intTypePromotion=1
ADSENSE

Giao lưu tiếp biến văn hóa

Xem 1-20 trên 76 kết quả Giao lưu tiếp biến văn hóa
 • Giao lưu tiếp biến văn hóa là sự tương hỗ lẫn nhau giữa hai nền văn hóa. Sự tương hỗ này có khi diễn ra không cân xứng, và kết quả sẽ có một nền văn hóa bị hút vào trong một nền văn hóa khác, hoặc bị thay đổi bởi một nền văn hóa khác; hay cả hai nền văn hóa cùng thay đổi. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn tham khảo bài viết "Giao lưu tiếp biến văn hóa ở cộng đồng đa dân tộc (Việt, Khmer, Hoa) tại xã Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang".

  pdf8p hera_02 23-04-2016 111 13   Download

 • Trong bài viết này, tác giả nghiên cứu sự giao lưu và tiếp biến văn hóa của hai cộng đồng Hoa – Việt thông qua đối tượng nghiên cứu cụ thể là các họa tiết trang trí trên kiến trúc mộ cổ tại Cù Lao Phố (Biên Hòa – Đồng Nai). Từ kết quả nghiên cứu trên, tác giả muốn khẳng định vai trò, sự đóng góp của nhóm tộc người Hoa – Việt đối với quá trình hình thành và phát triển của vùng đất Cù Lao Phố nói riêng, Nam Bộ nói chung.

  pdf9p tangtuy01 01-03-2016 96 9   Download

 • Sự tiếp xúc giao thoa giữa văn hóa Việt Nam với văn hóa nhân loại, đặc biệt là với văn hóa phương Tây đã diễn ra mạnh mẽ vào những thập niên đầu thế kỉ XX, trong điều kiện thực dân Pháp xâm lược thống trị và khai thác thuộc địa Việt Nam. Do đó, nhân dân ta tuỳ nơi tuỳ lúc có thể tiếp nhận hoặc chống đối. Nhưng cuối cùng là sự lựa chọn những tinh hoa văn hóa nhân loại rồi cải biến cho phù hợp với tâm thức và mỹ cảm văn hóa của người Việt Nam.

  pdf14p hongdiep 12-06-2009 2453 629   Download

 • Để phục vụ cho những mục đích thiết thực của xã hội Việt Nam, Nho giáo đã cải biến để trở thành một học thuyết Việt có tính tương đối độc lập so với Nho giáo tại các nước khác. Đa phần các nhà nho Việt Nam chú trọng tới hai yếu tố chính trị và đạo đức, mà chủ yếu là yếu tố chính trị trong hệ thống Nho giáo. Bài viết sau đây sẽ phân tích rõ hơn về sự tiếp biến văn hóa của Nho giáo ở Việt Nam, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf7p kiepnaybinhyen_00 26-11-2015 2058 19   Download

 • Quá trình cộng cư lâu đời của các dân tộc đã nảy sinh hiện tượng giao lưu và tiếp biến văn hóa. Người Việt và văn hóa Việt trở thành nhân tố cơ bản của văn hóa phương Nam. Sự giao lưu tiếp biến văn hóa giữa các tộc người ở phương Nam thể hiện qua các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài viết.

  pdf5p hpnguyen2 05-03-2018 68 6   Download

 • Sa Đéc từ xưa đã sớm là nơi thị tứ của vùng Tây Nam Bộ, nơi diễn ra sự giao thoa văn hóa Việt, Hoa, Khmer với kết quả tiêu biểu là tín ngưỡng nữ thần. Bằng thủ pháp phân tích, tổng hợp tài liệu thành văn kết hợp với điền dã, quan sát tham dự, phỏng vấn sâu trên nền tảng nhóm lý thuyết giao lưu - tiếp biến văn hóa.

  pdf13p vichaeng2711 04-05-2021 2 0   Download

 • Lễ hội cổ truyền là một hình thức sinh hoạt văn hoá tinh thần, bắt nguồn và phát triển từ thực tiễn hoạt động của đời sống xã hội, sự giao lưu, tiếp biến văn hoá của cộng đồng. Lễ hội cổ truyền chứa đựng tất cả những khát vọng, những ước muốn tâm linh vừa linh thiêng, vừa trần tục của cộng đồng dân cư trong những hoàn cảnh cụ thể. Đây là một bộ phận quan trọng của văn hoá dân tộc, được lưu truyền qua hàng nghìn năm lịch sử. Muốn nghiên cứu văn hoá truyền...

  pdf183p dellvietnam 24-08-2012 569 150   Download

 • ĐBSCL là nơi cư trú của nhiều dân tộc như Việt, Hoa, Khmer, Chăm,… Sự chung sống hòa bình, cùng đoàn kết chiến đấu với thiên nhiên, với kẻ thù xâm lược bảo vệ quê hương đã hình thành nên đặc thù văn hoá riêng của các cộng đồng dân tộc Việt Nam ở vùng đất mới này của Tổ quốc bên cạnh bản sắc văn hoá chung của dân tộc Việt Nam. Quá trình giao lưu, tiếp biến văn hoá trên cơ sở kinh tế hàng hoá sớm phát triển, đã tạo nên những biến đổi, những nhân tố mới bên cạnh văn hoá truyền thống của từng dân tộc.

  pdf16p mirieskel 06-04-2015 252 66   Download

 • Bài giảng Quản lý Nhà nước về văn hóa - thông tin: Bài 4.2 - Những quy luật cơ bản của sự phát triển văn hóa đưa ra một số quy luật như quy luật kế thừa, quy luật giao lưu tiếp biến văn hóa. Bài giảng hữu ích với những bạn chuyên ngành Văn hóa.

