc dạy cách học, học cách học để tạo...

  pdf3p bibocumi5 07-10-2012 95 27   Download

 • Cuộc thảo luận về Cải cách Giáo dục đã kéo dài bao nhiêu năm rồi! Liệu có được một công cụ tư duy hành dụng - một hướng đi và cách làm - nhằm dồn các cuộc cãi cọ vào hành động cải cách giáo dục hữu hiệu? Sách này cố gắng đưa ra một lý thuyết đang cần cho sự nghiệp giáo dục của dân tộc mình, một dân tộc nhất thiết phải tiến lên hiện đại hóa - hiện đại hóa hay là chết - giống như một thời nào đó, độc lập hay là chết. Sách...

  pdf14p denlong_do 28-10-2011 55 13   Download

 • (NB) Thăm khám và chẩn đoán lâm sàng là tài liệu tham khảo tốt nhất giúp bạn áp dụng các kỹ năng khám lâm sàng trong việc hình thành một chẩn đoán phân biệt và đặt các triệu chứng của bệnh nhân vào một bối cảnh logic. Với cách tiếp cận dựa trên vấn đề để lập luận chẩn đoán, phản ánh cả các thực hành giáo dục và thực hành y khoa hiện đại. Mời các bạn tham khảo!

  pdf0p buocchanvva2 08-04-2019 18 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Giáo dục dựa vào bối cảnh
p_strCode=giaoducduavaoboicanh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2