intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình Cơ sở dữ liệu nâng cao

Xem 1-0 trên 0 kết quả Giáo trình Cơ sở dữ liệu nâng cao
 • Giáo trình Cơ sở dữ liệu nâng cao giúp người đọc có thể trình bày được các khái niệm cơ bản về cơ sở dữ liệu. Trình bày được khái niệm quy trình thực hiện tối ưu hóa truy vấn. Trình bày được các khái niệm phân quyền, quản trị người dùng. Trình bày được khái niệm về cơ sở dữ liệu phân tán, hệ cơ sở dữ liệu phân tán. Phân biệt được cơ sở dữ liệu phân tán và cơ sở dữ liệu tập trung.

  pdf77p solua999 05-05-2021 11 3   Download

 • "Bài giảng Cơ sở dữ liệu nâng cao" trình bày các nội dung lưu trữ và tổ chức tệp tin, lập chỉ mục và băm, tối ưu hóa truy vấn, giao dịch trong cơ sở dữ liệu, điều khiển đồng thời và khôi phục hệ thống. Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf60p hoa_hong91 23-05-2014 255 70   Download

 • (NB) Giáo trình Quản trị cơ sở dữ liệu nâng cao MS SQL SERVER gồm các nội dung sau: Giới thiệu lịch sử phát triển, Các thành phần của SQL server, Giới thiệu một số công cụ SQL server, Phát biểu cơ bản T-SQL;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf121p cuahuynhde999 02-06-2020 38 8   Download

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu nâng cao - Chương 5: Giao diện lập trình bao gồm những nội dung về ngôn ngữ PL/pgSQL, giao diện lập trình C, giao diện lập trình C++, giao diện lập trình JAVA, giao diện lập trình PHP.

  pdf77p maiyeumaiyeu27 10-01-2017 67 4   Download

 • (NB) Giáo trình Quản trị hệ thống cơ sở dữ liệu nâng cao cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu lịch sử phát triển; các thành phần của SQL server; giới thiệu một số công cụ SQL server; tạo và sửa đổi bảng dữ liệu;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf121p cuahuynhde999 02-06-2020 13 2   Download

 • Giáo trình môđun Quản trị cơ sở dữ liệu nâng cao giúp người học: Mô tả các thành phần hệ quản trị cơ sở dữ liệu, các khái niệm về cơ sở dữ liệu quan hệ hướng đối tượng và cơ sở dữ liệu quan hệ, ngôn ngữ MS SQL; trình bày các kiến trúc của hệ quản trị cơ sở dữ liệu MS SQL Server, cách làm việc và tương tác giữa các thành phần kiến trúc trong hệ thống; kết nối hệ thống mạng để sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu;... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf86p tradaviahe18 01-04-2021 10 0   Download

 • Nội dung của "Giáo trình Lập trình cơ sở dữ liệu với Visual Basic - NXB Thống kê" gồm 9 chương trình bày một số kiến thức cơ bản về cấu trúc dữ liệu và các giải thuật có liên quan giúp cho sinh viên nâng cao kỹ năng lập trình, hỗ trợ khả năng đi sâu vào môn học chuyên ngành.

  pdf226p muaxuan102 26-02-2013 240 118   Download

 • Chương 14: Điều khiển Giao dịch nâng cao. Tổng quan: Trong Chương 3, "Giới thiệu về ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc, " Bạn đã thấy là bạn có thể nhóm những câu lệnh SQL vào trong những giao dịch như thế nào. Những câu lệnh SQL này được coi như một đơn vị công việc lôgíc. Một ví dụ của điều này là một chuyển đổi tiền từ tài khoản này sang tài khoản khác sử dụng hai phát biểu UPDATE. Một rút tiền ra khỏi một tài khoản, và một chuyển tiền vào trong một tài khoản khác . Cả hai phát biểu...

