intTypePromotion=3

Giáo trình Kế toán ngân sách xã

Xem 1-17 trên 17 kết quả Giáo trình Kế toán ngân sách xã
 • Giáo trình Kế toán ngân sách xã có kết cấu gồm 5 chương. Phần 1 gồm nội dung 3 chương đầu tài liệu. Nội dung phần này trình bày tổ chức công tác kế toán ngân sách xã; kế toán thu chi ngân sách; kế toán vốn bằng tiền, vật tư, tài sản cố định. Tham khảo nội dung giáo trình để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf122p sophantrotreu09 30-03-2016 326 117   Download

 • Giáo trình Kế toán ngân sách xã có kết cấu gồm 5 chương. Phần 2 gồm nội dung chương 4, chương 5. Nội dung phần này trình bày về kế toán thanh toán, nguồn vốn, quỹ của xã; báo cáo kế toán và quyết toán ngân sách. Tham khảo nội dung giáo trình để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf142p sophantrotreu09 30-03-2016 226 85   Download

 • Giáo trình quản lý ngân sách với mục tiêu trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về quản lý ngân sách và các kỹ năng giải quyết vấn đề về quản lý ngân sách trong hệ thống quản lý ngân sách và tài chính kế toán trong doanh nghiệp.

  pdf130p namde03 22-03-2013 443 196   Download

 • 6.1.1.

  pdf21p huemanvdoc 24-11-2009 1249 653   Download

 • Trình tự thực hiện: + Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng cơ bản ở giai đoạn thực hiện đầu tư nằm trong kế hoạch vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước, nguồn vốn ODA được giao hàng thuộc cấp ngân sách quận huyện, thị xã; cấp ngân sách xã, phường, thị trấn tiến hành lập hồ sơ đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách sau đó nộp hồ sơ cho Phòng Tài chính quận, huyện, thị xã. Phòng Tài chính quận, huyện, thị xã tập hợp toàn bộ...

  doc5p batrinh 19-08-2009 305 57   Download

 • Kế toán các quá trình chủ yếu trong hoạt động hành chính sự nghiệp i. nhiệm vụ của kế toán đơn vị hành chính sự ngHiệp 1. Đặc điểm hoạt động của đơn vị hành chính sự nghiệp (HCSN) - Đơn vị hành chính sự nghiệp là những đơn vị đ-ợc trang trải các kinh phí hoạt động và thực hiện nhiệm vụ chính trị xã hội đ-ợc giao bằng nguồn kinh phí từ quỹ ngân sách Nhà n-ớc hoặc từ quỹ công theo nguyên tắc không hoàn trả trực tiếp.

  pdf16p vitconsieuquay 18-08-2011 152 44   Download

 • Chính sách thuế và hải quan: Thuế nói chung không những là nguồn thu chủ yếu của ngân sách mà còn là công cụ quan trọng trong điều hành vĩ mô nền kinh tế quốc dân. Đặc biệt chính sách thuế và chính sách hải quan còn thể hiện tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa, thể hiện chính sách hội nhập kinh tế thế giới và khu vực.

  pdf8p phuoctam37 11-07-2011 58 5   Download

 • Quyết định số 172/QĐ-BGTVT ban hành chương trình hành động của Bộ giao thông vận tải thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

  pdf13p nguyenvantoan9096 23-08-2018 15 0   Download

 • Chính sách thuế và hải quan: Thuế nói chung không những là nguồn thu chủ yếu của ngân sách mà còn là công cụ quan trọng trong điều hành vĩ mô nền kinh tế quốc dân. Đặc biệt chính sách thuế và chính sách hải quan còn thể hiện tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa, thể hiện chính sách hội nhập kinh tế thế giới và khu vực.

