intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình Lý thuyết Automat

Xem 1-6 trên 6 kết quả Giáo trình Lý thuyết Automat
 • Giáo trình Lý thuyết Automat và ngôn ngữ hình thức được biên soạn với mục đích giới thiệu cho sinh viên trong chương trình đào tạo khoa học máy tính ở bậc đại học. Giáo trình được chia thành chín chương và được chia thành 2 phần. Giáo trình phần 1 gồm có những nội dung chính sau: Giới thiệu về các đối tượng sẽ nghiên cứu, lớp automat đầu tiên, automat hữu hạn trạng thái và lớp ngôn ngữ tương ứng, lớp ngôn ngữ chính qui,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf89p tradaviahe18 27-03-2021 5 0   Download

 • Giáo trình Lý thuyết Automat và ngôn ngữ hình thức - Phần 2 gồm có những nội dung chính sau: Đơn giản hóa văn phạm phi ngữ cảnh và các dạng chuẩn, Automat đẩy xuống, các tính chất của ngôn ngữ phi ngữ cảnh, máy turing. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf73p tradaviahe18 27-03-2021 10 0   Download

 • Giáo trình Môn chương trình dịch được chia thành 9 chương, phần 1 sách gồm 4 chương đầu: Tổng quan về ngôn ngữ lập trình và chương trình dịch, phân tích từ vựng, phân tích cú pháp và các phương pháp phân tích cơ bản... Mục đích của môn học chương trình dịch này giúp sinh viên sẽ học các thuật toán phân tích ngữ pháp và các kỹ thuật dịch, hiểu được các thuật toán xử lý ngữ nghĩa và tối ưu hóa quá trình dịch.

  pdf76p hanh_tv21 02-03-2019 258 18   Download

 • AutoCad là phần mềm đùng dể thực hiện các bản vẽ kỹ thuật trong các ngành: cơ khí, xây dựng, kiến trúc. AutoCad là viết tắt các chữ cái đầu tiên theo tiếng Anh. Automatic; tự động, Computer: máy vi tính: Aided: hỗ trợ; Design: thiết kế

  pdf269p hieucotxd 01-10-2012 215 99   Download

 • Hồi tiếp (feedback) là một trong những tiến trình căn bản nhất trong tự nhiên. Nó hiện diện trong hầu hết các hệ thống động, kể cả trong bản thân sinh vật, trong máy móc, giữa con người và máy móc … Tuy nhiên, khái niệm về hồi tiếp được dùng nhiều trong kỹ thuật. Do đó, lý thuyết về các hệ thống tự điều khiển (automatic control systems) được phát triển như là một ngành học kỹ thuật cho việc phân tích, thiết kế các hệ thống có điều khiển tự động và kiểm soát tự động....

  pdf101p buoi_chieu 23-04-2013 223 78   Download

 • Worksheets often use text series (such as January, February, March; or Sunday, Monday, Tuesday) and numeric series (such as 1, 3, 5; or 2003, 2004, 2005). Instead of entering these series by hand, you can use the fill handle to create them automatically. This handy feature is called AutoFill. The following steps show you how it works:

  pdf10p yesno123 16-09-2011 130 57   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Giáo trình Lý thuyết Automat
p_strCode=giaotrinhlythuyetautomat

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2