  pdf124p hcernd 18-07-2010 379 232   Download

 • Hiểu rõ cơ sở dữ liệu hệ thống và cơ sở dữ liệu người dùng định nghĩa trong SQL Server 2005 Tổng quan các đặc trưng chính của cơ sở dữ liệu mẫu AdventureWorks Hiểu rõ làm thế nào để thêm các nhóm tập tin và các vết của giao dịch Liệt kê các kiểu trong cơ sở dữ liệu và hiểu rõ làm thế nào để hủy bỏ một cơ sở dữ liệu

  ppt25p print_12 21-08-2013 146 16   Download

 • Microsoft Excel là một chương trình xử lý bảng tính rất mạnh, có thể giải quyết hầu hết các bài toán từ đơn giản đến phức tạp bằng những tính năng sẵn có trong chương trình. Thế mạnh của bảng tính Excel, ngoài các công thức sẵn có còn là Macro. Giáo trình Excel nâng cao này sẽ cung cấp cho người học các nội dung sau: Một số tính năng cao cấp, cơ sở dữ liệu nâng cao, một số hàm tài chính, một số ứng dụng excel trong kế toán, chia sẻ với các chương trình khác, macro.

  pdf89p tradaviahe18 01-04-2021 65 23   Download

 • Giáo trình Mạng máy tính dùng để giảng dạy cho sinh viên trình độ trung cấp, cao đẳng nghề Quản trị Mạng máy tính. Nội dung của giáo trình đã được xây dựng trên cơ sở thừa kế những nội dung đã được giảng dạy ở các trường kết hợp với những nội dung mới nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Giáo trình cũng là cẩm nang về Cơ sở dữ liệu riêng cho sinh viên của Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt - Khoa Công nghệ thông tin.

  pdf142p tradaviahe18 01-04-2021 4 1   Download

 • Có ba lớp Giao dịch SqlTransaction, OleDbTransaction, và OdbcTransaction. Bạn sử dụng một đối tượng Transaction để đại diện cho một giao dịch cơ sở dữ liệu, và một đối tượng của lớp SqlTransaction để đại diện cho một giao dịch cơ sở dữ liệu trong một cơ sở dữ liệu SQL Server. Bảng 14.1 trình bày một số thuộc tính SqlTransaction, và Bảng 14.2 cho thấy một số những phương thức của SqlTransaction. Bạn sẽ xem xét cách sử dụng một số thuộc tính và phương pháp trong chương này....

  pdf124p soicon824 19-04-2011 185 63   Download

 • Tài liệu " Giáo trình cơ sở lập trình Visual Basic " trình bày 1 số kiến thức cơ bản về cấu trúc dữ liệu và giải thuật có liên quan, giúp cho sinh viên nâng cao kỹ năng lập trình, hỗ trợ khả năng đi sâu vào các môn chuyên ngành như cơ sở dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, hệ chuyên gia, trương trình dịch...

  pdf23p dibovaodoi06 24-10-2011 440 134   Download

 • Chương 1 Tổng quan về CSDL Nội dung chi tiết Giới thiệu Quá trình phát triển Một số đặc tính của CSDL Người sử dụng CSDL Kiến trúc của HQT CSDL Các tính năng của HQT CSDL Các khái niệm Ngôn ngữ CSDL Giới thiệu Ví dụ Kinh doanh Ngân hàng và tài chính Giáo dục Hành chính Giải trí … Thông tin Chọn lọc Dữ liệu (Data) - Một mô tả hình thức về thông tin và hoạt động Tên, địa chỉ, số điện thoại của khách hàng Báo cáo doanh thu Đăng ký học phần Giới thiệu (tt) Cơ sở dữ liệu (Database) - Một tập hợp có cấu trúc của...

