intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình Luật hình sự Việt Nam

Xem 1-20 trên 143 kết quả Giáo trình Luật hình sự Việt Nam
 • Giáo trình "Luật Hình sự Việt Nam: Phần 1" do TS. Phạm Văn Beo biên soạn trình bày những kiến thức về: một số vấn đề lý luận về xác định tội danh, định tội và cơ sở pháp lý để định tội; phương pháp định tội, xác định khung hình phạt các tội phạm về: xâm phạm an ninh quốc gia, phạm tính mạng con người, xâm phạm quyền tự do, xâm phạm sở hữu. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Luật.

  pdf183p thuytrangseven 30-09-2014 1654 493   Download

 • Giáo trình "Luật Hình sự Việt Nam: Phần 2" trình bày về phương pháp định tội, xác định khung hình phạt các tội phạm về: xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, tội phạm môi trường, tội phạm ma túy, tội phạm xâm phạm an toàn công cộng, tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính, tội phạm chức vụ, tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp, tội phạm xâm phạm nghĩa vụ trách nhiệm quân nhân, tội phá hoại hòa bình chống loài người và tội phạm chiến tranh các tội phạm cụ thể.

  pdf279p thuytrangseven 30-09-2014 912 331   Download

 • Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam được biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về khái niệm, nhiệm vụ và nguyên tắc cơ bản của Luật Hình sự Việt Nam; khái niệm, cấu tạo và hiệu lực của Luật Hình sự Việt Nam; tội phạm; cấu thành tội phạm; khách thể, chủ thể, mặc khách quan của tội phạm; tình tiết loại trừ tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi;... Mời các bạn tham khảo giáo trình để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

  doc185p tututhoi 16-03-2015 445 143   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn giáo trình "Luật hình sự Việt Nam", phần 2 cung cấp cho người đọc 15 vấn đề trong mô đun 2 - Luật hình sự Việt Nam phần các tội phạm như: Lý luận chung về định tội danh, các tội xâm phạm an ninh quốc gia, các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe của con người,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf250p doinhugiobay_02 12-11-2015 646 98   Download

 • "Luật hình sự Việt Nam" là môn học bắt buộc trong hệ thống đào tạo cử nhân luật ở nước ta hiện nay. Giáo trình Luật hình sự Việt Nam cung cấp cho người học những lý luận cơ bản về tội phạm, cấu thành tội phạm, trách nhiệm hình sự và trừng phạt. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn giáo trình ngay sau đây.

  pdf161p doinhugiobay_02 12-11-2015 364 99   Download

 • Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Tập I): Phần 1 trình bày các nội dung sau: Khái niệm, nhiệm vụ và các nguyên tắc của luật hình sự Việt Nam, nguồn của luật hình sự Việt Nam, khái niệm tội phạm trong luật hình sự Việt Nam, các yếu tố cấu thành tội phạm, khách thể của tội phạm, năng lực trách nhiệm hình sự, vấn đề trách nhiệm hình sự trong đồng phạm,... Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf198p comamngo1902 01-04-2019 232 58   Download

 • Nối tiếp phần 1 của giáo trình"Luật hình sự Việt Nam" phần 2 tiếp tục trình bày những tình tiết loại trừ tính nguy hiểm cho xã hội của hành vi, trách nhiệm hình sự và hình phạt, hệ thống hình phạt và biện pháp tư pháp, quyết định hình phạt, các chế định liên quan đến chấp hành hình phạt, tội xâm phạm an ninh quốc gia, các tội xâm phạm tính mạng của con người, các tội xâm phạm quyền tự do, dân chủ của công dân. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf280p comamngo1902 01-04-2019 181 51   Download

 • Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Tập 2): Phần 2 trình bày các vấn đề chung về các tội phạm ma túy, tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng, tội xâm phạm trật tự quản lí hành chính, tội xâm phạm về chức vụ, tội phạm về tham nhũng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf212p comamngo1902 01-04-2019 289 55   Download

 • Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Tập 2): Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Các tội xâm phạm sở hữu trong Bộ luật hình sự Việt Nam, các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình, các tội xâm phạm trật tự quản lí kinh tế, các tội phạm về môi trường,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf188p comamngo1902 01-04-2019 153 49   Download

 • Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Tập 2): Phần 3 trình bày các nội dung chính sau: Các tội xâm phạm hoạt động tư pháp, các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân, các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và phạm chiến tranh và một số vấn đề lí luận chung về định tội danh. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf125p comamngo1902 01-04-2019 103 34   Download

 • Phần 1 "Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Phần chung)" gồm nội dung 13 chương đầu tài liệu, bao gồm: Khái niệm, nhiệm vụ của luật hình sự và khoa học luật hình sự, lịch sử luật hình sự Việt Nam, các nguyên tắc của luật hình sự Việt Nam, đạo luật hình sự, trách nhiệm hình sự, khái niệm tội phạm và phân loại tội phạm, cấu thành tội phạm, khách thể của tội phạm, mặt khách quan của tội phạm, chủ thể của tội phạm, mặt chủ quan của tội phạm, các giai đoạn phạm tội, đồng phạm.

