Giáo trình hệ thống hồ sơ địa chính

Xem 1-10 trên 10 kết quả Giáo trình hệ thống hồ sơ địa chính
 • Hệ thống hồ sơ địa chính đóng vai trò quan trọng trong công tác quản lý nhà nước về đất đai. Hồ sơ địa chính được lập qua các thời kỳ và lưu giữ ở các cấp hành chính khác nhau của tất cả các tỉnh, thành phố. Theo Điều 4 của Luật Đất đai (năm 2003) thì “Hồ sơ địa chính là hồ sơ phục vụ quản lý nhà nước đối với việc sử dụng đất”.

  pdf110p can_loc 24-07-2012 319 136   Download

 • Phần 1 của cuốn giáo trình Hệ thống hồ sơ địa chính cung cấp cho các bạn những kiến thức về khái niệm về hồ sơ địa chính, nội dung hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính, quản lý hồ sơ địa chính, các dạng thức hồ sơ địa chính ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf51p pechi1412 25-11-2015 143 59   Download

 • Nối tiếp phần 1 của cuốn giáo trình Hệ thống hồ sơ địa chính, đến với phần 2 các bạn sẽ tiếp tục được tìm hiểu về các vấn đề liên quan như: Khái niệm về đăng ký quyền sử dụng đất; quy định về đăng ký đất đai ban đầu; trình tự, thủ tục đăng ký đất đai ban đầu; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,... Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Địa chính và những ngành có liên quan.

  pdf59p pechi1412 25-11-2015 62 24   Download

 • Để xác định vị trí tương hổ của các điểm trên bề mặt đất trong hệ thống toạ độ thống nhất, người ta xây dựng trên mặt đất hệ thống các điểm liên hệ với nhau bằng các hình có dạng học nhất định. Việc lựa chọn vị trí đỉnh của các hình này sao cho thuận tiện đo trực tiếp các yếu tố của chúng với độ chính xác cần thiết.

  pdf22p ntgioi120404 11-11-2009 439 109   Download

 • PD PD F- XC h a n g e Vi e w F- XC h a n g e Vi e w er er ! O W N y bu to k lic C m C lic k to bu y N .c O W w .d o c u -tr a c k ! w o .d o c u -tr a c k .c Page Table Ptr Frame # PE: Page Frame Page Table Hình 3.10b.

  pdf10p samsung8 16-11-2011 30 2   Download

 • Mục đích của các ứng dụng xác thực là hỗ trợ xác thực và chữ ký số ở mức ứng dụng • Phân làm 2 loại chính – Dựa trên mã hóa đối xứng • Dịch vụ Kerberos • Giao thức Needham-Schroeder – Dựa trên khóa công khai được chứng thực • Dịch vụ X.

  pdf56p 0984272663 27-04-2011 129 46   Download

 • 0 Khuyến nghị số 25: Các khuyến cáo của GAO đó các Bí thư xem xét lại lực lượng không quân của các yêu cầu hệ thống kế toán cấp cơ sở và báo cáo hệ thống và hệ thống liên quan đến tất cả các Đảm bảo rằng hoàn toàn và đó Họ Họ là địa chỉ tất cả các lực lượng không quân của mối quan tâm về STI hoạt động và vấn đề đã đề cập trong báo cáo này

  pdf4p meobu1 08-01-2012 23 2   Download

 • Địa phương Thẩm quyền báo cáo Mục đích Dự án này sẽ hoàn thành toàn quận loại III nguy hiểm hệ thống đáp ứng nguyên liệu cho Cochise County. Các hệ thống hiện tại được thành lập bởi một thỏa thuận hợp tác toàn quận hỗ trợ lẫn nhau đã trì hoãn phản ứng vật liệu nguy hiểm của nó để Sierra Vista Sở Cứu Hỏa

  pdf15p meobu4 12-01-2012 24 2   Download

 • Khi công bố bản thử nghiệm chính thức của hệ điều hành mới nhất Windows 7, Microsoft cũng đưa ra một bộ yêu cầu đối với hệ thống. Dưới đây là một số yêu cầu hệ thống ban đầu Microsoft đưa ra để sử dụng Windows 7: * Bộ xử lý 1GHz (32- hoặc 64-bit) * RAM 1GB * Ổ đĩa trống 16 GB * Hỗ trợ đối với đồ họa DirectX 9 với bộ nhớ 128MB (dành cho giao diện Aero) Còn đây là yêu cầu được Microsoft cập nhật sau đó: * Bộ xử lý 1GHz (32- hoặc...

  pdf3p bibocumi16 28-11-2012 61 12   Download

 • Các dữ liệu trong bảng 11-2 và 11-3, khi kết hợp, cung cấp cho một hình ảnh rất chính xác của vị trí của các đường phố và cách họ giao nhau, và không có thông tin về địa chỉ của các tòa nhà dọc theo các đường phố. Trong thực tế, một bộ kết hợp dữ liệu là những gì bạn đang có khả năng để có được từ một cơ quan điều tra dân số.

  pdf39p kennguyen1 21-10-2011 43 7   Download

Đồng bộ tài khoản