  pdf28p maiyeumaiyeu19 07-11-2016 132 22   Download

 • Bài viết nghiên cứu các yếu tố cụ thể tác động, chi phối quá trình biến đổi văn hóa khi hai nền văn hóa đó giao lưu với nhau thông qua trường hợp giao lưu văn hóa giữa người Bố Y với các tộc người khác.

  pdf5p chauchaungayxua7 08-08-2020 62 4   Download

 • Tiếp biến văn hóa là sự thay đổi mô thức văn hóa của một hay các nền văn hóa qua quá trình tiếp xúc lâu dài. Sự biến đổi đó có thể hiểu như một phương thức sáng tạo văn hóa. Bài viết tổng hợp các quan điểm cơ bản về vấn đề này trên thế giới và Việt Nam để có cái nhìn tổng thể về phương thức sáng tạo trong tiếp biến văn hóa.

  pdf8p comamngo1902 30-03-2019 43 2   Download

 • Luận án với mục tiêu tìm hiểu tục thờ thần Độc Cước thông qua truyền thuyết, thần tích, di tích, lễ hội, sinh hoạt văn hoá làm rõ các giá trị tục thờ; những tương đồng, khác biệt và sự vận động của tục thờ này ở một số làng chài Thanh Hoá với nơi khác; nhận diện quy luật giao lưu, tiếp biến văn hóa, thích ứng của tục thờ đã tồn tại và phát triển; làm giàu và phát huy giá trị văn hoá của cư dân sông biển tỉnh Thanh và văn hoá dân tộc.

  pdf19p cuongcuncon 03-09-2019 37 1   Download

 • Bài viết tìm hiểu sự hình thành của tín ngưỡng này thông qua nghiên cứu truyền thuyết và tư liệu thành văn cùng lịch sử giao lưu, tiếp biến văn hóa, như một đóng góp vào công việc có tính chất học thuật và thực tiễn này.

  pdf6p trinhthamhodang7 31-08-2020 27 2   Download

 • Bài viết là kết quả của hai chuyến khảo sát điền dã mà mà tác giả tham gia với vai trò cố vấn chuyên môn để nghiên cứu diện mạo văn hóa đa tộc người, đa tôn giáo ở An Giang bằng phương pháp điền dã. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

  pdf16p anthachluu 20-07-2019 18 0   Download

 • Bài viết thông qua vận dụng lí thuyết giao lưu tiếp biến văn hóa của D. Redpield, R. Linton và M. J. Herskovits, cùng quan niệm của J. W. Berry về “các chiến lược tiếp biến văn hóa” và lí luận bản sắc văn hóa của S. Hall như một nỗ lực hướng tới tìm hiểu kiểu chiến lược tiếp biến đưa đến hai sự lựa chọn và hai kết quả khác nhau ấy giữa Việt Nam và Vân Nam trong lịch sử giao lưu văn hóa với Trung Hoa giai đoạn thế kỉ III TCN đến thế kỉ XIII.

  pdf14p vioregon2711 02-02-2021 19 0   Download

 • Bài giảng văn hóa giới thiệu đến người học một số khái niệm khái quát về văn hóa, định nghĩa văn hóa, đặc trưng chức năng của văn hóa, cấu trúc văn hóa, môi trường và văn hóa, giao lưu và tiếp biến văn hóa, bản sắc văn hóa, di sản văn hóa.

  ppt26p lg123456 17-04-2014 151 23   Download

 • Bài viết này vận dụng các lí thuyết tái cấu trúc, tăng quyền văn hóa trong nghiên cứu văn hóa để phân tích, diễn giải các quá trình giải kiến tạo, tái tạo và tăng quyền trong tục thờ Quan Công trong văn hóa Nam Bộ, qua đó đúc kết nguyên lí mang tính quy luật của giao lưu, tiếp biến văn hóa ở Việt Nam.

  pdf14p advanger 04-05-2018 45 9   Download

 • Câu hỏi ôn tập môn "Cơ sở văn hóa Việt Nam" rất bổ ích đối với các bạn có nhu cầu tìm hiểu văn hóa Việt Nam cũng như đối với các bạn đang chuẩn bị ôn thi. Tài liệu có tổng cộng 13 câu hỏi xoay quanh các chủ đề về văn hóa Việt Nam, các nền văn hóa khảo cố của Việt Nam, sự giao lưu tiếp biến của văn hóa... Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết hơn.

  doc67p xeda4545 25-10-2012 2673 466   Download

 • Ngược dòng lịch sử trở lại thời kỳ đầu công nguyên, như chúng ta đều biết trên lãnh thổ nước ta hiện nay đã từng tồn tại ba quốc gia: Âu Lạc ở phía Bắc, Chămpa ở miền Trung và Phù Nam ở Nam bộ.

  doc17p vuthihoa33 30-03-2011 452 119   Download

 • Bài viết Xu hướng biến đổi văn hóa các dân tộc thiểu số ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới trình bày các xu hướng biến đổi chính của văn hóa các dân tộc thiểu số là: xu hướng giữ gìn, kế thừa và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc phù hợp với điều kiện phát triển mới; xu hướng tiếp biến văn hóa thông qua giao lưu trong nước và hội nhập quốc tế; xu hướng suy giảm bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số, đặc biệt là văn hóa phi vật thể,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf10p sobinhoangson 29-04-2018 96 9   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Giao lưu tiếp biến văn hóa
p_strCode=giaoluutiepbienvanhoa

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2