  pdf49p biodoc 20-09-2011 358 71   Download

 • Giúp GV và HS có thêm tài liệu học và dạy, chúng tôi tổng hợp các giáo án bài Các loại kiến trúc của hệ cơ sở dữ liệu của một số GV để các bạn tham khảo. bao gồm giáo án có nội dung hay được biên soạn theo chương trình môn Tin học lớp 12, nhờ những giáo án này GV có thêm các hoạt động hay cho bài soạn của mình, qua đó nâng cao được khả năng, kĩ năng biên soạn và giảng dạy. Các bạn hãy tham khảo bộ sưu tập giáo án Các loại kiến trúc của hệ cơ sở dữ liệu này nhé.

  doc12p 999_hoanghon 01-04-2014 584 57   Download

 • Dịch vụ WEB Dữ liệu là gì? Dịch vụ Web Dữ liệu (DWS) là giải pháp thế hệ kế tiếp để dễ dàng đóng góp vào sự phát triển, triển khai, và quản lý các truy cập dựa trên dịch vụ WEB vào cơ sở dữ liệu DB2 và máy chủ CSDL IDS. DWS cho phép chúng ta thực hiện các lệnh DML (như Lựa chọn, Chèn, Cập nhật, Xóa, và XQuery) và các lời gọi thủ tục lưu trữ, và tạo ra các dịch vụ WEB mà không cần viết một dòng mã. DWS cung cấp một giao diện...

  pdf13p buncha_1 11-05-2013 82 6   Download

 • Dữ liệu nguồn ban đầu được lưu trữ ở đâu (Tính trong suốt về vị trí). Các cơ sở dữ liệu nguồn hỗ trợ giao diện lập trình hoặc ngôn ngữ nào, ví dụ, sử dụng XQuery hay SQL hoặc nguồn đó hỗ trợ ngôn ngữ SQL nào (Tính trong suốt về thực hiện). Lưu trữ vật lý dữ liệu như thế nào (Tính độc lập của dữ liệu vật lý, sự phân mảnh và tính trong suốt về bản sao). Sử dụng giao thức nối mạng nào (Tính trong suốt về mạng). Hiệu năng và khả năng mở rộng...

  pdf20p buncha_1 11-05-2013 53 2   Download

 • Tuyên bố giá trị của cách tiếp cận liên hợp dữ liệu Tính trong suốt của sự không đồng nhất bên dưới Với liên hợp dữ liệu, người dùng sẽ thấy một giao diện thống nhất duy nhất. Tính trong suốt về vị trí có nghĩa là ứng dụng sử dụng mẫu này không cần biết rõ nơi lưu trữ dữ liệu. Nó cũng chẳng cần biết cơ sở dữ liệu nguồn hỗ trợ ngôn ngữ hay giao diện lập trình nào, nhờ tính trong suốt thực hiện ứng dụng. Ví dụ, nếu sử dụng SQL, thì với ứng dụng,...

  pdf20p buncha_1 11-05-2013 43 2   Download

 • (NB) Căn cứ vào chương trình đào tạo nghề Thiết kế trang web, giáo trình giúp cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về ngôn ngữ truy vấn SQL Server cũng như kỹ năng sử dụng phần mềm SQL Server để thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf116p tradaviahe18 20-03-2021 13 3   Download

 • Lập trình quản lý 2 là môn học nâng cao của môn Lập trình quản lý 1 đã được giảng dạy trước trong hệ thống chương trình của ngành Lập trình máy tính. Để có thể học môn này người học cần có kiến thức về môn Cơ sở dữ liệu và môn Lập trình quản lý 1. Lập trình quản lý 2 sẽ cung cấp cho người học các nội dung sau: Tạo lập Macro, Menu; module & ngôn ngữ lập trình VBA; lập trình cơ sở dữ liệu. Từ các kiến thức này học sinh có thể tự viết một chương trình quản lý sử dụng hệ quản trị CSDL Microsoft Access phục vụ cho nhu cầu thực tế. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf63p tradaviahe18 20-03-2021 12 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1039 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Giáo trình Cơ sở dữ liệu nâng cao
p_strCode=giaotrinhcosodulieunangcao

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2