  pdf8p phuoctam34 01-07-2011 58 6   Download

 • Lời nói đầu Thuế là khoản thu chủ yếu của Ngân sách Nhà nước, là công cụ quan trọng để phân phối và phân phối lại tổng sản phẩm xã hội và thu nhập quốc dân. Như vậy, có thể thấy rằng

  doc110p phuong2401 26-11-2010 194 77   Download

 •  Niên giám thống kê 2014 (Tóm tắt) với các số liệu thống kê về đơn vị hành chính và diện tích đất trình bày các nội dung: Đơn vị hành chính và diện tích đất; dân số và lao động; tài sản quốc gia và ngân sách Nhà nước; doanh nghiệp - hợp tác xã và cơ sở kinh doanh cá thể; đầu tư và xây dựng; nông, lâm nghiệp và thủy sản; công nghiệp; thương mại và du lịch; chỉ số giá; vận tải và bưu chính viễn thông; giáo dục, mức sống dân cư và trật tự, an toàn ...

  pdf292p tructhu98 23-07-2015 138 44   Download

 • Nguyên nhân Lạm phát xuất phát từ những nguyên nhân chủ yếu sau: Nền kinh tế quốc dân bị mất cân đối, sản xuất sút kém, ngân sách quốc gia bị thâm hụt. Đây được coi là nguyên nhân của mọi nguyên nhân, nói cách khác sự khủng hoảng về kinh tế và tài chính của một quốc gia là nguyên nhân cơ bản và sâu xa đưa đến lạm phát. Gắn liền với bội chi ngân sách là bộc phát tiền mặt, cung tiền tệ tăng trưởng quá mức cũng là nguyên nhân trực tiếp của lạm phát.

  pdf23p cnkbmt8 26-10-2011 68 17   Download

 • Vốn nhà nước đầu tư vào xây dựng tăng lên qua các năm, trong đó là do vốn ngân sách nhà nước và vốn tự có của DNNN tăng; vốn tín dụng giảm. Điều đó chứng tỏ năng lực cuả DNNN tăng lên. Đến nay đã có 177/179 xã có đường ôtô đến trung tâm xã, đã có 100% tuyến đường trung tâm huyện đến các xã đồng bằng được nhựa hoá, đua vào sử dụng 10.885 km đường giao thông; trong đó cứng hoá, nhựa hoá 808,5 km, bê tông hoá hơn 200 km, hàng trăm cầu cống được...

  pdf10p caott10 28-07-2011 46 6   Download

 • V- Các chính sách kế toán áp dụng 1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.

  pdf8p phuochau19 22-05-2011 41 4   Download

 • Giai đoạn vừa qua, sự chuyển dịch này đã góp phần cải thiện bộ mặt đời sống nông thôn, nâng cao thu nhập, mức sống, kèm theo đó là tăng khả năng tiếp cận với các dịch vụ xã hội như y tế, giáo dục, thông tin, văn hóa.v.v. cho người dân. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện bên cạnh những mặt tích cực, vẫn còn nhiều bất cập cần những chính sách, giải pháp đồng bộ để khắc phục.

  pdf26p ctrl_12 09-07-2013 101 31   Download

 • Nắm được các khái niệm và bản chất đặc điểm của tài chính, tín dụng, ngân hàng và lưu thông tiền tệ trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt nam. Thông qua các chức năng, vai trò của tài chính, tín dụng, ngân hàng và lưu thông tiền tệ nắm được cơ sở của chính sách tài chính, tín dụng, ngân hàng và lưu thông tiền tệ ở nước ta hiện nay.

  pdf15p muaythai5 21-10-2011 63 12   Download

 • TiÕt 38:.. ÔN TẬP TRUYỆN KÍ.1. Mục tiêu:. a. Kiến thức: Giúp h/s:. - Củng cố, hệ thống hóa kiến thức phần truyện kí Việt Nam từ đầu HKI trên.các mặt: đặc sắc về nội dung tư tưởng và hình thức nghệ thuật. Từ đó bước.đầu thấy được quá trình hiện đại hóa văn học VN đã hoàn thành về cơ bản vào.nửa đầu thế kỉ XX.. b. Kĩ năng:. - Rèn kĩ năng ghi nhớ, hệ thống hóa, so sánh, khái quát và trình bày nhận xét.

  doc5p tuyetha_12 06-08-2014 402 17   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Giáo trình Kế toán ngân sách xã
p_strCode=giaotrinhketoanngansachxa

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản