intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình photoshop cs 8.0

Xem 1-1 trên 1 kết quả Giáo trình photoshop cs 8.0
  • Thực hiện các bước trên cho Layer Orange 60% , 80% Click nút Duplicate Current Frame để tạo Frame cuối. Trong bảng Layer - Click chọn và làm thể hiện Layers Orange. - Làm ẩn tất cả các Layer khác.

    pdf7p phuochau16 08-05-2011 76 9   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Giáo trình photoshop cs 8.0
p_strCode=giaotrinhphotoshopcs80

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2