  pdf290p talata_11 01-04-2015 1081 326   Download

 • Phần 2 "Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Phần chung)" gồm nội dung chương 14 đến chương 20, bao gồm: Các tình tiết loại trừ trách nhiệm hình sự; khái niệm hình phạt, hệ thống hình phạt và các biện pháp tư pháp; quyết định hình phạt; thời hiệu thi hành bản án, miễn chấp hành hình phạt, giảm thời hạn chấp hành hình phạt và xóa án tích; những đặc thù và trách nhiệm hình sự của người chưa thành niên phạm tội; luật hình sự quốc tế; luật hình sự nước ngoài của Mỹ và Nga.

  pdf259p talata_11 01-04-2015 506 205   Download

 • Giáo trình Luật hình sự gồm 16 chương giúp bạn đọc nắm được các khái niệm; nhiệm vụ; nguyên tắc cơ bản của luật hình sự Việt Nam, các khái niệm; cấu tạo và hiệu lực của đạo luật hình sự Việt Nam, những vân đề về tội phạm, cấu thành tội phạm, khách thể; chủ thể; mặt khách quan; mặt chủ quan của tội phạm, các giai đoạn thực hiện tội phạm, khái niệm về đồng phạm. Phần bài tập tình huống từ chương 11 đến chương 16 giúp bạn hệ thống và vận dụng kiến thức một cách linh hoạt. Chúc bạn học tốt.

  doc71p phuocanhvthg 16-05-2013 982 347   Download

 • Giáo trình Luật Hình sự cung cấp cho người học các khái niệm, nhiệm vụ và các nguyên tắc cơ bản của luật hình sự Việt Nam; khái niệm, cấu tạo và hiệu lực của đạo luật hình sự Việt Nam; tội phạm; cấu thành tội phạm, khách thể của tội phạm, mặt khách quan của tội phạm,...Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc113p nguyentuananh0706 31-05-2017 445 66   Download

 • Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương 24 trình bày các tội phạm về ma tuý nhằm mục tiêu cung cấp công cụ để nhận diện các tội phạm về ma tuý, giải quyết các tình huống cụ thể, giáo dục sinh viên nói "không" với ma tuý.

  ppt29p hoa_dai91 25-06-2014 156 32   Download

 • Một số ý kiến về giáo trình luật hình sự Việt Nam phần chung trong giai đoạn hiện nay Các biện pháp dự liệu trong khoản 1 của Điều này có thể bao gồm, không kể những biện pháp khác, không phương hại đến các quyền của bị cáo, kể cả quyền được xét xử một cách đúng luật: a) Thiết lập các quy trình bảo vệ an toàn thân thể những người này, chẳng hạn, trong phạm vi cần thiết và khả thi, tái định cư họ và quy định, nếu phù hợp, không tiết lộ hoặc tiết lộ hạn...

  pdf3p duongphuongtim 23-04-2013 109 7   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm làm sáng tỏ khái niệm và dấu hiệu pháp lý của các tội xâm phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, trách nhiệm hình sự của người phạm tội, quá trình phát triển của pháp luật hình sự Việt Nam từ năm 1945 đến nay quy định về các tội xâm phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ.

  pdf14p truongtien_07 03-04-2018 62 5   Download

 • Phần 1 giáo trình "Luật hình sự" (Giáo trình đào tạo từ xa) gồm: khái niệm và nguyên tắc cơ bản pháp luật hình sự, tội phạm, cấu thành tội phạm, khách thể của tội phạm, mặt khách quan, chủ quan của tội phạm, chủ thể của tội phạm, các giai đoạn thực hiện tội phạm, đồng phạm, những tình tiết loại trừ tính nguy hiểm cho xã hội của hành vi.

  pdf56p lalala02 13-11-2015 120 31   Download

 • Phần 2 của giáo trình trình bày từ chương 3 đến chương 5 với các nội dung: đại diện trong pháp luật dân sự, thời hạn trong pháp luật dân sự, thời hiệu trong pháp luật dân sự, tài sản và quyền sở hữu, khái quát chung về sở hữu và quyền sở hữu, quan hệ pháp luật dân sự về sở hữu, các hình thức sở hữu, những quy định khác về quyền sở hữu, giao dịch dân sự và hợp đồng dân sự.

  pdf176p kloi1122 24-10-2017 208 58   Download

 •  Phần  2 Giáo trình Pháp luật đại cương sau đây cung cấp cho bạn đọc các kiến thức về luật hành chính Việt Nam, luật dân sự Việt Nam, luật hình sự Việt Nam. Cuối mỗi chương có câu hỏi ôn tập và tài liệu nghiên cứu. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf199p uocvongxua05 28-07-2015 132 27   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1190 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Giáo trình Luật hình sự Việt Nam
p_strCode=giaotrinhluathinhsuvietnam

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2